Chinese Dinosauri?rs

Chinese Dinosauri?rs
door Creation Ministries International
vertaling & bewerking FZ, Werkgroep In Genesis
Chinese characters

Chinese karakters op de tentoonstelling. symbool boven betekent ‘draak’, onder ‘gelukkige’.

Wetenschappelijke informatie/hulpmiddelen voor ouders, studenten en docenten. Het interpreteren van drakenbeenderen en ?draakvogels? vanuit een bijbels wereldbeeld.

Van 22 mei tot 10 oktober was er een spectaculaire dinosauri?rtentoonstelling te bezichtigen in Brisbane, Australi? genaamd Chinese Dinosauri?rs. De tentoonstelling is al eerder in andere plaatsen te bezichtigen geweest waaronder Tokio, Wellington (Nieuw Zeeland) en Sydney.

De tentoonstelling in Brisbane toont 11 volledige dinosauri?rskeletten, waarvan de meeste voor tenminste voor 65% uit werkelijk fossiele beenderen bestaan.

Veel van de dinosaurusskeletten zijn monsterachtig groot. De enorme Mamenchisauri?r is een 23-meter lange sauropod met een 9-meter lange hals. Iedere toeschouwer valt in het niet bij deze reus.

De tentoonstelling toont ook eieren, klauwen, tanden, delen van de wervelkolom, grote plesiosauri?rs, kleine nothosauri?rs, schildpadden en andere in zee levende reptielen.

Wat betekenen deze beenderen?

De fossiele beenderen op zichzelf zeggen niets. Het is slechts bewijsmateriaal dat door mensen moet worden ge?nterpreteerd, en die interpretatie hangt af van wat ze geloven.

Dinosaurus eieren

Dinosaurus eieren tentoongesteld.
Sauropod lichaam

Deze enorme sauropod, Mamenchisaurus, is te groot om binnen het bereik van de camera te passen.
Sauropod hoofd

Het hoofd van Mamenchisaurus aan het eind van zijn 9-meter lange hals torent hoog bovenin.

De tentoonstelling Chinese Dinosauri?rs wordt financieel aanzienlijk gesteund door publieke middelen via steun van het Queensland Museum, de Queensland overheid en het Australian Museum. Hij die betaalt, bepaald wat er gespeeld wordt. Het is dus niet verrassend al het ?dino bewijsmateriaal? dat te bezichtigen is bij de Chinese Dinosauri?rs tentoonstelling, ge?nterpreteerd wordt binnen het raamwerk van het seculiere humanistische geloof. Zie ook het artikel, Skeptics/Australian Museum ?Feathered Dinosaur? display: Knockdown argument against creation?, wat gaat over een eerdere tentoonstelling.

Seculiere opvattingen zijn eigenlijk sterk religieuze opvattingen omdat zij specifieke uitspraken doen over religieuze kwesties, zoals de oorsprong van de wereld, de menselijke aard en de oorsprong van dood en het lijden. Deze zijn allemaal van invloed op de algemene perceptie over Gods karakter, inclusief het al of niet bestaan van God en Zijn goedheid.

Enkele die betrokkenen zijn bij de organisatie van de tentoonstelling staan bekend om hun gepassioneerde seculiere (athe?stische) geloof en zijn erop gericht om het publiek van Australi? te winnen voor hun manier van denken. Vandaar dat de tentoonstelling ook wordt aangevuld met een volledig onderwijsprogramma, compleet met commentaar van ?deskundigen?, openbare lezingen, video projecties en dino spoorzoeken. [red.1]

Het accent wordt vooral gelegd op het overreden van kinderen en jonge mensen. De expositie is speciaal ingericht op de hogere klassen van de basisschool en het voortgezet onderwijs en omvat lezingen door specialisten, workshops en conceptlessen voor docenten. De scholen worden aangemoedigd om ruim van tevoren te boeken.

Met andere woorden, alle bezoekers worden grondig onderricht in de basisfilosofie van het seculiere (materialistische) wereldbeeld.

Om zich te weren tegen de gevolgen van dergelijke krachtige indoctrinatie, biedt Creation Ministries International deze webpage aan als bron voor ouders, docenten en scholen [zoals ook Werkgroep In Genesis dat doet met www.scheppingofevolutie.nl]. Het is van belang dat christenen in staat zijn om dergelijke informatie vanuit een bijbels kader te interpreteren. Wij vertrouwen erop dat deze pagina van nut kan zijn bij het gebruik in het onderwijs, projecten en mogelijke bezoeken aan de Chinese Dino tentoonstelling aangezien de vertoning rond de wereld reist. [Red.: 11-09-2006 O.a. ook in Nederland, waar op dit moment de expositie ?Draakjes met veren? wordt gehouden in het Natuurhistorisch museum van Rotterdam [red.2]]


Beschikbare informatie voor dinosaurus projecten

Dragon bullet

Dinosauri?rs zijn geen mysterie wanneer we door een bijbelse bril kijken. Het dinosauri?r-bewijsmateriaal is veel beter verklaarbaar wanneer het ge?nterpreteerd wordt vanuit het bijbelse perspectief dan vanuit een seculier wereldbeeld. Zie What happened to the dinosaurs? om te begrijpen hoe.

