15 vragen voor evolutionisten

Evolutie: de naturalistische oorsprong van het leven en haar diversiteit. De algemene evolutietheorie, zoals gedefinieerd door de evolutionist Kerkut, omvat ook de oorsprong van het leven.

1. Hoe is het leven ontstaan? Evolutionist en hoogleraar Paul Davies gaf toe, “Niemand weet hoe een mengsel van levenloze chemicali?n zich spontaan georganiseerd heeft in de eerste levende cel.”1 Andrew Knoll, hoogleraar biologie op Harvard, zei: “We weten niet echt hoe het leven is ontstaan ??op deze planeet”.2 Een minimale cel heeft enkele honderden eiwitten nodig. Zelfs als elk atoom in het heelal een experiment zou zijn met alle juiste aminozuren aanwezig voor elke moleculaire mogelijkheid in de veronderstelde evolutionaire leeftijd van het heelal, zelfs dan zou niet ??n functioneel eiwit van gemiddelde grootte zich kunnen vormen. Dus, evolutionisten, hoe kan het leven, dat uit honderden eiwitten bestaat, slechts door chemie ontstaan zijn zonder intelligent ontwerp? Zie:

Zie hier ook een video over de oorsprong van het leven (Engels)

2. Hoe is de ?genetische code? in DNA ontstaan? De code is een geavanceerd taalsysteem met letters en woorden, waar de betekenis van de woorden losstaat van de chemische eigenschappen van de letters, net als de informatie op deze pagina niet een product is van de chemische eigenschappen van de inkt (of pixels op een scherm). Welk ander code is ooit ontstaan zonder intelligente input? Hoe is het DNA-codesysteem ontstaan, ??zonder dat het geschapen is? Zie:


Zie hier ook een video over genetica en ontwerp (Engels)

3. Hoe konden mutaties?toevallige kopieerfoutjes (DNA ?letters? uitgewisseld, verwijderd of toegevoegd, genen gedupliceerd, chromosoominversies, etc.)?de enorme hoeveelheden informatie in het DNA van levende wezens cre?ren? Hoe konden zulke fouten de drie miljard letters met DNA-gegevens cre?ren die een bacterie veranderen in een bankdirecteur?

Er zit informatie in over hoe het maken van de eiwitten, maar ook over hoe ze gebruikt moeten worden zoals een kookboek de ingredi?nten bevat en de instructies voor hoe en wanneer ze te gebruiken. Het ??n zonder het ander is nutteloos. Zie: Meta-information: An impossible conundrum for evolution. Mutaties staan ??bekend om hun destructieve effecten, waaronder meer dan duizend menselijke genetische ziektes zoals o.a. hemofilie. Ze zijn zelfs maar zelden nuttig. Maar hoe kan het door elkaar gooien van bestaande DNA-gegevens een nieuwe biochemische verbinding of nanomachine met vele componenten cre?ren, om ?molecuul-tot-mens?-evolutie mogelijk te maken? Bijvoorbeeld, hoe zijn een uit 32-componenten bestaande roterende motor zoals ATP-synthase (die de energie-eenheid ATP maakt, die essentieel is voor al het leven), of een robot zoals kinesine (een ?postbode? voor het afleveren van pakketten in de cellen) ontstaan? Zie:


Zie hier ook een video over de waarschijnlijkheid van evolutie (Engels)

4. Waarom wordt natuurlijke selectie, een principe erkend door creationisten, onderwezen als ?evolutie?, alsof het de oorsprong en de diversiteit van het leven verklaart?

Per definitie is het een selectief proces (het selecteren uit reeds bestaande informatie), en dus geen creatief proces. Het kan wellicht het overleven van de sterkste verklaren (waarom bepaalde genen organismen meer voordeel verschaffen in bepaalde omgevingen), maar niet het ontstaan van de sterkste (waar de genen en organismen in de eerste plaats vandaan kwamen). Het sterven van niet aan de omgeving aangepaste individuen en het overleven van degenen die wel aangepast zijn, verklaart niet de oorsprong van deze eigenschappen die een goed aangepast organisme heeft.

