maandag, maart 20, 2023

Waar zijn alle menselijke fossielen?

Waar zijn alle menselijke fossielen? Door Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, red. Don Batten Voor het eerst gepubliceerd in The Revised and...
Hof van Eden

Is de hof van Eden ooit teruggevonden?

Dit artikel van ?www.christiananswers.net?gaat kort in op de vraag of de hof van Eden ooit is teruggevonden. De Bijbel zegt over de plaats van Eden:...

De zondvloed: hoe zit het dan met al dat water?

De zondvloed: hoe zit het dan met al dat water? Door Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, red. Don Batten Voor het eerst...

Zijn creationisten alleen maar bezig met het bekritiseren van de evolutietheorie?

Lees hieroveer op www.evolutie.eu. ?Zeker niet. Hoewel het belangrijk is om aan te tonen dat het evolutieraamwerk niet in overeenstemming is met de feiten, is...

Dinosauri?rs: Levend Bewijs?

vertaling Josine, Mediagroep In Genesis Honderdzestig jaar geleden zag het leven er heel anders uit dan vandaag de dag. Er waren nog geen auto?s, er...

Evolutie of Schepping: Wat maakt het nou uit?

Lees hierover op www.christiananswers.net. ?Zonder Adam, zonder de zondeval, wordt Jezus Christus gereduceerd tot een man met een missie op de verkeerde planeet!? Lees meer...

Hoe konden alle dieren in Noach?s Ark passen?

Hoe konden alle dieren in Noach?s Ark passen? door Jonathan Sarfati vertaling FZ, Werkgroep In Genesis Veel sceptici stellen dat de Bijbel...

Kan de zondvloed de volgorde van de fossielen verklaren?

Lees hierover op?www.evolutie.eu ?Anti-creationisten beweren vaak dat er van de onderste naar de bovenste aardlagen een ?volgorde? te zien is in de fossiele inhoud van...

Hoe werken methoden van ouderdomsbepaling?

door Tas Walker, Creation Magazine vol.30 Nr.3 vertaling A. Boonstra Als ik studenten uitleg hoe ouderdomsbepaling werkt, gebruik ik een maatcylinder. Dat gaat dan als...

10 Gevaren van the?stische evolutie.

10 Gevaren van the?stische evolutie. door Werner Gitt in Creation 17(4). vertaling AH, Werkgroep In Genesis   De athe?stische formule voor evolutie is: Evolutie = materie + evolutionistische factoren...