Seculiere wetenschappers blazen de ?big bang? op

Seculiere wetenschappers blazen de ?big bang? op
door Carl Wieland
vertaling AH, Werkgroep in Genesis

Hoe zit het nu met de na?eve apologeten?

Het is verbazingwekkend om te zien hoeveel christelijke leiders niet alleen het idee van de ?big bang? (de theorie van de Grote Knal/Oerknal) tolereerden, maar het ook met overtuiging omarmden. Als je naar hun uitspraken luistert krijg je de indruk dat de gelovigen het moeten zien als een belangrijke onderdeel ter verdediging van het geloof. ?We kunnen eindelijk de wetenschap gebruiken om te bewijzen dat er een schepper is van het heelal?.

De prijs van de knieval voor seculiere aanvaardbaarheid in natuurkunde en astronomie, is zeer hoog geweest. Wij hebben vaak gewaarschuwd dat het aanvaarden van de ?big bang? theorie in het christelijke denken gelijk staat aan het houten paard binnen de muren van Troje brengen. Dit omdat:

  • De miljarden jaren van de ?big bang? van astronomische evolutie zijn niet alleen gebaseerd op naturalistische hypothesen, zij zijn ook in strijd met de woorden van Jezus, die zei dat mensen er waren vanaf het begin, niet aan het eind van een oneindig lange periode van ?schepping? (Markus 10:6)?zie Jesus and the age of the world.

  • De langzame evolutie van de sterren, van het zonnestelsel en de planeten (inclusief de aarde) inherent aan de ?big bang?, betekent dat christenen die in de ??big bang?? geloven zonder uitzondering worden gezogen in het accepteren van de ?geologische evolutie? (miljoenen jaren voor de vorming van de fossielen houdende steenlagen). Tenslotte ontkennen zij de wereldwijde vloed, en de dood, bloedvergieten en ziekten (zoals te zien in de fossielenafzetting) wordt geaccepteerd voor Adam. Dit verwijdert het effect van de zondeval en de vloek van de schepping op de wereld, maar ook het bijbelse antwoord dat christenen altijd hebben gehad op het probleem van lijden en kwaad (God maakte een perfecte wereld, die door de zonde is vernield). Zie Terrorist and Death en The god of an old earth.

  • Vandaag een huwelijk aangaan tussen theologie en hedendaagse wetenschap betekent dat men morgen waarschijnlijk weduwe is.

De tekenen wijzen erop dat dit precies is wat er gebeurt. Zij die de ?big bang? hebben aanvaard omdat het zogenaamd onweerlegbare wetenschap is, zijn bedrogen. Een bom ?Open brief aan de wetenschappelijke gemeenschap? ondertekend door 33 wetenschappers is gepubliceerd op Internet (http://www.cosmologystatement.org) en in de New Scientist (Lerner, E., Bucking the ?big bang?, New Scientist 182 (2448) 20, 22 May 2004). Een artikel destijds wijd verspreid op Internet stelt: ?Ons denken over de geschiedenis van het heelal wordt gedomineerd door de ?big bang? theorie. Volgens Eric Lerner, wiskundige Michael Ibison van Earthtech.org, en talloze andere wetenschappers van overal op aarde ?rust deze dominantie meer op financieringsbesluiten dan op wetenschappelijke methodiek.?

De open brief bevat onder meer de volgende uitspraken:

  • ?De ?big bang? berust nu op een groeiend aantal hypothetische entiteiten, zaken die nog nooit zijn waargenomen – inflatie, zwarte materie en zwarte energie zijn de bekendste voorbeelden. Zonder deze, zou er een fatale tegenstelling zijn tussen waarnemingen gedaan door astronomen en de voorspellingen van de ?big bang? theorie.?

  • ?De ?big bang? theorie kan niet overleven zonder deze gekunstelde factoren. Zonder het hypothetische inflatie veld, kan de ?big bang? de waargenomen gladde isotrope kosmische achtergrondstraling niet verklaren. Er zijn geen mogelijkheden voor delen van het heelal, die nu meer dan enkele graden verwijderd zijn in de ruimte, om tot dezelfde temperatuur te komen en dus dezelfde hoeveelheid microgolfstraling uit te zenden. ? Inflatie vereist een 20 maal grotere dichtheid dan voor ?big bang? nucleosynthese is vereist, de uitleg van de theorie voor de oorsprong van licht elementen.? [Dit verwijst naar het horizon probleem, en ondersteunt wat wij zeggen in: De lichtsnelheid: een probleem voor de ?big bang?.]

  • ?In geen ander natuurkundig onderzoeksveld zou dit voortdurende beroep op hypothetische objecten aanvaard worden als brug tussen theorie en waarneming. Het zou tenminste serieuze vragen oproepen over het waarheidsgehalte van de onderliggende theorie [nadruk in het origineel].?

  • ?Bovendien kan de ?big bang? theorie roemen op geen enkele kwantitatieve voorspelling, die vervolgens door waarneming bevestigd is. Het succes van de theorie bij zijn aanhangers is zijn bekwaamheid in het achteraf inpassen van waarnemingen met een toenemende hoeveelheid aanpasbare parameters, net als de oude aarde kosmologie van Ptolome?s behoefte had opeenvolgende lagen van epicycles?.