Bijvoorbeeld, hoe kunnen kleine variaties in vinkensnavels de oorsprong van snavels of vinken verklaren? Hoe verklaart natuurlijke selectie de goo-to-you-evolutie? Zie:


Zie hier ook een video over natuurlijke selectie (Engels)

5. Hoe zijn nieuwe biochemische routes ontstaan, die bestaan uit meerdere enzymen die in de juiste volgorde samenwerken? Elke route en nanomachine vereist meerdere eiwit-/enzymcomponenten die tegelijk werken. Hoe hebben toevallige ongelukken ook maar ??n van die componenten gecre?erd, laat staan 10, 20 of 30 tegelijkertijd, vaak in een speciaal geprogrammeerde volgorde? De evolutionistische biochemicus Franklin Harold schreef: “We moeten toegeven dat er momenteel geen gedetailleerde Darwiniaanse voorbeelden zijn van de evolutie van ook maar ??n biochemisch of cellulair systeem, slechts een verscheidenheid aan denkbeeldige speculaties.”3 Zie:

Hier een kort filmpje over een enzymmotor in de cel: ATP synthase

6. Levende dingen zien eruit alsof ze zijn ontworpen, dus hoe weten evolutionisten dat ze niet ontworpen zijn? Richard Dawkins schreef: “Biologie is de studie van gecompliceerde dingen die lijken te zijn ontworpen met een doel.”4 Francis Crick, de mede-ontdekker van de dubbele helix-structuur van DNA, schreef: “Biologen moeten voortdurend in gedachten houden dat wat ze zien niet is ontworpen, maar ge?volueerd.”5 Het probleem voor evolutionisten is dat levende dingen te veel ontwerp laten zien. Wie maakt bezwaar als een archeoloog zegt dat aardewerk wijst op menselijk ontwerp? Maar als iemand het ontwerp in levende dingen toeschrijft aan een ontwerper, is dat niet aanvaardbaar. Waarom zou de wetenschap moeten worden beperkt tot naturalistische in plaats van logische oorzaken? Zie:

Zie hier ook een video over Gods wonderlijk ontwerp (Engels)

7. Hoe is meercellig leven ontstaan? Hoe hebben cellen, die zich aangepast hadden aan het individuele overleven, ?geleerd? om samen te werken en zich te specialiseren (waaronder het ondergaan van geprogrammeerde celdood) om complexe planten en dieren te cre?ren? Zie:

Evolution of multicellularity: what is required?

8. Hoe zijn de geslachten ontstaan? Ongeslachtelijke voortplanting geeft tot twee keer zo veel reproductief succes (?fitness?) met dezelfde middelen als geslachtelijke voortplanting, dus hoe kan de laatstgenoemde voldoende voordeel verkrijgen om te worden geselecteerd? En hoe konden natuurkundige en scheikundige processen de verschillende maar complementaire organen die op hetzelfde moment nodig zijn uitvinden? (Intelligente processen kunnen geen planning maken voor de toekomstige co?rdinatie van de mannelijke en vrouwelijke organen). Zie:

9. Waarom ontbreken de (voorspelde) ontelbare miljoenen overgangsfossielen? Darwin merkte het probleem al op en het is nog steeds niet opgelost. De evolutionaire stambomen in leerboeken zijn gebaseerd op verbeelding, niet op fossiel bewijs materiaal. De beroemde Harvard paleontoloog (en evolutionist), Stephen Jay Gould, schreef: “De extreme zeldzaamheid van overgangsvormen in het fossiele bestand blijft het handelsgeheim van de paleontologie”.6 Andere evolutionistische fossielenexperts erkennen het probleem ook. Zie:

Zie hier ook een video over overgangsfossielen (Engels)

10. Hoe kunnen ?levende fossielen? ongewijzigd blijven in de veronderstelde honderden miljoenen jaren, als de evolutie binnen hetzelfde tijdsbestek wormen in mensen veranderd zou hebben? Professor Gould schreef: “de handhaving van de stabiliteit binnen soorten moet worden beschouwd als een belangrijk evolutionair probleem.”7 Zie:

Zie hier ook een video over ‘levende fossielen’ (Engels)

Hoe heeft ?blinde? chemie geest/intelligentie, betekenis, altru?sme en moraliteit gecre?erd? Als alles ge?volueerd is, en wij hebben God verzonnen, zoals de evolutie leert, wat is dan het doel of de betekenis van het menselijk leven? Zouden studenten nihilisme (het leven is zinloos) moeten leren in het wetenschappelijk onderwijs? Zie:

12. Waarom wordt het vertellen van evolutionaire fantasieverhalen getolereerd? Evolutionisten gebruiken vaak flexibele verhalen om waarnemingen te ?verklaren? die in strijd zijn met de evolutietheorie. Dr. Philip Skell, lid van NAS (VS) schreef: “Darwinistische verklaringen voor zulke zaken zijn vaak te soepel: natuurlijke selectie maakt mensen egocentrisch en agressief?behalve als het hen altru?stisch en vreedzaam maakt. Of natuurlijke selectie produceert potente mannen die gretig hun zaad verspreiden?behalve als het mannen verkiest die trouwe beschermers en voorzieners zijn. Wanneer een verklaring zo soepel is dat het elk gedrag kan verklaren, dan is deze moeilijk experimenteel te testen, laat staan te gebruiken als iets bevorderlijks van wetenschappelijke ontdekkingen.”8 Zie:

