vrijdag, juni 2, 2023

Schepping of Evolutie, religie versus wetenschap?

Schepping of Evolutie, religie versus wetenschap? door Ing. H.J. Tjoelker, Werkgroep In Genesis Onlangs gepubliceeerd in Het Zoeklicht Elk schooljaar weer worden...

Dawkins en ontwerp

In Romeinen 1 vers 20 staat geschreven dat iedereen in staat moet zijn om in te zien dat er een Schepper is aan de...