Archaeoraptor: ?gevederd? fossiel blijkt namaak

Archaeoraptor: ?gevederd? fossiel blijkt namaak
door Jonathan Sarfatti
vertaling, Werkgroep In Genesis

 

Het recente bericht dat Archaeoraptor een ?gevederde dinosaurus? zou zijn, is zelfs voor enkele evolutionisten aanleiding om woorden te gebruiken als totale misleiding.

Meer recente artikelen over dit onderwerp:


Het National Geographic (NG) artikel ?Feathers for T. Rex? [1] ofwel ?Veren voor T. Rex?? heeft forse kritiek ontvangen van enkele prominente evolutionisten, vanwege het propageren van het idee dat vogels ge?volueerd zijn uit dinosauri?rs. Het artikel toont zelfs een afbeelding van een baby T. rex met veren en voorzag Deinonychus, een andere theropod (tweevoetige dinosauri?rs) ook van veren. In een prominente kop van het artikel wordt gesteld: ?met dezelfde zekerheid als we zeggen dat mensen zoogdieren zijn, kunnen we nu zeggen dat vogels theropoda zijn.? [2] Het artikel is gebaseerd op een fossiel dat illegaal is ge?xporteerd [3] uit de Chinese provincie Liaoning en op basis van de veronderstelling dat het hier een ?gevederde dinosaurus? betreft, in eerste instantie Archaeoraptor liaoningensis genoemd.

Van-dino-tot-vogeltheorie: Problemen!

Lezers van het tijdschrift Creation (en van deze website) zouden ondanks de sensationele meldingen in de media [4], bekend moeten zijn met de uitgebreide wetenschappelijke kritiek op de evolutionaire dino-tot-vogel theorie. Zelfs onder evolutionisten hebben sommigen geweigerd om mee te gaan in deze hype. Bijvoorbeeld Alan Feduccia, van de University of North Carolina te Chapel Hill, een wereldautoriteit op het gebied van vogels, die een encyclopedisch boek schreef over levende en gefossiliseerde vogels. [5]

Hij heeft veel bewijsmateriaal aangeleverd tegen de dino-tot-vogel theorie. Onder andere de enorme verschillen in de structuur van de longen en de embryonale duim. Ook hebben dinosauri?rs met hun lange staarten en achterpoten en hun korte voorpoten precies de verkeerde anatomie om vliegvermogen te ontwikkelen. Ook worden de zogenaamde ?gevederde dinosauri?rs? door evolutionisten zelf miljoenen jaren later ?gedateerd? dan vogels.

Zijn college Larry Martin, paleontoloog aan de University of Kansas, gaf het volgende commentaar op droombeelden de vooringenomenheid van weer een melding van een ?gevederde dinosauri?r?:

?Je moet dit in het juiste perspectief plaatsen. Voor de mensen die het rapport hebben geschreven zou de kip ook een gevederde dinosauri?r zijn.? [6]

Evolutionist bekritiseert National Geographic vanwege vooroordelen en boulevard journalistiek

Maar het NG artikel was de laatste druppel van schaamteloos sensatie zoeken die de emmer deed overlopen voor Storrs Olson, curator van het de afdeling vogels van het National Museum of Natural History van het Smithsonian Institution in Washington, DC. Hij schreef:

?National Geographic heeft een historisch dieptepunt bereikt door zich in te laten met sensatie beluste, niet onderbouwde boulevard journalistiek.?

?uiteindelijk werd het me duidelijk dat National Geographic in niets anders ge?nteresseerd was dan het heersende dogma dat vogels zijn ge?volueerd uit dinosauri?rs.?

?Sloan?s artikel brengt het vooroordeel tot een geheel nieuw niveau en bestaat voor het grootste deel uit onaantoonbare of ongedocumenteerde informatie, die het nieuws eerder ?maakt? dan het te rapporteren…?

?[De afbeeldingen van gevederde dinosauri?r zijn] slechts verzonnen en behoren tot science fiction.?

?Het idee van gevederde dinosaurussen en dat vogels afstammen van theropoda wordt actief verkondigd door een kader fanatieke wetenschappers die samenwerken met bepaalde redacteuren van Nature en National Geographic, die zelf uitgesproken en zeer bevooroordeelde verkondigers van het geloof zijn geworden. Waarheid en een zorgvuldige weging van wetenschappelijke argumenten zijn de eerste slachtoffers geworden van hun programma, dat nu snel een van de grootste wetenschappelijke bedriegerijen is geworden van onze eeuw ? het paleontologische equivalent van koude fusie.? [7]

Naast nog andere zaken wijst Dr Olsen, die zelf evolutionist is, er op dat:

?[van] geen enkele van de getoonde structuren in het artikel van Sloan waarvan wordt beweerd dat het veren zijn, is daadwerkelijk bewezen dat het veren zijn. Zeggen dat het veren zijn is weinig meer dan een droombeeld presenteren als feit.?

