Dawkins en ontwerp

In Romeinen 1 vers 20 staat geschreven dat iedereen in staat moet zijn om in te zien dat er een Schepper is aan de hand van de schepping zelf, ?zodat zij geen verontschuldiging hebben?. Nochtans zijn er in dit ?Jaar van Darwin? [2009, red.] heel wat vereerders van Darwin die zonder enige schroom verkondigen dat de wereld niet geschapen is.

Met zekerheid de meest bekende onder hen is Richard Dawkins. In zijn boek ?The Blind Watchmaker?1 schreef Dawkins: ?Biologie is de studie van ingewikkelde dingen die eruit zien alsof ze voor een bepaald doel ontworpen zijn?,2 waarna hij vervolgens argumenteert dat ze niet ontworpen zijn.

Richard Dawkins
Richard Dawkins.

Dawkins is altijd luid blijven verkondigen dat er ?geen ontwerp is en daarom ook geen ontwerper?. Maar toen Ben Stein hem onlangs het volgende vroeg (in de documentaire Expelled3): ?Wat denk je van de mogelijkheid dat Intelligent Design (intelligent ontwerp) het antwoord zou kunnen zijn op een aantal problemen in de genetica of evolutie??, antwoordde Dawkins hierop:

?Het zou kunnen dat lang geleden ergens in het universum een beschaving tot een zeer hoog technologisch niveau ge?volueerd was, waarschijnlijk via een soort Darwiniaans mechanisme. Deze zou een levensvorm hebben kunnen ontwerpen die ze dan op onze planeet hebben uitgezaaid. (…) En ik veronderstel dat het mogelijk is dat er dan bewijsmateriaal voor te vinden zou zijn als je zou kijken naar de details van de biochemie en de moleculaire biologie. Daar zou je de handtekening kunnen vinden van een of andere ontwerper.?

Voor Dawkins is dit nogal een toegeving.4

Wetenschappers hebben de details van de biochemie en de moleculaire biologie zelfs bekeken, kijken nog steeds en ze vinden onmiskenbaar bewijsmateriaal voor ontwerp. Zo?n goed ontwerp dat wetenschappers het graag zouden willen kopi?ren als ze maar wisten hoe (bijvoorbeeld: kunnen wij energie opslaan zoals planten dit doen in bladgroen?). Zo vonden ze niet alleen moleculaire motoren in de cel, maar ze ontdekten ook dat al deze motoren geco?rdineerd zijn. Er is geen enkel gebrek aan erkende ontwerpen in de natuur die verbeterde technologie?n ge?nspireerd hebben: camera?s en onderwater onderzoeksvoertuigen zijn slechts twee voorbeelden.

Maar zelfs als Dawkins het bewijsmateriaal voor ?de handtekening van ??n of andere ontwerper? zou aanvaarden, dan zou dit zeker niet de God zijn van de Bijbel. ?Neen,? antwoordde Dawkins Stein kordaat, ?niets dat daar op lijkt.?

Stein zei hier later over: ?Professor Dawkins was niet gekant tegen het idee van een intelligent ontwerp, slechts tegen bepaalde soorten van ontwerpers, zoals God.?

Toen Stein aan Dawkins vroeg wat hij zou doen als hij God zou ontmoeten na zijn dood, antwoordde hij: ?Bertrand Russell kreeg die vraag al eens, en hij antwoordde iets in de aard van: ‘Mijnheer, waarom deed u zoveel inspanningen om u te verstoppen?’.?

Maar, zoals we al zagen, heeft God het werk van Zijn handen juist niet verstopt voor ons. Bovendien heeft Hij tot ons gesproken door zijn profeten (Romeinen 1 vers 2; 2 Petrus 1 vers 20?21; Hebree?n 1 vers 1) en daarna door Zijn goddelijke Zoon. Hij zond deze Zoon, Jezus Christus?door Wie en voor Wie alles werd gemaakt (Johannes 1 vers 1?3; Colossenzen 1 vers 16)?om te sterven in onze plaats, opdat al wie in Hem geloven niet verloren gaan maar eeuwig leven zullen hebben (Johannes 3 vers 16). Zijn Woord is betrouwbaar, niet alleen op vlak van moraliteit en redding, maar ook waar het gaat over de geschiedenis van het heelal, ondanks de veel verkondigde ?Jaar van Darwin?-verklaringen.

Dat is dan ook de reden waarom het tijdschrift Creation [dit artikel verscheen voor het eerst in het magazine genaamd ?Creation?, red.] spreekt over meer dan alleen ?ontwerp?. Met onze artikelen proberen wij [en daarmee scheppingofevolutie.nl en Mediagroep in Genesis, red.] aan te tonen dat de waarneembare werkelijkheid rondom ons in overeenstemming is met het Bijbelse verslag over hoe ze tot stand is gekomen. En niet met tot de verbeelding sprekende speculaties zoals dat ?de aliens ons hebben gemaakt?.

 

Referenties en noten

  1. De blinde horlogemaker.
  2. Dawkins, R., The Blind Watchmaker, W.W. Norton & Company, New York, USA, p.1, 1986. Zie ook de artikelen hier beneden.
  3. Zie www.expelledthemovie.com/, www.creation.com/expelled1.
  4. Zie ook:?Is Richard Dawkins weakening???s Werelds meest beruchte athe?st zegt nu dat hij de ?nogal diepgaande idee van een kosmische intelligentie respecteert?, www.creation.com/weakening, 3 augustus 2007.