Film recensie:Film recensie:The Day After Tomorrow

Film recensie: The Day After Tomorrow

tsunami

door Brandon Vallorani
31 Mei 2004
vertaling FZ, Werkgroep in Genesis

Is ?mondiale opwarming? een realiteit? Als dat zo is, zal het dan een nieuwe ijstijd veroorzaken? Zegt de bijbelse beschrijving van de geschiedenis iets over een ijstijd in het verleden? Welke andere gevolgen kan de mondiale opwarming hebben op de aarde en haar bewoners? Hoe zou een christen op deze en andere milieuvraagstukken moeten reageren? Deze vragen en tal van andere zullen waarschijnlijk leven bij christenen die de (recentelijk op dvd verschenen) film The Day After Tomorrow van Century Fox?s, bekijken.

tornadoRoland Emmerich, regiseur van Independence Day, presenteert opnieuw een rampenfilm met overweldigende visuele effecten. In de film, leidt een abrupte klimaatverandering ontstaan door mondiale opwarming snel tot catastrofale gevolgen van bijbelse proporties voor de gehele planeet. De gevolgen vari?ren van reusachtige hagelstenen in Tokio tot tornado?s in Los Angeles met als climax een nieuwe ijstijd op het noordelijke halfrond. Weersverschijnselen van een dergelijke enorme schaal stonden de filmmakers toe om onvergetelijke beelden tot stand te brengen zoals meervoudige tornado?s die door wolkenkrabbers razen (rechts getoond), een tsunami-achtige golf die het vrijheidsbeeld ?the Statue of Liberty? overspoelt (bovenaan getoond) en vervolgens door New York City stroomt. In het midden van de wereldwijde chaos, concentreert de film zich op de wanhopige inspanningen van klimatoloog Jack Hall, vertolkt door Dennis Quaid, die zijn zoon tracht te vinden die zit opgesloten in een onverwacht bevroren New York.

De film is geclassificeerd voor 12 jaar en ouder, en bevat enkele intense sc?nes en een paar gevallen van grof taalgebruik. De film is geschikt voor tieners en volwassenen. Ondanks zijn hoge amusementswaarde, heeft de film een duidelijke agenda: de mondiale opwarming van de aarde is een ernstige zaak die de hoogste prioriteit voor de overheid zou moeten zijn, en zij die de duidelijke waarschuwingen negeren zijn dwaas. Zo rijdt Jack Hall bijvoorbeeld in een elektrisch aangedreven voertuig temidden van de talloze brandstofslurpende SUV’s. Jack waarschuwt ook herhaaldelijk de vice president van de Verenigde Staten (die erg veel weg heeft van Dick Cheney) over het dreigende klimaatnoodlot. De vice president negeert koppig de duidelijke conclusies van de wetenschappelijke gegevens en besteedt geen aandacht aan de waarschuwingen van Jack vanwege de economische gevolgen van het evacueren van de noordelijke steden van de VS. Als gevolg van zijn achteloosheid komen er miljoenen om, met inbegrip van de President van de V.S. (een Al-Gore-achtig type). Terwijl vele klimaatwetenschappers geloven dat het wetenschappelijke gehalte van de film slecht is, zijn zij er verheugd over dat hierdoor de bekendheid met het fenomeen ‘mondiale opwarming van de aarde’, toeneemt.

Naast de hypermilieukundige agenda, schiet de film ook in het wilde weg op het christendom en is zei doordrenkt met evolutionistische denkbeelden. In ??n van dergelijke sc?nes, schuilt Jacks?zoon Sam in de openbare bibliotheek in New York met een klein gezelschap van andere overlevenden, waaronder twee werknemers van de bibliotheek. Om warm te blijven, beginnen de overlevenden en het aarzelende bibliotheekpersoneel sommige boeken in een open haard te branden. De mannelijke werknemer wordt getoond met een zeldzaam exemplaar van de Gutenberg Bijbel welke hij stevig vasthoudt. Het eerste gedrukte boek uit de geschiedenis. Hij hoopt het hiermee te redden van het vuur. Een andere overlevende vraagt naar zijn motieven door te vragen of hij verwacht dat God hem zal redden. Hij antwoordt dat hij niet in God gelooft. Maar dat hij slechts de vroegste gedrukte uitgave van de Bijbel wil bewaren omdat die uitgave het begin van ?de Verlichting? vertegenwoordigt. De subtiele evolutionaire idee?n zijn overduidelijk in een eerdere sc?ne waar de studenten worden getoond voor een muurschildering van menselijke evolutie.

Hoe de film eindigt, zult uzelf te weten moeten komen. Ik kan deze film aanbevelen daar het goede entertainment betreft, maar wel met dit advies: breng uw bijbelse bril mee naar de (thuis)bioscoop! Bij Answers in Genesis, is het onze missie om u met middelen toe te rusten zodat u sceptici kunt beantwoorden, uw geloof kunt verdedigen en te helpen u te onderwijzen om de wereld door de bril van de Schriften te zien. Het toerusten van christenen met antwoorden helpt de kerk om het evangelie effectiever te verkondigen. Hier zijn enkele antwoorden op vragen die waarschijnlijk door christenen gesteld worden die deze film hebben gezien:

Is ?mondiale opwarming? een realiteit?

