Voorzichtigheid geboden bij ?Ark? ontdekking.

Voorzichtigheid geboden bij ?Ark? ontdekking.
door Tas Walker,
5 juli 2006.
vertaling HT, Werkgroep In Genesis

'Ark' object

Is dit object op de een berghelling in het noorden van Iran de ark van Noach? De kleur van het zwarte voorwerp in de voorgrond is ongebruikelijk maar zijn vorm en ligging wijken niet af van die van de bruine dagzomende aardlagen op de achtergrond. Dit suggereert dat het allen dagzomende aardlagen zijn, en wijst op regionale vouwen/plooiing in het gebied.
Van Arkfever.com.

Een groep avonturiers uit Texas kondigden vorige week aan dat ze de overblijfselen van de Ark van Noach hebben gevonden op de hellingen van een berg in Iran. De expeditie bestaande uit veertien mannen onder leiding van spreker Dr. Bob Cornuke keerde terug met video en fotomateriaal van een zwart object van ongeveer 122 m lang gevonden op 4000 meter hoogte. Ook hadden ze enkele monsters van de ?houten balken?.

In het team zaten bekende leiders uit de zakenwereld, justitie en christelijke zendingsorganisaties. Onder andere Barry Rand (voormalig directeur van AVIS, Josh Mc Dowell (auteur en Christen Apologeet), Frank Turek (auteur), Boone Powell (voormalig directeur van Baylor Medical Systems) en Arch Bonnema (Directeur van Joshua Financial) [1]

De groep deed de ontdekking niet op de locatie van de traditionele Ararat in oostelijk Turkije, maar in het Elburz gebergte in Iran, ten noorden van Teheran.

Wyatts ark

Deze ?Ark? die ontdekt werd door Ron Wyatt op de traditionele Ararat in oostelijk Turkije bleek een natuurlijke geologische formatie.
Van Anchorstone.com.

De Ararat als traditionele zoekplaats had in de afgelopen jaren de attentie ven meerdere expedities. Maar ondanks alle inspanning en geld heeft dat vrijwel niets opgeleverd.

Een opmerkelijke boot-achtige structuur in die omgeving, door Ron Wyatt bestempeld als de ark van Noach bleek later een natuurlijke geologische structuur te zijn die toevallig ongeveer de juiste grootte heeft. Zie Special Report: Amazing Ark Expose

Dr. Cornuke is de directeur van het Bible Archaeology Search and Exploration (BASE) Institute. Het instituut is een christelijke organisatie voor archeologie, toegewijd aan het zoeken naar bijbelse archeologische vondsten. Na het bestuderen van het bijbelse verslag was zijn conclusie dat de ark niet moet worden gezocht in Turkije. Zijn expeditie concentreerde zich derhalve op Noord-Iran, wat volgens hem de bergen zijn die in de Bijbel worden bedoeld met de bergen van Ararat. Anderen suggereerden dat de ligplaats van de ark in de bergen van Zuid-Oost Turkije, en Mt Cudi in het bijzonder, gesitueerd moet zijn. [2]

In een artikel door BASE zegt Acrh Bonnema die ook werkt voor BASE instituut ?Ik zou niet weten wat het anders kan zijn dan de ark? [3]

Wat hebben ze dan gevonden?

“ Het voorwerpt lijkt wel een dijk van basalt, maar mysterieus genoeg lijkt het voorwerp wel op handgemaakt houtwerk… Maar ik moet open staan voor alle mogelijkheden. ”
— Teamlid en petro-geoloog Reg Lyle —

Het op internet gepubliceerde rapport van Brannon Howse zegt: ?Het voorwerp wat lijkt op de ark is ongeveer 122 meter lang en bestaat uit een rots dat opmerkelijk veel lijkt op zwartgekleurd hout terwijl andere nabijgelegen rotsen overduidelijk bruin zijn. Een van de stukken is ?doorsneden? onder een hoek van 90?. Wat nog meer intrigeerde is dat enkele op hout lijkende rotsen getest zijn deze week en het feitelijk versteend hout blijkt te zijn. Het is ook vermeldingswaardig dat in de Bijbel staat dat Noach de ark met pek moest bewerken, een zwarte substantie. Eenmaal verzaagd bleek een van de ?rotsen? een fossiel te bevatten wat alleen voortgebracht kan zijn door de zee.? [1]

'Ark' object.

