zaterdag, oktober 31, 2020

Een opvallende getuige van de schepping – satan

Een opvallende getuige van de schepping - satan door Russell Grigg, Creation Magazine vol.30 Nr.2 vertaling A. Boonstra In Matteüs 4:1-41 staat het volgende...

De vrucht valt niet ver van de boom

  CMI (Creation Ministries International) bestaat omdat het scheppingsverslag uit Genesis fundamenteel is voor het begrijpen van het evangelie. Kort gezegd, als er geen letterlijke...

Abraham Kuyper, evolutionist?

Abraham Kuyper, evolutionist? door Drs. J.A. van DeldenEerder gepubliceerd in het RD van 6 april 2006. Abraham Kuijper hield in 1899 een...

Natuurlijke selectie kun je toch moeilijk ontkennen?

Lees hierover op www.evolutie.eu. “Dat klopt, en er is ook geen enkele Bijbelse reden om dat te weerspreken. Ook binnen het scheppingsmodel speelt natuurlijke selectie...

ID vormt voor christenen een bedreiging van het Schriftgezag

ID vormt voor christenen een bedreiging van het Schriftgezag door Drs. J.A. van Delden   Drs J.A. van Delden bekijkt de discussie rond Intelligent Design en ziet...

Evolutie—het ultieme tegengif voor een geestelijk leven

Evolutie—het ultieme tegengif voor een geestelijk leven door David Catchpoole, Creation Magazine vol.30 Nr.3 vertaling A. Boonstra Welke wereldfilosofie ontkent het...

Wie krijgt de nier, en leeft?

Wie krijgt de nier, en leeft? Door Harrie Tjoelker, 4 juni 2007 Werkgroep In Genesis Zelfs een leugen kent waardevolle lessen. ...