dinsdag, december 5, 2023

Hoe zit het dan met positieve mutaties?

Lees hierover op www.evolutie.eu. ?Aangezien natuurlijke selectie werkzaam is, en positieve mutaties soms voorkomen,moet opwaartse evolutie wel plaatsvinden!? Lees meer...

Evolutie is toch een feit? We zien het overal om ons heen gebeuren…

Lees hierover op www.evoutie.eu. ?Dat ligt er maar net aan hoe je ?evolutie? definieert. Veel evolutionisten hanteren zeer laagdrempelige definities van ?evolutie?, zoals: Evolutie is...

Is de Bijbel dan een ?geschiedenisboek??

Lees hierover op www.evolutie.eu. "Het lijdt geen twijfel dat het geven van een historisch overzicht wel degelijk ??n van de bedoelingen is van de Bijbel. En...

Zeven redenen waarom de interpretatie van Genesis belangrijk is

Lees hierover op www.evolutie.eu. "Dit artikel is bedoeld voor christenen die zich afvragen: ?Wat doet het er toe? Is de interpretatie van Genesis niet slechts...

Zijn er contradicties in de Bijbel?

Lees hierover op www.evolutie.eu. "De Bijbel is Gods Woord en God is in alles te vertrouwen. Mensen zullen altijd wel ergens mee komen om het...

Was evolutie Gods scheppingsmethode?

Lees hierover op www.evolutie.eu. The?stisch evolutionisme levert een totaal verkeerd beeld van het karakter van God. De God van de Bijbel is goed (Lucas 18:19)...

Kan de zondvloed de volgorde van de fossielen verklaren?

Lees hierover op?www.evolutie.eu ?Anti-creationisten beweren vaak dat er van de onderste naar de bovenste aardlagen een ?volgorde? te zien is in de fossiele inhoud van...

Hoe werken methoden van ouderdomsbepaling in de praktijk?

door Tas Walker, Creation Magazine vol.30 Nr.3 vertaling A. Boonstra Een laag vulkanische as in Oost-Afrika, met de naam ?KBS tufsteen?, werd beroemd omdat in...

Hoe werken methoden van ouderdomsbepaling?

door Tas Walker, Creation Magazine vol.30 Nr.3 vertaling A. Boonstra Als ik studenten uitleg hoe ouderdomsbepaling werkt, gebruik ik een maatcylinder. Dat gaat dan als...

Megatracksites van dinosauri?rs ondersteunen zondvloedmodel

Megatracksites van dinosauri?rs ondersteunen zondvloedmodel Door Michael J. Oard, TJ 16(3) 2002. vertaling AV, Mediagroep In Genesis Megatracksites van dinosauri?rs zijn grote opeenhopingen dinosauri?rsporen...