Al vroeg in de film, geeft Jack een lezing in New Delhi met de waarschuwing dat de mondiale opwarming zal zorgen voor een geleidelijk smelten van de polaire ijskappen, waarmee zoetwater wordt ge?ntroduceerd in de oceanen, en daarmee de golfstromen van de Noord-Atlantische Oceaan verstoren. Dit proces resulteert in een stijging van de zeespiegel (overstroming) en kou die zich nestelt over het noordelijke halfrond.

Mondiale opwarming is een voorspeld resultaat van het ?broeikaseffect?. Bepaalde gassen in de atmosfeer, hoofdzakelijk waterdamp, kooldioxide (CO2), en methaan (CH4), houden de warmte vast zodat ze niet kunnen ontsnappen uit de atmosfeer van de aarde. De mensen en de dieren ademen CO2 uit, terwijl planten de CO2 absorberen. Het verbranden van grote hoeveelheden fossiele brandstoffen en het ruimen van vegetatie om zo ruimte voor de almaar groeiende bevolking te maken kan dit gevoelige evenwicht echter verstoren en tot een stijgende hoeveelheid CO2 leiden in de atmosfeer. Eenvoudige fysica suggereert dat, indien de rest gelijk blijft, de gemiddelde temperatuur van de aarde langzaam toe zal nemen vanwege de stijgende CO2 concentratie, vandaar de term ?mondiale opwarming of ?broeikaseffect?.

Vele klimaatwetenschappers zijn ernstig gealarmeerd over dit effect, en de resulterende klimaatrampen die het teweeg zou kunnen brengen. Anderen zijn echter sceptisch over de werkelijkheid van het mondiale broeikaseffect. Het feit dat er meningsverschil is over het effect van de verhoogde CO2 concentraties;

  • een warmere wereld,
  • een koudere wereld,
  • of geen effect,
geeft een belangrijk punt aan.

De evolutionistische wetenschappers kunnen het niet eens worden over wat er met de temperatuur in het heden gebeurd, toch spreken zij zich met stellige zekerheid uit over de temperatuur een paar seconden na hun vermeende ?oerknal’ miljarden jaren geleden…

Vermeldt de Bijbel een IJstijd?

In de film, baseert Jack zijn waarschuwingen van een dreigende catastrofe op zijn studies over gelijksoortige weerpatronen die zijn opgemaakt uit het verleden. Hij vermeldt specifiek een ijstijd. De term ?ijstijd ‘ is niet duidelijk; men spreekt over een ?kleine ijstijd? wanneer het klimaat over het algemeen koeler werd. Maar ?De IJstijd? verwijst naar het bewijsmateriaal uit een tijd toen er niet alleen koude temperaturen waren, maar grote ijskap?gletsjers grote delen van het noordelijke en zuidelijke halfrond bedekten. Vele christenen zijn niet zich bewust van het feit dat de Bijbel eigenlijk het beste mechanisme voor een ?Grote IJstijd? verstrekt, de wereldwijde zondvloed. Paradoxaal genoeg, is er warmer water nodig om de massieve verdamping te genereren om de grote hoeveelheden van de oceanen in de atmosfeer te pompen die kunnen zorgen voor de verhoogde sneeuwval nodig om de ijskappen/landijs te vormen. Michael Oard heeft hier tal van boeken over geschreven en daarnaast verscheidene lezingen over dit onderwerp gegeven. Zie het gesprek tussen Carl Wieland en Mike Oard, Tackling the big freeze

Kan het ?broeikaseffect? een nieuwe ijstijd veroorzaken?

Dit is hoogst onwaarschijnlijk en dit is waar de film overgaat van redelijkheid naar sensatie. In de (27 mei 2004) uitgave van USA Today, wordt er melding gemaakt dat Andrew Weaver, een klimaatwetenschapper van de Canadese universiteit van Victoria, aangeeft dat de gevolgen van een zoetwater-instroom in de Atlantische Oceaan de Golfstroom slechts lichtjes naar het oosten zou verplaatsen. Als gevolg hiervan zou de Labradorzee van Canada lagere temperaturen tegemoet kunnen zien. De gevolgen voor de rest van de wereld lijken echter te verwaarlozen omdat de mondiale opwarming hetere zomers betekent, niet echt bevorderlijk voor een ijstijd. Weaver zegt, ?het zijn de klimaatwetenschaps films die het vuur doen oplaaien, maar ik lig niet wakker van een nieuwe ijstijd, omdat het onmogelijk is?.

Hoewel de wetenschap in de film echter over het algemeen wordt erkend als ernstig gebrekkig, vestigt het tenminste de aandacht op het feit dat ijsvorming het resultaat kan zijn van ?opwarming?, hoewel niet op de manier waarop het wordt afgeschilderd. Deze film is een grote kans voor christenen om een gesprek over de echte IJstijd te beginnen en hoe de Bijbel het verklaart; zie hiervoor ook het artikel What about the Ice Age uit het populaire Answers Book. Mensen op een dergelijke manier tonen hoe de Bijbel in verband staat met de werkelijkheid, en deze verklaart, heeft vaak geleid tot een duidelijke ommekeer.

