dinsdag, december 5, 2023

Schepping-BigBang

Adams zonde is de oorzaak van alle dood in de wereld. Een consistent Bijbels antwoord wijst erop dat de dood een indringer is en dus geen deel uitmaakte van Gods oorspronkelijke schepping, maar uiteindelijk te wijten is aan de zonde van de mens.
Nicholas-Steno