?Evolutie op andere planeten?

Zie ook nog de volgende trailers (Nederlands ondertiteld):

http://youtube.com/watch?v=0NUnOLeIlN0

http://youtube.com/watch?v=lcFK8zUZVPM

http://youtube.com/watch?v=92JxeqKcrmA

?Waarom zou CMI in hemelsnaam een documentaire maken over vermeende buitenaardse wezens? Veel mensen hebben dezelfde vraag gesteld over het boek ??Alien Intrusion??. Sciencefiction wat over ?aliens? (buitenaardse wezens) gaat is echter een enorm invloedrijk cultureel concept met veelal de grootste verkoopcijfers aller tijden. Maar haar op evolutie gebaseerde idee?n brengen velen op een dwaalspoor. Dus hoe moeten christenen zich opstellen tegenover leven op andere planeten en fantasierijke verslagen van ontvoeringen door aliens? ?

?Het ufo-onderwerp bereikt veel sciencefictionfans die normaal gesproken geen creationistisch, laat staan een christelijk boek ter hand zullen nemen; dat werd ruimschoots bewezen toen het boek de top-50-lijst van Amazon haalde. Het presenteert duidelijk het evangelie en staat nog steeds op plaats 56 van de boeken over ufo?s. Onze film zal hetzelfde doel hebben.

?E?n evolutionist adviseerde: “Pssst! niet aan de creationisten vertellen, maar wetenschappers hebben er geen flauw idee van hoe het leven is ontstaan.”

Ik hou van het alien/sciencefiction genre?ik heb iedere aflevering van elke ??Star Trek, Stargate?? en de Tv-serie ??Babylon 5?? en alle aanverwante films gezien, evenals alle ??Star Wars??-films. Toch ben ik ook een gepromoveerd wetenschapper en weet dat het operatieve woord in ‘science fiction’ het woordje ???fiction? is, d.w.z. fantasie om zowel wetenschappelijke als Bijbelse redenen.

Buitenaards leven gebaseerd op evolutie?

“Er is echter een groot probleem waar middelbare schoolstudenten uit de bovenbouw over leren tijdens natuurkunde lessen: verschillende belangrijke gegevens zijn afhankelijk van het ??kwadraat?? van de snelheid.”
Een belangrijke redenatie voor geloof in buitenaards leven is: omdat het leven hier op aarde? via chemische evolutie ge?volueerd is, moet het elders op de miljarden planeten die dit uitgestrekte universum moet bevatten ook zijn ge?volueerd. Maar dit algemeen veronderstelde geloof heeft geen basis in feiten?een evolutionist adviseerde zelfs:

??”Pssst! Niet aan de creationisten vertellen, maar wetenschappers hebben er geen flauw idee van hoe het leven begon.”1

Te laat?wij weten allang van de hardnekkige problemen met betrekking tot de ??echte?? wetenschap van chemie en informatietheorie! 2

Een evolutionair biochemicus heeft bijvoorbeeld de problemen met alle theorie?n toegegeven in een artikel getiteld, ??”De RNA-wereld hypothese: de slechtste theorie van de vroege evolutie van het leven (op al die andere na).”3

?Sommige evolutionisten, met inbegrip van Francis Crick (medeontdekker van de DNA-structuur) hebben de hardnekkige problemen in zowel de chemie alsook in de informatie toegegeven, dus doen zij op een of andere manier een beroep op aliens. Aliens plantten het leven!4 Dus dergelijke begrippen zijn nu dus mainstream wetenschap! Maar dan nog, hoe zijn de aliens uit niet-levende chemische stoffen ge?volueerd? Het verplaatst de hardnekkige vraagstukken over chemische evolutie alleen maar naar elders in het heelal. ?

‘Science fiction’, geen ‘science fact’!

Een groot probleem is de enorme afstand naar andere sterren. Het dichtstbijzijnde zonnestelsel naast de onze is Alpha Centauri op 4,37 lichtjaar. Dat wil zeggen dat diens licht, hoewel het zich met een snelheid van 300.000 km/s verplaatst (oftewel de lichtsnelheid ‘c’5), er 4,37 jaar over doet om hier te komen. Een lichtjaar is net onder de tien biljoen km. Maar hoe zouden we daar ooit kunnen komen in menselijke tijdspannes? ?

“Toen Adam viel werd de hele schepping vervloekt (??Romeinen 8 vers 18?23??)?waaronder dan logischerwijs ook de werelden van Vulcan en Klingon en Coruscant zouden vallen.”
Het enige antwoord is ??enorme?? snelheid. Met bijvoorbeeld een derde van de lichtsnelheid zou het tot de dichtstbijzijnde ster dertien jaar duren. Dit is ongeveer tienduizend keer de snelheid die onze Saturnus V-maanraketten nodig hadden om te ontsnappen aan de zwaartekracht van de aarde.

Een van de gevaarlijkste momenten voor de Apollo-maan missies was de take-off (het opstijgen). Als de raket zou falen, dan zou alle brandstof met een energie van twee kiloton TNT ontploft zijn (vergelijk de Hiroshima-bom van vijftien kt). In onze nieuwe film wordt een van de pioniers uit die onstuimige dagen van het Amerikaanse ruimtevaartprogramma, Dr. Henry Richter, ge?nterviewd. Wat een eer om hem volledig ‘aan boord’ van ons project te hebben. ?

