Chimpansees op jacht met speren?

Chimpansees op jacht met speren?
Door Ryan Jaroncyk, 6 maart 2007
vertaling HT, Werkgroep In Genesis

Niet iets om wakker van te liggen…

foto: istockphoto

Senegal galago, een klein halfaapje.

Senegalgalago: Galago senegalensis, een klein grappig halfaapje, met grote ogen en uitgesproken oren, ook wel ‘bushbaby’ genoemd.

Uit observaties is gebleken dat een kleine populatie Savannah chimpansees (Pan troglodytes verus), uit Fongoli in Senegal, stokken gebruikte als speren om op Galago?s te jagen. [1]
Van chimpansees is al langer bekend dat ze twijgen gebruiken om mieren en termieten mee uit hun nesten te vissen, maar deze chimpansees maakten met hun tanden de stokken scherp om op die manier de kleine halfaapjes (de senagalgalago?s) aan hun speer te kunnen rijgen. Met korte prikbewegingen in de holtes van boomstammen probeerde de chimpansees om de halfaapjes te steken.

Deze observaties ontketenden een ware hype in evolutionistische kringen. Een New Scientist artikel stelde:

?Er is waargenomen dat een groep wilde chimpansees met behulp van speren jacht maakte op galago?s. Een onthulling waarmee de geliefde gedachte van het uniek zijn van mens verder afbrokkelt.? [1]

Jill Pruetz, antropoloog aan de Iowa State University, zei:?Terug naar de tekentafel om de definitie van het unieke van de mens te herdefini?ren.?
Als we het bewijsmateriaal wat beter bestuderen dan ontstaat er een veel minder sensationeel beeld.

Het gebruik van gereedschap in de dierenwereld

“Ook diverse andere dieren zijn in staat werktuigen te gebruiken.”

Chimpansees zijn intelligente en vindingrijke dieren. The Fongoli chimpansees in het bijzonder, vertonen een indrukwekkende vindingrijkheid en gevoel voor planning door aangescherpte stokken te gebruiken als een soort van speer om te jagen op galago?s. Maar ook andere dieren zijn in staat om werktuigen gebruiken. Wipsnavelkraaien bijvoorbeeld ontwerpen en fabriceren verschillende soorten stokken om naar insecten te zoeken. [2] Evenals de Fongoli chimpansees, maakt ook de spechtvink gebruik van scherpe voorwerpen om naar voedsel te zoeken. [3] Ze breken scherpe stekels van cactussen om daar insecten aan te spietsen. Aasgieren zijn bekend om het gebruik van stenen waarmee ze eieren van struisvogels proberen open te breken. Dolfijnen beschermen hun neuzen met sponzen als ze op de zeebodem willen woelen op jacht naar vis. [4] Olifanten bewerken twijgen op een zodanige manier dat ze geschikt zijn om vliegen mee te meppen en zichzelf mee te krabben. [5] Kort samengevat, meerdere dieren zijn in staat om ruwe werktuigen te maken. God heeft veel dieren uitgerust met de intellectuele capaciteiten om problemen op de lossen, simpele werktuigen te maken en te plannen voor de toekomst.

Statistieken, natuurlijke selectie en intellect

foto: Sxc.hu, Chad Littlejohn

Er zijn chimpansees waargenomen die met speren jagen op galago?s.

Er zijn chimpansees waargenomen die met speren jagen op galago?s.

Een detail dat makkelijk over het hoofd wordt gezien is, dat de Fongoli chimpansees slechts in 1 op de 22 pogingen succesvol waren in hun jacht op de galagos. [6] Dat is maar een armzalige 4,5 % kans op succes. Pruets zei:

‘Toch vraagt dit behoorlijk minder energie dan de apen achterna te jagen, het is dus niet verwonderlijk dat het zo is ge?volueerd?.

Het probleem is dat een dergelijk lage kans op succes nauwelijks voldoende voeding kan opleveren voor een primaat van de grootte van een chimpansee. Een dier kan nog zo veel energie besparen door geavanceerdere werktuigen te ontwikkelen, maar als de succeskans zo klein is, zal het uiteindelijke sterven. Daarom is de eenvoudiger methode van de prooi te achtervolgen en ze dood te slaan intelligenter, omdat de kans op succes met die methode veel hoger is. Het resultaat hiervan is dat natuurlijke selectie de neiging zal hebben om te selecteren tegen elk soort van submens (aapachtige homonide) die strijd om meer ontwikkelde gereedschappen te ontwikkelen.

Bovendien, bestaan chimpansees volgens het evolutiemodel, ongeveer 6 miljoen jaar. Blijkbaar hebben ze goed kunnen overleven door veel energie te steken in het opjagen van de halfaapjes. Daar komt nog bij dat als ze er 6 miljoen jaar over hebben gedaan om uit te vogelen hoe ze van een stok een speer kunnen maken, dit niet echt spreekt voor hen intellectuele mogelijkheden. Mensen bezitten de intellectuele capaciteit om in korte tijd nieuwe vormen van technologie te ontwikkelen. De mentale mogelijkheden van de mens en chimpansees kunnen derhalve niet echt worden vergeleken.

Conclusies

De evolutionistische gemeenschap ziet twee belangrijke gevolgtrekkingen uit het verhaal over de Fongoli chimpansees.
Ten eerste, mensen zijn niet uniek in het dierenrijk. Dit is strikt gezien een filosofisch standpunt.
Ten tweede, het gebruik van gereedschap is stap voor stap ontwikkeld van een gemeenschappelijke voorouder met de chimpansee.
Dat is pure speculatie en duidelijk bekeken door de bril van Darwinistische evolutie. Operationele wetenschap laat zien, dat chimpansees, net als andere dieren vindingrijk zijn in het gebruik van simpele werktuigen om te jagen en voor enkele eenvoudige handelingen. Op geen enkele wijze onderbouwt dit de theorie dat chimpansees zijn ontstaan uit een voorouder die geen chimpansee was. Ook is het geen onderbouwing voor het idee dat de mens zijn capaciteit om werktuigen te maken heeft ge?rfd van een verre dierlijke voorouder. Het laat enkel zien waartoe chimpansees in staat zijn.

De Bijbel laat duidelijk zien dat chimpansees en mensen zijn geschapen als 2 afzonderlijke soorten, en dat de mens een speciale schepping was, gemaakt naar het beeld van God, met intellect, technologie, moraal en spirituele mogelijkheden, die de capaciteiten van welke chimpansee dan ook verre te boven gaat.Referenties en aantekeningen

[3] Ehrlich, P.R., Dobkin, D.S. and Wheye, D., Tool using. 1988.
[6] Choi, C.Q., Chimps make spears and hunt bushbabies. 22 February 2007.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/4971/