Dit zwarte voorwerp van de ?Ark? heeft een houtachtige verschijning, zelfs met ?beplanking?. Maar dergelijke verschijningen kunnen in rotslagen worden geproduceerd door metamorfe plooiing.
Van Arkfever.com.

Bob Cornuke zei: dat het object leek op de bijbelse beschrijving van de ark. ?Het lijkt alsof enkele van deze rotsen haaks zijn afgesneden, en bepaalde stukken lijken zelfs op balken en stukken hout? We hebben iets gevonden wat mogelijk het geraamte van de ark is.?

Bonnema zei: ?deze balken lijken niet slechts op versteend hout, maar zijn zo indrukwekkend dat ze wel echt hout lijken. Dit is een geweldige ontdekking die wel eens het oudste scheepswrak van de (beschreven) geschiedenis zou kunnen zijn.?

Ter onderbouwding heeft het team op het internet allerlei foto?s van het voorwerp gepubliceerd. Inclusief close-ups van de veronderstelde balken etc.

Een beoordeling van een creationistische geoloog.

'Ark' object.

De doorsnede van dit ?ark? object toont geplooide strata en geen houtnerf. Van Arkfever.com.

Op basis van nauwkeurige bestudering van de foto?s (en dat is het enige wat ik heb, omdat ik niet de locatie heb bezocht) lijkt het object naar mijn mening niet op de ark van Noach. Het zwarte object lijkt op dagzoomgesteente, een rotspartij die uitsteekt en de close-ups van de ?balken? suggereren dat het gehele gebied is verschoven door tektonische beweging, die vouwen/plooiing en metamorfisme hebben veroorzaakt.

De balken met hun haaks afgebroken oppervlaktes lijken op gesteente dat is afgespleten langs (minerale) breukvlakken. Op de foto zijn zelfs een overvloed aan gebroken stukken rots zichtbaar. De meeste daarvan zijn kleiner dan balken. Een van de afbeeldingen laat overduidelijk geplooid gesteente zien, geen hout.

'Ark' object.

Dit ?Ark? object lijkt op een houten balk, maar gescheurde en gevouwen rotsen kunnen dezelfde verschijning hebben. Het zou interessant zijn om de bruine dagzomende rotslagen in het gebied te inspecteren om te zien of zij dezelfde vouwen/plooing structuren hebben.
Van Arkfever.com.

Als een groot gebied zoals een berggebied, omhoog wordt gedrukt, verschuiven de rotslagen en metamorferen ze onder de immense krachten die hier bij betrokken zijn. Er ontwikkeld zich een nieuwe textuur in de rotslagen.

Vaak ontstaan daarbij afhankelijk van het type gesteente en de mate van metamorfisme, scheuren zoals de pagina?s in een boek of een stapel planken. Een dergelijk textuur wordt foliatie (bladderen) genoemd, het heeft de neiging te breken langs de laag.

De meeste mensen zijn wel bekend met de manier waarop bijvoorbeeld leisteen of schalie breekt. Soms komt het voor dat een bepaald gebied onderhevig is aan meervoudige vouwen en dat het gesteente breukvlakken heeft in 2 richtingen en dat de afgebroken stukken lijken op stukken hout.

'Ark' object.

Deze ?houten planken?, die zelfs een nerfstructuur laten zien en knoesten zijn niet van hout. Het is een voorbeeld van het type structuur dat kan ontstaan als gesteentes afschuiven onder invloed van metamorfische krachten. Deze foto is genomen in Thailand. Van Lacassin e.a.