Dragon bullet

Het grote mystery der dinosauri?rs opgelost! van Ken Ham is een onthullend boek over de waarheid van de dinosauri?rs is vertaald naar het Nederlands door Mathijs Schaap en bij ons online beschikbaar. U kunt het volledige boek in PDF formaat downloaden (let op, een groot bestand van ruim 7,5 Mb) via deze link.

Dragon bullet

Dinosauri?r sporen en hun voetafdrukken worden over de hele wereld gevonden. InSporen van dinosauri?rs wordt verklaard wat deze sporen betekenen.

Dragon bullet

Wat betekent de opmerkelijke vondst van dinosauri?rbloed in dinosaurusbotten voor de Ouderdom van de Dinosauri?rs? en de response to a critic.

Dragon bullet

Als alles zich over miljoenen jaren ge?volueerd heeft in nieuwe organismen, waarom vinden we dan levende fossielen? Het lijkt alsof veel dieren zich helemaal niet hebben ge?volueerd. Zie Fascinerende levende fossielen.

Dragon bullet

Wat zegt een struisvogel ei over het ?van dino-tot-vogel? idee (en welke implicaties het heeft voor de ?homologie? als geheel)? Zie: ?Struisosauri?r? vondst?

Dragon bullet

Was Archaeoraptor een ontbrekende schakel? Zie: ?Archaeoraptor: ?gevederd? fossiel blijkt namaak? en ?Archaeoraptor hoax update ? National Geographic recants!?

Dragon bullet

Hoe zouden dinosauri?rs in de ark hebben kunnen passen?
Zie: Hoe konden alle dieren in Noach?s Ark passen? en Dinosaur growth rates: Problem or solution for creationists?

Dragon bullet

Historische aanwijzingen waaruit blijkt dat mensen en dinosauri?rs samen geleefd hebben?
Zie: Dinosauri?rs en draken: In het spoor van de legendes, Behemoth?s in koperen gedenkplaat van Bisshop Bell!, Draken: dieren…geen schimmen! en Dinosaurussen in Angelsaksische en andere documenten op de website van Frank van de Laar (Genesis en Geologie.

Dragon bullet

De expositie Chinese Dinosauri?rs [red.: In NL Draakjes met veren] beweerd dat het bewijsmateriaal heeft dat aantoont dat dinosauri?rs ge?volueerd zijn tot vogels. Hoe wetenschappelijk is dat idee? Zie: Chinese gevederde dinosauri?rs, waar zijn de sceptici?, en de Engelstalige links:
?Skeptics/Australian Museum ?Feathered Dinosaur? display: Knockdown argument against creation??, ?Yet another new ?feathered? dinosaur?? ?The ?Feathered Dinosaur? Find?a brief preliminary report?, ?New four-winged feathered dinosaur?? en ?Yet another flap about dino-to-bird evolution?.

Overige Engelstalige links:

Dragon bullet

Waarom spreken de Chinezen over draken en noemen ze dinosauri?rs ?enge draken?? Is it possible that Chinese people saw living dinosaurs?

Dragon bullet

Hebben de Australische Aboriginals dinosauri?rs gezien? Did the Australian Aboriginals see dinosaurs?

Dragon bullet

Wat is de ?dinosauri?rboom ? en hoe kwam het aan die naam? Zie: ?Dinosaur tree behind bars? om te weten te komen waarom.

Dragon bullet

Hoe komt men aan de datering voor de dinosaurusfossielen? Zie ?The way it really is: little-known facts about radiometric dating?.

Dragon bullet

Hoe ontstaan fossielen van dinosauri?rs? Zie: how a dead whale explodes fossil theories.

Dragon bullet

Onder normale omstandigheden ontstaan er geen fossielen. Zoek uit waarom met ?The vanishing giant?.

Dragon bullet

Hoe konden de dinosauri?rs in vogels evolueren? Zoek uit waarom dit niet gebeurde, zie: ?Bird evolution??

Dragon bullet

Zie waarom de unieke vogel longen een ander probleem vormen voor evolutionisten: ?Blown away by design?

Dragon bullet

?Waren er dinosauri?rs op de ark van Noach?? Zie: ?Were dinosaurs on Noah?s Ark??

Dragon bullet

Waarom raakten de dinosauri?rs uitgestorven? Zie: ?What happened to the dinosaurs??Referenties en aantekeningen

[red.1] Een soortgelijke onderwijsaanpak zien we bij Het Natuurhistorisch Museum Maastricht (<http://www.nhmmaastricht.nl/nederlands/exposities/draakjes/index.html>).
[red.2] Zie o.a. berichtgeving in de media bv <http://www.nu.nl/news/816060/89/Vliegende_dino%27s_uit_China_te_zien_in_Rotterdam.html>, en het Natuurhistorisch Museum Rotterdam <http://www.nmr.nl/> .