De andersdenkenden zeggen dat er andere kosmologische modellen zijn die succesvolle voorspellingen doen. Deze andere modellen hebben niet alle antwoorden op de tegenwerpingen, maar zeggen de andersdenkende: ?Dat is nauwelijks te verwonderen, omdat hun ontwikkeling door gebrek aan fondsen ernstig belemmerd is. En inderdaad, kunnen tegenwoordig zulke vragen en alternatieven zelfs niet gratis besproken en onderzocht worden.?

Zij die er bij christenen op aandringen de ?big bang? te aanvaarden als wetenschappelijk feit, wijzen op de bijna universele aanvaarding in de wetenschappelijke gemeenschap. Echter de 33 dissidenten beschrijven een situatie die bekend is bij de Creationistische wetenschappers: ?Een open uitwisseling van idee?n ontbreekt in de meeste gangbare conferenties ? twijfel en onenigheid worden niet getolereerd, en jonge wetenschappers leren te zwijgen als zij iets negatiefs aan te merken hebben betreffende het standaard ?big bang? model.

Zij die twijfelen over de ?big bang? theorie, vrezen hun financiering kwijt te raken wanneer ze dat zouden uitspreken:?Evelleen Richards, evolutioniste en wetenschaps historicus, heeft geconstateerd dat het zelfs voor mensen, die een rivaliserende evolutionistische theorie aanhangen, moeilijk is om gehoord te worden, als zij de heersende opinies aanvechten ? zie Science ? a reality check. Dit zal een idee geven van de moeilijkheden die creationisten ondervinden.

Lezen we ook niet bijna iedere dag in de kranten, over de vele ?waarnemingen? die enkel en alleen de ?big bang? ondersteunen? In feite zeggen deze seculiere wetenschappers:

?Zelfs waarnemingen worden tegenwoordig ge?nterpreteerd door dit zgn. vooroordeel filter, beoordeeld goed of fout, afhankelijk van of zij wel of niet de ?big bang? theorie ondersteunen. Aldus worden niet overeenkomende gegevens zoals de roodverschuiving, de lithium,- en helium-overvloed, de verdeling van melkwegstelsels, en andere onderwerpen, doodgezwegen of belachelijk gemaakt.?

Wetenschap is een prachtig stuk menselijk gereedschap, maar het moet worden begrepen, niet worden aanbeden. Het is feilbaar, veranderlijk, en zeer beperkt in wat het wel en niet bepalen kan. Zoals AiG vaak heeft aangegeven, in plaats van een wetenschappelijk concept, is de ?big bang? meer een dogmatisch religieus begrip, gebaseerd op de religie van het humanisme (zie religion of humanism). Zoals de tegenstanders van de ?big bang? vaak hebben gezegd:

?Alleen steun verlenen aan projecten binnen het ?big bang? concept, ondermijnt een fundamenteel element van de wetenschappelijke methodologie ? het voortdurend testen van theorie tegen waarneming. Een dergelijke beperking maakt onbevooroordeelde discussies en onderzoek onmogelijk.?

Bovendien, in tegenstelling tot na?eve uitspraken van velen die beter zouden moeten weten, is het niet slechts een zaak van ?kijken door een telescoop en de ?big bang? miljarden jaren geleden ?zien?.? Zoals altijd, worden waarnemingen ge?nterpreteerd door wereldwijde ?lenzen?. Degenen die de ?big bang? theorie ontwikkelden werden geleid door een seculiere wereldvisie net zoveel als degenen die nu roepen dat de keizer geen kleren heeft. Zij wilden een heelal dat zichzelf schiep; hun tegenstanders willen een eeuwig niet-geschapen heelal. Vanuit christelijk perspectief trotseren beiden openlijk het verhaal van hun Schepper van wat werkelijk gebeurde.

Met het Darwinisme op de vlucht, probeert de vijand van de ziel de gelovigen te verleiden tot het aannemen van een subtielere, maar veel dodelijker manier om de autoriteit van de Bijbel te omzeilen. Met het progressief creationisme/ ?big bang? denken die raast door de evangelische gemeenschap, moet hij wel denken aan de winnende hand te zijn.

Voor een krachtige en diepgaande studie van al de aspecten die betrokken zijn bij de hedendaagse evangelische compromis situatie, bevelen we het zojuist verschenen boek aan van Dr. Jonathan Sarfati Refuting Compromise . Het is beslist niet bedoeld als terloopse aanbeveling (zo van: ?voor meer informatie verwijzen wij??.)

Nee, hoofdstuk 5 bijvoorbeeld, prikt gaten in de ?big bang? theorie. Het toont hoe deze theorie een dwingend voorbeeld is geworden, ondersteund door misleidende logica waarbij veel wetenschappelijke problemen worden ontkend. Sommige bevestigd door bovengenoemde brief van de ?ketters? van de big-bang theorie, evolutionistische kosmologen met een afwijkende overtuiging. Het toont ook aan, hoe men een ?eerste oorzaak? argument (zie ?Wie heeft God gemaakt??) kan gebruiken zonder behoefte te hebben aan de ?big bang? theorie.

Het boek zal ongetwijfeld een christelijke klassieker worden, een cultuur veranderende kolos van ?prik-door-het-rookgordijn? helderheid en logica. Ik raad de lezers aan om het boek te kopen, te lezen, en ver te verspreiden door het uit te lenen en/of weg te geven.