Zie hier een video over de rare dingen die evolutionisten soms zeggen (Engels)

13. Waar zijn de wetenschappelijke doorbraken ten gevolge van de evolutie? Dr Marc Kirschner, voorzitter van de afdeling Systems Biology, Harvard Medical School, verklaarde: “Feitelijk gezien is in de afgelopen 100 jaar bijna alle biologische voortgang tot stand gekomen onafhankelijk van de evolutietheorie, met uitzondering van de evolutionaire biologie zelf. Moleculaire biologie, biochemie, fysiologie, hebben helemaal geen rekening gehouden met evolutie.”9 Dr Skell schreef: “Het is onze kennis van hoe deze organismen werkelijk functioneren, niet speculaties over hoe ze ??miljoenen jaren geleden kunnen zijn ontstaan, die van essentieel belang is voor artsen, dierenartsen, boeren…”10 In wezen belemmert evolutie medische ontdekkingen zelfs.11 Waarom onderwijzen scholen en universiteiten de evolutie dan zo dogmatisch, door tijd te roven van de experimentele biologie die zoveel voordelen voor de mensheid oplevert? Zie:

Zie hier ook een video over of evolutie wel een echte wetenschap is (Engels)

14. Wetenschap experimenteert om erachter te komen hoe dingen werken, hoe ze in elkaar steken. Waarom wordt evolutie, een theorie over de geschiedenis, onderwezen alsof het hetzelfde is als operationele wetenschap? Je kunt het niet testen, of observeren wat er in het verleden is gebeurd. Op de vraag of evolutie is waargenomen, zei Richard Dawkins: “Evolutie is waargenomen. Alleen niet terwijl het gebeurt.”12 Zie:

Zie hier ook een video over het verschil tussen operationele vs historische wetenschap (Engels)

15. Waarom wordt een fundamenteel religieus idee, een dogmatisch geloofssysteem dat het bewijs niet kan verklaren, onderwezen in wetenschapsonderwijs? Karl Popper, de beroemde wetenschapsfilosoof, zei: “Darwinisme is geen toetsbare wetenschappelijke theorie, maar een metafysisch [religieus] onderzoeksprogramma?”13 Michael Ruse, evolutionistisch wetenschapsfilosoof, gaf toe: “Evolutie is een religie. Dit was het geval voor evolutie in het begin, en dat is vandaag de dag nog steeds zo.”14 Als “je geen religie mag onderwijzen in wetenschapsonderwijs”, waarom wordt evolutie er dan nog steeds onderwezen? Zie:

Zie hier ook een video dat doorgaat op het geloof van evolutie (Engels)

Referenties en noten

 1. Davies, Paul, Australian Centre for Astrobiology, Sydney, New Scientist 179(2403):32,2003.
 2. Knoll, Andrew H., PBS Nova interview, How Did Life Begin? July 1, 2004.
 3. Harold, Franklin M. (Prof. Emeritus Biochemistry, Colorado State University) The way of the cell: molecules, organisms and the order of life, Oxford University Press, New York, 2001, p. 205.
 4. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, p. 1, 1986.
 5. Crick, F., What mad pursuit: a Personal View of Scientific Discovery, Sloan Foundation Science, London, 1988, p. 138.
 6. Gould, Stephen Jay, Evolution?s erratic pace, Natural History 86(5):14, May 1977.
 7. Gould, S.J. and Eldredge, N., Punctuated equilibrium comes of age. Nature 366:223?224, 1993.
 8. Skell, P.S., Why Do We Invoke Darwin? Evolutionary theory contributes little to experimental biology, The Scientist 19(16):10, 2005.
 9. As quoted in the Boston Globe, 23 October 2005.
 10. Skell, P.S., The Dangers Of Overselling Evolution; Focusing on Darwin and his theory doesn?t further scientific progress, Forbes magazine, 23 Feb 2009; http://www.forbes.com/2009/02/23/evolution-creation-debate-biology-opinions-contributors_darwin.html.
 11. E.g. Krehbel, M., Railroad wants monkey off its backCreation 16(4):20?22, 1994; creation.com/monkey_back.
 12. pbs.org/now/printable/transcript349_full_print.html>, 3 December, 2004.
 13. Popper, K., Unended Quest, Fontana, Collins, Glasgow, p. 151, 1976.
 14. Ruse, M., How evolution became a religion: creationists correct? National Post, pp. B1,B3,B7 May 13, 2000.