Over de opmerking dat ?holle, haarachtige structuren karakteristiek zijn voor proto-veren? [8] zegt hij:

?onzin, in overweging nemende dat proto-veren alleen in theorie bestaan, is de inwendige structuur ervan zelfs nog meer hypothetisch.? [7]

Piltdown vogel? [9]

Sinds Dr Olsen deze bijtende kritiek op NG schreef, is zelfs nog meer verontrustend nieuws boven komen drijven. Een vooraanstaande paleontoloog in Beijing, Xu Xing, meldt dat het fossiel niet eens echt is. Integendeel, ?Archaeoraptor liaoningensis? is feitelijk een combinatie van het lichaam en hoofd van een vogelachtig schepsel met een staart van een andere dinosaurus. Dr Xu zei dat een fossiel uit een particuliere verzameling in China het spiegelbeeld van de staart van de veronderstelde Archaeoraptor bevat.

Maar het is mogelijk dat het niet een bewuste vervalsing is zoals de ?Piltdown Man? (een menselijke schedel met een apenkaak).
Dr Xu zei:

?Dit is een ramp voor de wetenschap. Wanneer fossielen gestolen en het land uitgesmokkeld worden, kunnen onderdelen foutief worden samengesteld. Dat kan een grote vergissing zijn, en het misleidt het publiek.? [10]

Tijdens het schrijven van dit artikel is het onderzoek nog gaande, maar Czerkas zei dat Xu gelijk kan hebben, en National Geographic is van plan om een correctie in de uitgave van maart van dit jaar te publiceren. [10]

Nadien hebben wetenschappers in China gemeld dat ze nog een vervalsde staart hebben ontdekt. In dit geval is de staart door een Chinese boer toegevoegd aan een vliegende pterosauri?r. Blijkbaar heeft deze de redacteuren van Nature om de tuin geleid. Nog een tijdschrift dat door Dr Olsen (zie de voorafgaande tekst) werd beschreven als buitengewoon fanatiek in het bekeren van mensen tot de dinosaurier-tot-vogel theorie. [11]

Geschiedenis van vervalsingen.

Dit zou niet de eerste keer zijn dat National Geographic, in zijn ijver om te bekeren tot het evolutiegeloof, naar de pen heeft gegrepen met ?bewijsmateriaal? dat later een vervalsing bleek te zijn of ontmaskert is als een wat al te enthousiaste claim. Ettelijke jaren geleden publiceerde het tijdschrift een schitterende afbeelding die het geweldige artistieke vermogen van onze veronderstelde voorouder, Zinjanthropus boisei ofwel ?Notenkrakerman? liet zien. De ?ontbrekende schakel? ontdekt door Louis Leakey. [12] Tegenwoordig zal geen evolutionist meer beweren dat deze robuuste australopithecus een menselijke voorouder was, zie Marvin Lubenow?s boek Bones of Contention

Verbazend genoeg proberen sommige athe?stische, evolutionistische, sceptische en anti-christelijke websites het Archaeoraptor fiasco af te zwakken, door erop te wijzen dat de ?wetenschap? het uiteindelijk heeft rechtgezet. Natuurlijk stellen zij op bedrieglijke wijze ?wetenschap? en ?evolutie? aan elkaar gelijk, ook al was in de eerste plaats het evolutionistisch wensdenken verantwoordelijk voor deze vervalsing! En nu vertellen zij ons dat NG een populair tijdschrift met algemene interesse is en niet een officieel wetenschappelijk tijdschrift. Geen kik van hun kant toen NG?s schaamteloze evolutionistische sensatiepraat nog niet geopenbaard was. Zie ook Be sceptical of the Skeptics! [Blijf sceptisch op de Sceptici!]

Wat moeten we denken van berichten over ?gevederde dinosauri?rs??

    • Begin met de Bijbel, het Woord van de Schepper God die erbij was, die nooit liegt of Zich vergist. De Bijbel leert dat vogels en andere vliegende wezens op de vijfde dag werden geschapen, terwijl dinosauri?rsen de andere landdieren, samen met de mens op zesde dag werden geschapen.

 

  • Feiten spreken nooit voor zichzelf; zij worden altijd ge?nterpreteerd binnen een denkkader ofwel paradigma. Van groot belang zijn de twee tegenovergestelde denkkaders van christendom en materialisme. En de dino-tot-vogel theorie is een dogma geworden waar het bewijsmateriaal moet worden ingepast.