Welke andere gevolgen kan de ?mondiale opwarming’ hebben?

Er zijn diverse meningen onder creationisten over wat het effect van de ?mondiale opwarming? op aarde kan zijn. Carl Wieland zegt in zijn artikel Fouling the Nest:

‘De algemene voorspelling is een verhoging van de gemiddelde mondiale temperatuur, met gevolgen voor de menselijke maatschappij vari?rend van mild tot catastrofaal. Warmere oceanen resulterend in meer waterdamp (die nog meer warmte vasthoudt) en expanderende oceaanvolumes. Dit, gekoppeld aan het gedeeltelijke smelten van de ijskappen, zou de gemiddelde zeeniveaus laten stijgen, en daarmee gehele gemeenschappen overstromen, zelfs volledige kleine eilandnaties. De drastische weergevolgen kunnen leiden tot reusachtige droogten in Australi?, overstroming en grondverschuivingen in de westelijke V.S., en tot veel grotere orkaan/cycloonactiviteit leiden. Paradoxaal, zou de Golfstroom kunnen vertragen of ophouden, zodat noordelijk Europa veel kouder zou worden.’

Omgekeerd, stelt Wieland ook het geval voor, dat de massieve verdamping van oceanen veroorzaakt door mondiale verwarming kan leiden tot een meer uitgebreid wolkendek wat op zijn beurt meer warmte van de zon terug de ruimte in kan reflecteren, waardoor de aarde in feite zal afkoelen. Echter, hij wijst erop dat afhankelijk van het wolkendek type, eigenlijk het tegengestelde kan optreden, alhoewel huidige modellen suggereren dat afkoeling waarschijnlijker is. De atmosfeer-wetenschapper Dr. Larry Vardiman, van het Institute for Creation Research (ICR), noemt dit een geschapen ’thermostaat’-mechanisme om temperatuurschommelingen het hoofd te kunnen bieden en zo een ophol-slaand broeikasscenario te verhinderen.

Hoe zou een christen moeten reageren op deze en andere milieuzorgen?

De Bijbel onderwijst duidelijk dat God het beheer van de aarde aan de mensen gaf en hen de verantwoordelijkheid gaf om te zorgen voor wat hen toevertrouwd is. In Genesis 1:28, sprak God tegen Adam en Eva:

?Wees vruchtbaar en word talrijk, bevolk de aarde en breng haar onder je gezag: heers over de vissen van de zee, over de vogels van de hemel en over alle dieren die op de aarde rondkruipen.?

Genesis 2:15 zegt, God, de HEER, bracht de mens dus in de tuin van Eden, om die te bewerken en erover te waken.

Echter, toen Adam ongehoorzaam was aan God, werden wij daarmee een gevallen en zondig ras die leven in een vervloekte wereld. De mens verloor zijn capaciteit een perfecte beheerder te zijn. Hoewel de door God geschapen middelen er voor ons gebruik zijn, heeft de mens hen vaak ten koste van de zijn medemens ge?xploiteerd. Het is verkeerd om onnodig verlies en vernietiging in andere delen van God?s schepping te veroorzaken.

Hier staat tegenover dat de milieubeweging veel nadruk legt op het evolutionaire en panthe?stische, ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de Schepper, (Romeinen 1). Deze moderne beweging negeert het bijbelse mandaat om over de aarde te heersen en haar te onderwerpen, en het vervangt het Woord van God als uiteindelijk gezag. Is het noodzakelijk verkeerd om energiebronnen zoals steenkool, aardgas, aardolie, enz. te exploiteren? Prediker 3:1-8 verklaart:

Er is een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Een tijd om te doden en een tijd om te helen, een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede.

Wij moeten een christelijke milieuethiek toepassen en ontwikkelen welke is gebaseerd op het woord van God en daarbij voortdurend rekening houden dat onze zondige natuur ons kan verblinden.

De titel van de film, The Day After Tomorrow, impliceert dat er een crisis op komst is en dat wij klaar moeten zijn. Hoewel de film onjuist kan zijn over een andere ijstijd is er werkelijk een crisis op komst – de dag van het oordeel.
Hebree?n 9:27 zegt,

Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel

.
In 2 Korinti?rs 5:10 lezen we:

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.

Gelooft u het Woord van God en vertrouwt u op Christus voor de vergeving van uw zonden? Als dat zo is, leeft u ook naar uw geloof? Kunt u uw geloof verdedigen in een cultuur die de Bijbel niet meer als gezaghebbend erkent? Zoals 1 Petrus 3:15 onderwijst, dienen wij altijd bereid te zijn om een antwoord te geven waarom wij als christenen hoop hebben. 

Voor meer informatie over de klimaatveranderingskwestie en de positie van werkgroep In Genesis hierin, verwijzen we graag naar het artikel Klimaatverandering: Wat moeten christenen hiervan denken?

 

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/docs2004/0531MR_TDAT.asp