Er is echter een groot probleem waar middelbare schoolstudenten uit de bovenbouw over leren tijdens natuurkunde lessen: verschillende belangrijke gegevens zijn afhankelijk van het ??kwadraat?? van de snelheid. Dit is inclusief de energie die nodig is om die snelheid te bereiken?en de energie van een botsing bij die snelheid, evenals de G-kracht wanneer het vaartuig van koers verandert.6?? ?

Dus zou een ruimtevaartuig van dezelfde massa als de Saturn V (laat staan de enorme schepen van sci-fi) honderd miljoen keer de energie nodig hebben?dat is bijna vierhonderd keer de energie die zou worden vrijgegeven indien het totale wereldwijde nucleaire arsenaal ontplofte. En een botsing met zelfs maar een korreltje stof zou een explosie opleveren gelijk aan een ton TNT. Bovendien, wanneer het ruimtevaartuig ook maar een draaiing in zou zetten die zo wijd is als de diameter van het zonnestelsel, zouden de draaikrachten fatale ‘G-krachten’ uitoefenen op alle bemanningsleden. ?

Aliens en de Bijbel?

?

“Deze film bevat ook interviews met mensen die echt ervaringen hebben gehad. (…) ze lijken in de verste verte niet op de goedaardige aliens uit sciencefiction, maar zijn juist zeer kwaadaardig.”
Velen zeggen ook dat de Bijbel niet zegt dat buitenaardse wezens niet bestaan en die zullen er zeker moeten zijn omdat het heelal zo enorm? is??. Ons standpunt is echter niet een argument vanuit stilzwijgen, maar een logische gevolgtrekking van duidelijke uitspraken in de Bijbel, die begint bij Genesis. ?

?Bijvoorbeeld:?God gaf de mensheid heerschappij over de rest van de schepping (??Genesis 1 vers 26?28??)?niet over een of andere buitenaardse levensvorm. En toen Adam viel werd de hele schepping vervloekt (??Romeinen 8 vers 18?23??)?waaronder dan bijvoorbeeld logischerwijs ook de werelden van Vulcan en Klingon en Coruscant zouden vallen. En deze hele schepping zal worden verlost omdat God de menselijke natuur aannam in de vleeswording van Christus, uitdrukkelijk ?voor het redden van? mensen?? (??Hebree?n 2 vers 14??). Christus werd onze ‘bloedverwante verlosser’ (??Jesaja 59 vers 20??), een mede-nakomeling van Adam. God nam nooit een Vulcan of Klingon natuur aan.

?En de verloste mensen zullen ??n bruid van Christus zijn, d? bruid (??Efezi?rs 5 vers 22?33??; ??Openbaring 19 vers 7?9??). Christus zal monogaam zijn, met slechts een menselijke bruid, niet polygaam met eveneens Vulcan en Klingon bruiden.7 Hopelijk ziet u dat het evangelie op het spel staat en waarom we dit fenomeen dus moeten behandelen. ?

Ontmoetingen met buitenaardse wezens? ?

Deze baanbrekende film bevat ook interviews met mensen die echt bepaalde ervaringen hebben gehad. Wat zij ook ontmoet mogen hebben, vergis je niet?ze lijken in de verste verte niet op de goedaardige aliens uit sciencefiction, maar zijn juist zeer kwaadaardig. Vaak vinden deze ge?soleerde mensen nergens een klankbord.

De Bijbel maakt echter duidelijk dat er kwade en krachtige geesten zijn en dat zij de mogelijkheid hebben om te misleiden. Gelukkig lijkt ??n groep mensen immuun te zijn, wat zelfs seculiere alienonderzoekers toegeven: evangelische christenen. Dit is gemakkelijk te verklaren: geen boze geest kan tegen de inwonende Heilige Geest op. ?

Met uw steun heeft deze documentaire de enorme potentie om de hand uit te steken naar hen die buiten staan, in tegenstelling tot iets anders in ons apologetisch arsenaal. Het gaat? op de bovengenoemde punten nog veel uitgebreider in. Tot slot toont het ook de dramatische wijze waarop het evangelie gebroken levens transformeert. Ik moedig u allen aan om ‘aan boord te komen’ voor iets wat zeker een spannende tocht zal worden wanneer de film uitkomt. ?

?

Referenties en noten

  1. Horgan, J., blogs.scientificamerican.com, 28 februari 2011.
  2. Batten, D.,??Origin of life: An explanation of what is needed for abiogenesis (or biopoiesis)? creation.com/origin-of-life, 26 November 2013; en het baanbrekende Evolution?s Achilles? Heels?boek en de DVD.
  3. Barnhardt, H.S., The RNA world hypothesis: the worst theory of the early evolution of life (except for all the others),?Biology Direct?7:23, 13 July 2012 | doi:10.1186/1745-6150-7-23.
  4. Zie creation.com/designed-by-aliens.
  5. ?c? is het natuurkundige symbool voor de lichtsnelheid.
  6. Kinetische energie van een massa (m) met snelheid (v): v = ?mv?; ‘G-kracht’ of versnelling van een object met een draaicirkel van straal (r) 2 is v?/r.
  7. Zie?Did God create life on other planets?