 

 

  • Geloof niet alles wat je in de media leest. Meestal zijn de media bevoordeeld ten gunste van evolutie en tegen God. We zouden niet verbaasd moeten zijn dat ze elk ?argument? voor evolutie op de voorpagina zetten. Maar als een dergelijk ?argument? wordt weerlegd, zelfs door andere evolutionisten, dan wordt dit weggemoffeld op een onopvallende plek, of helemaal niet gerapporteerd. Dit is herhaaldelijk gebeurd. Denk maar eens aan het veronderstelde leven van Mars in een meteoriet gevonden op Antarctica. Dit wordt nu door iedereen afgewezen, zie de artikelen waarnaar wordt verwezen in Ref. 13.

 

En hetzelfde geldt voor vele andere meldingen van ?ontbrekende schakels?, inclusief de zogenaamde ?gevederde dinosauriers?. Een ander voorbeeld is Pakicetus, gebaseerd op enkele schedelfragmenten. Deze was flink opgetuigd als een ?ontbrekende schakel? tussen landzoogdieren en walvissen, om schooldocenten te indoctrineren. Zoals aangetoond brengt het NG artikel mediasensatie tot een nieuw dieptepunt. Maar voor de verandering hebben de media de Archaeoraptor problemen gerapporteerd. Natuurlijk verkopen kranten door beschuldigingen van misleiding veel meer dan saaie ontzenuwingen van ?argumenten? voor evolutie waarin ge?nformeerde evolutionisten niet langer geloven.

 

  • Er is niets in de scheppingstheorie dat dinosauri?rs verbiedt om veren te hebben. Het maakt ze daarmee nog geen overgangsvorm. Net zo min als dat de eierenleggende zoogdieren, het vogelbekdier en de mierenegel overgangsvormen zouden zijn. Maar tot dusver ontbreekt ieder bewijs voor gevederde dinosauri?rs. En zelfs als ze zouden bestaan, bewijst dit niet dat ze ge?volueerd zijn uit schubben. Veren zijn in nagenoeg ieder opzicht totaal verschillend van schubben.4,5,7 Feduccia schreef zelfs: ?Al met al, vind ik de hele dino-vogel kwestie een geweldige HOAX (bedriegerij). [15]

 

 

Aanbevolen bronnen:

Wetenschappelijk jeugdboek:
Wat weten we van dinosaurussen? (Jeugdboek)
Wat weten we van dinosaurussen?? neemt je mee in de spannende wereld van de dinosaurussen en laat je ontdekken hoe ze in het echt waren. Verder ontdek je hoe fossielen ontstaan, hoe ze worden opgegraven, en tentoongesteld in het museum.
DVD: Walking with Dinosaurs
Walking with Dinosaurs (DVD)
Philip Bell spreekt op boeiende wijze over het schijnbare mysterie van de dinosauri?rs. Philip behandelt diverse onderwerpen zoals: – Heeft God werkelijk dinosauri?rs geschapen? – Waren er dinosauri?rs op de ark van Noach? – Recente vondsten: zacht weefsel in dinosauri?r-beenderen. – Interpretatie van fossielen. – Historisch bewijsmateriaal waaruit blijkt dat mensen en dinosauri?rs samen geleefd hebben. – Wat is gebeurd met de dinosauri?rs? – Waarom is kennis over dinosauri?rs van belang voor ons geloof?

 


Referenties en aantekeningen

[1] Door Senior Assistent Redacteur Christopher Sloan, Sloan, C.P., Feathers for T. Rex?, National Geographic 196(5):98?107, november 1999.
[2] Ref. 1, p. 105.
[3] Ref. 1, p. 102.
[5] Feduccia, A., The Origin and Evolution of Birds, Yale University Press, New Haven and London, 2nd Ed.,1999.
[6] Geciteerd op de CNN website <http://www.cnn.com/>, june 24, 1998.
[7] Olsen, S.L., Open brief aan: Dr Peter Raven, Secretary, Committee for Research and Exploration, National Geographic Society, vette druk van woorden toegevoegd.
[8] Ref. 1, p. 103.
[9] Hecht, J., Piltdown bird: A ?missing link? in avian evolution was nothing of the sort, New Scientist 165(2223):12, January 29, 2000.
[10] <http://www.cnn.com/2000/NATURE/01/21/feathereddinosaurs.asp/> 21 january 2000. Dit artikel is niet langer beschikbaar.
[11] Friend, T., The ?missing link? that wasn?t, USA Today, voorpagina, 1 february 2000.
[12] Leakey, L.S.B., Finding the world?s earliest man, National Geographic, September 1960.
[14] Brush, A.H., On the origin of feathers, Journal of Evolutionary Biology 9:131?142, 1996.
[15] Feduccia, A., email aan J. David, 26 October, 1999; toestemming gekregen op 3 november 1999 om dit te mogen gebruiken.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/3626