vrijdag, april 23, 2021

10 Gevaren van the?stische evolutie.

10 Gevaren van the?stische evolutie. door Werner Gitt in Creation 17(4). vertaling AH, Werkgroep In Genesis   De athe?stische formule voor evolutie is: Evolutie = materie + evolutionistische factoren...

Waar komen alle slechte dingen vandaan?

Lees hierover op www.christiananswers.net. ?De wereld voor de zondeval kende geen dood, ziekte of lijden, aangezien God zijn schepping, die af was, verklaarde voor: ?erg...

Hoe konden alle dieren in Noach?s Ark passen?

Hoe konden alle dieren in Noach?s Ark passen? door Jonathan Sarfati vertaling FZ, Werkgroep In Genesis Veel sceptici stellen dat de Bijbel...

Zijn er contradicties in de Bijbel?

Lees hierover op www.evolutie.eu. "De Bijbel is Gods Woord en God is in alles te vertrouwen. Mensen zullen altijd wel ergens mee komen om het...

Duurde de schepping echt Zes letterlijke dagen?

door Dan Lietha and Stacia Byers vertaling Josine de Jong, Werkgroep In Genesis Exodus 20:11 zegt: 'Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en...

Wat zegt de Bijbel nu echt over homoseksualiteit?

Sommige belijdende christenen richten zich met hatelijke uitspraken richting de homoseksuele gemeenschap, terwijl anderen de Bijbelse leerstellingen op dit punt bagatelliseren of zelfs afwijzen.?Homoseksuele...

Hoe zit het met argumenten voor evolutie zoals overeenkomsten?

Hoe zit het met argumenten voor evolutie zoals overeenkomsten? Door Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, red. Don Batten Voor het eerst gepubliceerd...

Schepping: ?Waar is het bewijs??

Schepping: ?Waar is het bewijs?? door Ken Ham in Creation 22(1). vertaling FZ, Werkgroep In Genesis Wanneer je iemand spreekt over...

De zondvloed: hoe zit het dan met al dat water?

De zondvloed: hoe zit het dan met al dat water? Door Ken Ham, Jonathan Sarfati, en Carl Wieland, red. Don Batten Voor het eerst...

Duurde de schepping werkelijk Zes dagen?

tekening www.AnswersInGenesis.org Christenen kunnen uren besteden aan het discussi?ren of het Hebreeuwse woord 'dag' (yom) in Genesis echt een dag betekent. Houden ze dezelfde...