De afbeelding rechts toont een voorbeeld van gemetamorfeerd gesteente in Thailand met breukvlakken die er een uiterlijk van een stapel planken aan geven. [4] Het oppervlak van de planken lijkt zelfs op de houtnerf, maar het is geen hout. De gesteentes zijn afgeschoven door aardbeweging. De afbeelding komt uit een rapport van Lacassin e.a. Op die pagina vind je nog andere afgeschoven gesteentes die ook enigszins op hout lijken.

Een van de teamleden, Reg Lyle een petro-geoloog lijkt een beetje terughoudend of het hier inderdaad gaat om de ark van Noach. Hij zei: ?Het voorwerpt lijkt wel een dijk van basalt, maar mysterieus genoeg lijkt het voorwerp wel op handgemaakt houtwerk, zelfs de nerf en kleur lijkt op die van versteend hout? Ik moet open staan voor alle opties.?

Een ander rapport vermeldde een ?monsterachtige zwarte formatie die op gesteente lijkt maar het verbazingwekkende uiterlijk heeft van honderden massieven, handmatig vervaardigde houten balken.?

Als het zwarte object de versteende overblijfselen vertegenwoordigd van de houten ark, hoe is het dan versteend? Om te verstenen moet het hout omringd zijn geweest door een mineraal rijke oplossing waardoor het kon worden geabsorbeerd in de pori?n structuur. Het is moeilijk voor te stellen hoe dat moet hebben plaatsgevonden op een houten bouwsel die op de helling van een berg ligt. Als de ark nog ergens in de bergen zou bestaan, dan is het waarschijnlijker dat het hout onderhevig is aan regen en wind, die niet de mineralen bevatten voor de verstening. Op het eerste gezicht lijken de ?balken? meer op steen, uitgehard op diepte en daarna omhoog gedrukt aan het eind van de zondvloed.

Ik zou graag meer details zien van de testen waaruit zou blijken dat het materiaal versteend hout is. Normaal gesproken zou men dunne plakjes maken van de ?houten balken? en deze onder de microscoop onderzoeken. Het moet niet zo moeilijk zijn om het verschil te zien tussen gemetamorfeerd gesteente of versteend hout.

Een andere controle zou zijn om het geologisch gebied in kaart te brengen. (maar dit is niet mogelijk zonder nog een expeditie naar de locatie). Als het zwarte object inderdaad een basalt dijk is, dan moet het mogelijk zijn om dit na te trekken. Als de ?balken? simpelweg gebroken zijn langs foliatievlakken in de rotslagen dan moet het mogelijk zijn om ander dagzoomgesteenten te controleren op soortgelijke foliatie en om zo de geologische (vouw/plooing) structuur van de regio in kaart te brengen.

Ik geloof dat we voorzichtig moeten zijn met deze recente claim over de vondst van de ark van Noach. Het zou wel eens mogelijk kunnen zijn dat het object slechts een uitstekende rotspartij is die toevallig dezelfde grootte als de ark heeft en geologische eigenschappen die het gesteente er laten uitzien als hout. Er moeten meer vragen worden beantwoord voordat een definitief oordeel kan worden gegeven over de validiteit van deze claim.Referenties en aantekeningen

[1] Howse B.S., Noah?s Ark? For Real, <www.worldviewweekend.com/secure/cwnetwork/article.php?&ArticleID=813>
[2] Crouse, B., The landing place, Journal of Creation 15(3): 10?18, 2001.
[3] Cuomo, C., Has Noah?s Ark Been Found? Christian Archaeology Team Believes It Has Found the Ark, ABC News for ?Good Morning America?;
<www.abcnews.go.com/GMA/story?id=2133311&page=1>, 29 June 2006.
[4] Lacassin, R., Maluski, H., Leloup, P.H., Tapponnier, P., Hinthong, C., Siribhakdi, K., Chuaviroj, S. and Charoenravat, A., Tertiary diachronic extrusion and deformation of western Indochina: Structural and 40Ar/39Ar evidence from NW Thailand, J. Geophys. Res. vol. 102, no B5, May 1997.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/4471