Dinosauri?rs: Levend Bewijs?

vertaling Josine, Mediagroep In Genesis

dag 1
dag 2
dag 3
dag 4
dag 5
dag 6

Honderdzestig jaar geleden zag het leven er heel anders uit dan vandaag de dag. Er waren nog geen auto?s, er was geen televisie, geen Playstations?. Radio?s waren nog niet uitgevonden en de mensen verbouwden hun eigen groenten.

Honderdzestig jaar lijkt een lange tijd. Was dat de tijd dat de dinosauri?rs leefden?

?Tuurlijk niet?, denk je misschien. ?Dinosauri?rs stierven uit 65 miljoen jaar geleden, lang voordat er mensen op de aarde woonden.?

Ah, maar hoe weet je dat?

?Dat heb ik in mijn dinosaurusboeken gelezen. En de televisie zegt hetzelfde.?

Wacht even. Er is een groot verschil tussen 160 jaar en 65 miljoen jaar.

Laten we eens onze tijdmachine gebruiken, de Bijbel, daarin staan echt historische feiten vermeld. Aan de hand daarvan kunnen we door de tijd reizen. Laten we eens onderzoeken hoe de Bijbel ons kan helpen om de zaken over dinosauri?rs beter te begrijpen.

Dinosauri?rs kunnen niet 65 miljoen jaar geleden uitgestorven zijn, want God maakte de aarde pas ongeveer 6000 jaar geleden!

?Hoe weet je dat?? vraag je misschien.

Wel, de Bijbel zegt dat God alles in zes dagen heeft geschapen. Hierna vermeldt Gods Woord de leeftijden van de mensen en wanneer hun kinderen werden geboren. Het begint met de eerste twee mensen, Adam en Eva, die geschapen werden op de zesde dag. Van deze jaartallen kunnen we dus uitgaan. Dat is de zekerste manier om iets aan de weet te komen omdat we een betrouwbaar geschreven verslag hebben vanaf het begin.

Genesis 1 leert ons ook dat de dinosauri?rs ook op de zesde dag werden geschapen. Dat weten we omdat er staat geschreven dat God de landdieren schiep op de zesde dag. Het woord dinosaurus werd speciaal bedacht (in 1841) als een naam voor de fossielen van de landdieren die destijds werden beschreven als vreselijk grote hagedissen.

?Maar?, denk je misschien, ?als de mens en de dino samen op aarde leefden waarom is er dan niets van bekend??

Omdat de meeste mensen door de evolutieleer geloven dat dinosauri?rs en mensen niet samen voorkwamen. Daarom zocht men ook niet naar een bewijs. Maar als we echt goed zoeken, ontdekken we fascinerende bewijzen die erop wijzen dat mensen waarschijnlijk dinosauri?rs hebben gezien.

Laten we nog eens 160 jaar terug gaan in de tijd.

Tekening – The Geelong Advertiser

Bunyip

Tekening uit een Australische krant van 1990 (The Geelong Advertiser) gebaseerd op hun verslag uit 1845 van een dier dat bij de Aboriginal bevolking bekend was onder de naam ?Bunyip?.
klik op het plaatje voor een vergroting.

Hadrosaurus

Een tekening van een werkelijk bestaande dinosaurus-soort met ?eendensnavel? met de naam Hadrosaurus.
klik op het plaatje voor een vergroting.

In 1845 ontdekten mensen in het zuiden van Australi? een groot vreemdgevormd bot. Het was een deel van de knie van een gigantisch dier en nog niet gefossiliseerd. Aan welk dier behoorde dit bot toe? De kolonisten die bij Geelong in Victoria woonden wisten het niet.

Een plaatselijke Aboriginal zag het bot en zei dat het een ?bunyip? was.

De kolonisten dachten dat hij simpelweg een mythisch monster bedoelde, maar hij hield vol dat het dier echt was en maakte er een tekening van.

Andere Aboriginals herkende het bot ook en de tekening. Zij noemde het ook een ?bunyip?. Ze hadden het dier wel eens gezien en noemden namen van mensen die erdoor gedood waren. Hoewel deze Aboriginals uit een ander gebied kwamen en niet met elkaar hadden overlegd kwamen hun verhalen overeen. Dus moesten ze het dier hebben gezien.

Het is een merkwaardige afbeelding. Ten eerste lijkt het wel een krokodil, maar als je wat beter kijkt, komen de details niet erg overeen met die van een krokodil.

Zijn snuit is plat. De snuit van een krokodil is meer puntig.

Het staat op zijn achterpoten, maar een krokodil schuifelt op alle vier zijn poten.

Zijn poten staan recht naar boven, maar die van een krokodil spreiden zich uit naar de zijkanten.

Zijn kop buigt zich voorover vanuit de nek en staat onder een hoek met zijn lichaam. De kop van een krokodil is in het verlengde van zijn lichaam.

Dus je kunt dit beest geen krokodil noemen. Het is gek, maar het dier lijkt meer op een dinosaurus met een eendensnavel! De Aboriginals wisten het niet, maar hun tekening en beschrijving lijkt op wat we tegenwoordig een dinosaurus noemen.

Dit is maar een van de vele verhalen van over de hele wereld over dieren die op dinosauri?rs lijken en die in dezelfde tijd leven als de mens.

dinosaurus

De volgende keer als iemand je iets over dinosauri?rs vertelt, denk dan even aan onze tijdmachine, de Bijbel. En vertel ze dan even dat God de dinosauri?rs samen met de andere landdieren op dezelfde dag schiep als Adam en Eva.

Noach nam van elk soort landdier ?inclusief de dinosaurussoorten? er een paar in de ark gedurende de zondvloed. Na de zondvloed, verspreidden ze zich over de aarde.

Later zijn de dinosauri?rs waarschijnlijk uitgestorven. Dat is niet zo gek want er zijn nog veel meer andere dieren uitgestorven. Zelfs vandaag de dag sterven er elk jaar dieren uit. Maar als je er goed over nadenkt, kunnen we niet echt met zekerheid zeggen dat ze uitgestorven zijn. Misschien leven er hier of daar een paar in het verborgene, ergens in een jungle of een moeras. Wie zal het zeggen? Zou het niet geweldig zijn om er ??n te vinden?


Activiteit

Benodigdheden: Stopwatch

Hoe te spelen: Noem om de beurt zoveel dieren als je kunt bedenken die afstammen van de dieren die op de zesde scheppingsdag werden geschapen. Let op, want sommige dieren lijken heel anders dan het originele geschapen beest (zie het voorbeeld hieronder over honden). Elke speler heeft 30 seconden de tijd. Denk eraan, dat dieren die in de zee leven en vogels geschapen werden op de vijfde dag, en niet op de zesde.

honden

Alle vari?teiten honden stammen af van de eerste honden die God maakte. Door te fokken zijn sommige honden heel anders dan de oorspronkelijke hond, die op de zesde dag werd geschapen.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/4723/