vrijdag, december 2, 2022

Hoe konden alle dieren in Noach?s Ark passen?

Hoe konden alle dieren in Noach?s Ark passen? door Jonathan Sarfati vertaling FZ, Werkgroep In Genesis Veel sceptici stellen dat de Bijbel...

Waar kwam Ka?ns vrouw vandaan?

Waar kwam Ka?ns vrouw vandaan? Door Ken Ham, Jonathan Sarfati en Carl Wieland, red. Don Batten Voor het eerst gepubliceerd in The Revised and Expanded Answers...

Kan de zondvloed de volgorde van de fossielen verklaren?

Lees hierover op?www.evolutie.eu ?Anti-creationisten beweren vaak dat er van de onderste naar de bovenste aardlagen een ?volgorde? te zien is in de fossiele inhoud van...

Hoe zit het dan met positieve mutaties?

Lees hierover op www.evolutie.eu. ?Aangezien natuurlijke selectie werkzaam is, en positieve mutaties soms voorkomen,moet opwaartse evolutie wel plaatsvinden!? Lees meer...

Zeven redenen waarom we miljoenen jaren niet kunnen accepteren

Zeven redenen waarom we miljoenen jaren niet kunnen accepteren door Dr. Terry Mortenson, AIG. 17 Juli, 2006 Vertaling FvdL, Werkgroep In Genesis ...

Schepping: ?Waar is het bewijs??

Schepping: ?Waar is het bewijs?? door Ken Ham in Creation 22(1). vertaling FZ, Werkgroep In Genesis Wanneer je iemand spreekt over...

Duurde de schepping echt Zes letterlijke dagen?

door Dan Lietha and Stacia Byers vertaling Josine de Jong, Werkgroep In Genesis Exodus 20:11 zegt: 'Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en...

Wie heeft God gemaakt?

Een aantal sceptici stelt de vraag: 'Wie heeft God gemaakt?' Maar God is per definitie de ongeschapen Schepper van het universum, dus de vraag...

10 Gevaren van the?stische evolutie.

10 Gevaren van the?stische evolutie. door Werner Gitt in Creation 17(4). vertaling AH, Werkgroep In Genesis   De athe?stische formule voor evolutie is: Evolutie = materie + evolutionistische factoren...

Waar komen alle slechte dingen vandaan?

Lees hierover op www.christiananswers.net. ?De wereld voor de zondeval kende geen dood, ziekte of lijden, aangezien God zijn schepping, die af was, verklaarde voor: ?erg...