donderdag, oktober 29, 2020

10 Gevaren van theïstische evolutie.

10 Gevaren van theïstische evolutie. door Werner Gitt in Creation 17(4). vertaling AH, Werkgroep In Genesis   De atheïstische formule voor evolutie is: Evolutie = materie + evolutionistische factoren...

Hoe konden zoet- en zoutwater vissen de zondvloed overleven?

Hoe konden zoet- en zoutwater vissen de zondvloed overleven? Door Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, red. Don Batten Voor het eerst gepubliceerd...

Slijtage van de historische Adam

Uittreksel Veel hedendaagse christenen beschouwen de historiciteit van Adam als onbelangrijk of slechts bijzaak. Steeds meer evangelische geleerden ontkennen de ‘echtheid’ van Adam vanwege de impact die evolutie heeft op de theologische wereld. Een recent voorbeeld hiervan kun je vinden in het boek Adam and the Genome. Dit artikel evalueert de Bijbelse argumenten die theoloog Scot McKnight gebruikt om een historische Adam te verwerpen.

Genesis 1: Geschiedsschrijving of kadervertelling?

Genesis 1: Geschiedsschrijving of kadervertelling?  (samenvatting) door A. Capellen Eerder gepubliceerd op www.eeninwaarheid.nl Een  uitgebreide versie van dit artikel in brochurevorm...

Dawkins en ontwerp

In Romeinen 1 vers 20 staat geschreven dat iedereen in staat moet zijn om in te zien dat er een Schepper is aan de...

10 antwoorden van Bijbels creationisten—deel 2

Voordat u verder gaat met het lezen van de onderstaande punten raden wij u sterk aan om eerst onze 'introductie' en onze antwoorden op...

Evolutie, een oude aarde en godslastering

De titel van dit artikel lijkt nogal provocerend, nietwaar? Misschien zelfs een beetje extreem. Voor de meeste christenen lijkt het suggereren van zo'n verband vrij...

Kan Béhemoth een dinosauriër zijn geweest?

Kan Béhemoth een dinosauriër zijn geweest? door Allan K. Steel in TJ 15(2). vertaling FZ, Werkgroep In Genesis Samenvatting Op onfeilbare wijze beschrijft de...

O zo vriendelijke theologen leiden de kerk weg van de waarheid

Kort geleden hoorde ik hoe een behoudend theoloog (een Bijbels creationist) bedrukt zijn ervaringen deelde over enkele andere theologen die op het pad van...
Bijbel, Genesis 1

10 antwoorden van Bijbels creationisten—deel 1

Recentelijk publiceerde het Britse tijdschrift Premier Christianity een online-artikel, geschreven door dominee en voormalig geoloog Michael Roberts, genaamd “10 vragen om aan een jonge-aarde-creationist...