Bewijsmateriaal van dinosauri?rs in Angkor

Bewijsmateriaal van dinosauri?rs in Angkor
door Kenneth E. Cole, M.D.,
15 januari 2007.
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

Binnen de creationistische literatuur bestaan vele verwijzingen naar historisch bewijsmateriaal over het gelijktijdig samenleven van mens en dinosauri?rs. Voorbeelden daarvan zijn de rotstekeningen in het Natural Bridges National Monument, Utah (USA), legenden en verhalen van draken in Europa en het veelvuldige gebruik van draakmotieven in China. [1] Maar ??n opvallend fysiek historisch bewijs in Azi? wordt zelden vermeld: het bas-reli?f [red.1] van een dinosauri?r in de ru?nes van Angkor net buiten Siem Reap in Cambodja.

Angkor is een gebied met veel ru?nes van de oude Khmer beschaving die aan het eind van de negende eeuw tot het eind van de twaalfde eeuw leefden en regeerden in Zuidoost-Azi?. De ru?nes bestaan uit tempels, paleizen, bibliotheken, kloosters, en andere gebouwen, gebouwd door diverse koningen en heersers van de Khmer. Deze ru?nes liggen nu in een gebied dat wordt aangeduid met “Angkor Archeologische Park”. Het gebied ligt in het Koninkrijk van Cambodja. Veel van deze ru?nes zijn in de afgelopen eeuw gerestaureerd. [2]

Een foto van het stegosaurus-achtige bas-reli?f in Angkor Wat

Een foto van het stegosaurus-achtige bas-reli?f.
foto door Ben Horton

E?n deel van de ru?nes, bekend als Angkor Thom, is met opzet niet gerestaureerd. De originele constructies zijn geconstrueerd tijdens de regeerperiode (AD 1181 – ca. 1210) van Koning Jayavarman VII of in opdracht van hem gebouwd. Het belangrijkste gebouw van Angkor Thom is het grote tempelklooster van Ta Prohm.

Vandaag de dag, liggen de ru?nes er majestueus bij, omgeven door lianen en de wortels van reusachtige tropische ficussen. Dit is het gevolg van een besluit van de ?Angkor-Conservancy (soort staatsbosbeheer)? om zo de toeristen een meer avontuurlijke en opwindende ervaring te geven.[3]

De meeste grote ru?nes van Angkor hebben enorme bas-reli?fs die de diverse goden, godinnen, en de andere wereldse wezens uit mythologische verhalen en epische gedichten van het vroege Hindoe?sme (be?nvloed door eeuwen van Boeddhisme) weergeven. Vermengd met deze afbeeldingen vinden we bekende dieren, zoals olifanten, slangen, vissen, en apen. Daarnaast ook draakachtige schepselen die lijken op de gestileerde, lange slangachtige (met voeten en klauwen) schepsels zoals we die in de Chinese kunst aantreffen.

De auteur poseert met het dinosaurus bas-reli?f

Auteur naast de Angkor ru?ne gedateerd als ca. 12e eeuw AD.
foto door Ben Horton

Maar tussen de ru?nes van Ta Prohm, vlakbij een reusachtige stenen ingang, kan men zien dat de “roundels [red.2] op de pilaren aan de zuidkant van de westelijke ingang ongebruikelijk zijn.” [4] Wat we zien zijn roundels waarop verschillende normale dieren zijn afgebeeld zoals varkens, apen, waterbuffels, hanen, slangen – en iets wat een dinosaurus lijkt te zijn!

Er bevinden zich verder geen mythologische figuren op de roundels, zodat men redelijkerwijs kan concluderen dat deze figuren de dieren weergeven die in de twaalfde eeuw algemeen door de oude Khmer mensen werden gezien. Dat betekent dat het heel goed mogelijk is dat nog maar ruim 800 jaar geleden, enkele dinosauri?rs nog leefden in de Cambodjaanse landstreek!

Natuurlijk is dit voor bijbelse creationisten geen verrassing, omdat wij uit Genesis 1 weten dat de landdieren (zoals dinosauri?rs) en mensen van het begin af aan samenleefden, en dat de vertegenwoordigers van de landdieren (waaronder dinosauri?rs) in de ark gingen om zo na de zondvloed, slechts 4.300 jaar geleden, de aarde opnieuw te bevolken.

[red. noot: Sommigen hebben de authenticiteit van het bas-reli?f betwist. Maar zelfs als het reli?f bedrog blijkt te zijn, rust de positie dat mens en dinosauri?rs enkele duizenden jaren geleden samen leefden niet op dit enkele bewijsmateriaal. Het is gebaseerd op het onveranderlijke Woord van God. Daarnaast, zijn er vele andere rotstekeningen en legenden die de ware geschiedenis van de Bijbel bevestigen. (voor meer informatie en updates zie ook http://www.bible.ca/tracks/tracks-cambodia.htm)].

 

Aanbevolen bronnen:

On-line boek: Het grote dinosauri?r mysterie opgelost

Een onthullend boek over de waarheid van de dinosauri?rs [van Ken Ham] is vertaald door Mathijs Schaap en bij ons online beschikbaar. U kunt het volledige boek in PDF formaat downloaden (let op, een groot bestand van ruim 7,5 Mb) via deze link.
DVD: Walking with Dinosaurs

Philip Bell spreekt op boeiende wijze over het schijnbare mysterie van de dinosauri?rs. Philip behandelt diverse onderwerpen waaronder ook de vondst in Angkor-Cambodja.Referenties en aantekeningen

[1] Ken Ham, The Great Dinosaur Mystery Solved! (Green Forest, Arkansas: Master Books, 1998), pp. 31?52; Dinosaurs of Eden (Green Forest, Arkansas: Master Books, 2001), pp. 35?39.
[2] Claude Jacques and Michael Freeman, Angkor Cities and Temples (Bangkok: River Books, 1997) p. 203. (Restauraties vonden plaats tussen 1907-1970 en vanaf 1993).
[3] Ibid., p. 205.
[4] Ibid., p. 213.
[red.1] Bas-reli?f is een beeldhouwmethode waarbij de diepte van het figuur slechts oppervlakkig wordt uitgewerkt. Vaak gaat het om beelden die in een gevel verwerkt zijn, en waarvan slechts de voorzijde zichtbaar is.
[red.2] Een roundel is een meestal cirkelvormig symbool. Roundels worden ook veel gebruikt in wapenschilden.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/docs2007/0115angkor.asp