In de voetstappen van giganten

?Vreselijke hagedis? gegrepen door vreselijke vloed
door Michael Oard, 5 juni 2007
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

Dinosaurus betrapt in vloedwater

Theropoda dinosaurus

Theropoda dinosaurus.

In Noord Spanje zijn gefossiliseerde klauwafdrukken gevonden die de paniek onthullen van dieren die aan de verdrinkingsdood probeerden te ontsnappen tijdens de Genesis vloed.

Ruben Ezquerra en vier andere onderzoekers beschrijven in het journal Geology een grote theropoda dinosaurus die vechtend tegen een sterke stroming in diep water koers probeert te houden. [1]

Zij doen in hun rapport verslag van een spoor bestaande uit 12 pootafdrukken die in zandsteen bewaard zijn gebleven.

De reeks van S-vormige krassporen zijn de weergave van een beest dat z?n klauwen in de zandbodem zette terwijl het door een waterstroom van ongeveer 3 m diepte doorploegde. Er zijn enkel klauwsporen achtergebleven omdat het lichaamsgewicht grotendeels door het water werd gedragen tijdens de poging om tegen de stroming in te zwemmen.

Van Ezquerra, e.a., Ref. 1

De 12 klauwdrukken. Die van de linkerpoot is in lijn met het spoor maar die van de rechterpoot drukt zijdelings weg terwijl de dinosaurus tegen de stroom vocht.

De 12 klauwdrukken. Die van de linkerpoot is in lijn met het spoor maar die van de rechterpoot drukt zijdelings weg terwijl de dinosaurus tegen de stroom vocht.

Bewaard gebleven rimpelingen (van de stroming) aangetroffen in de nabije omgeving bevestigen de stromingsrichting en waterdiepte.

“Fossiele sporen zijn kenmerkend verschillend van de meanderende sporen die grazende dieren achterlaten en zij wijzen op dieren die vluchten van een gemeenschappelijke bedreiging uit dezelfde richting.”

Elke pootafdruk toont twee of drie lange, slanke groeven uitgesneden door de achterklauwen van de dinosaurus terwijl het op z?n tenen probeerde te lopen (zie figuur). Zijn linkerpoot zette af in voorwaartse richting kraste groeven in de richting van zijn beweging. Zijn rechterpoot zette naar opzij af, in het gevecht tegen de stroming en liet daarbij afdrukken achter onder een hoek t.o.v. zijn voortbewegingsrichting.

Deze sporen kunnen worden toegevoegd aan de reeds velen dinosauruspootafdrukken die in het Cameros Bassin zijn gevonden (La Rioja, Spanje). Van de 10.000 afdrukken die gevonden zijn, zijn de meeste van theropoda afkomstig, hoewel er ook velen van sauropoda afkomstig zijn.

Over de gehele wereld worden dinosaurussporen aangetroffen en zij lopen bijna altijd in rechte lijnen, zoals deze in Spanje. Fossiele sporen zijn kenmerkend verschillend van de meanderende sporen die grazende dieren achterlaten en zij wijzen op dieren die vluchten van een gemeenschappelijke bedreiging uit dezelfde richting.
(zie ook: In de voetstappen van giganten).

Dat de pootafdrukken bewaard zijn gebleven wijst er sowieso al op dat de dinosauri?rs onder abnormale omstandigheden werden overvallen. Vooral op het strand of in een sterke stroom zijn voetsporen tegenwoordig snel uitgewist. Maar in het zandsteen in Spanje zijn zelfs de delicate kenmerken van de krassen bewaard gebleven. Dit betekent dat het sediment de sporen (en de rimpelafdrukken) snel bedekte nadat de dinosaurus er voorbij geploeterd was.

Het stromende water was op het bewuste ogenblik verzadigd met zand en slib en toen het waterniveau toenam werd dit in lagen afgezet. In de directe omgeving is meer dan 2,5 m aan zandsteenlagen afgezet, en naast de pootafdrukken bevatten zij ook rimpelsporen ten gevolge van de stroming en onderwater zandduinen.

foto door Tas Walker

Rimpelingen vastgelegd, alsof de klok stilstaat.

Rimpelingen vastgelegd, alsof de klok stilstaat.

Al dit bewijsmateriaal duidt op een catastrofe en weerlegt de leeftijd die in het rapport aan het fossiel wordt toegewezen. De datering van 125 miljoen jaar veronderstelt dat het sediment ondenkbaar traag werd afgezet. De snelle sedimentatie in diep stromend water is echter veel beter verenigbaar met de wereldwijde zondvloed die 4.500 jaar geleden plaatsvond, vooral wanneer wij bedenken wat er uiteindelijk met de dieren gebeurde die in het gebied werden overvallen.

De op de vlucht geslagen dieren vonden geen veilig heenkomen maar kwamen om in het stijgende water, zoals de Bijbel (Genesis 7:21-23) weergeeft en ook de fossielen laten zien. In het noorden van Spanje zijn vele resten van dinosauri?rs gevonden in de door water afgezette sedimenten die nu het uitgeharde gesteente vormen.

Zo beschreef bijvoorbeeld, Science journal in december 2006 een nieuwe sauropode dinosaurus met de naam Turiasaurus riodevensis, [2], [3] een samenvoeging van het Griekse woord Teruel (hagedis) en Riodeva, het dorp in Noordoost Spanje waar zijn fossiele overblijfselen werden gevonden. Met een lengte van 38 meter en een gewicht van 48 ton, wordt verondersteld dat het om de grootste dinosaurus gaat die tot op heden in Europa is gevonden. In totaal werden er bijna 70 fossiele delen teruggevonden wat ongeveer een kwart van zijn skelet vertegenwoordigde. Het moet snel bedekt zijn geweest voordat het geheel ten prooi viel aan bijvoorbeeld aaseters. En het was niet het enige dier dat die manier omkwam. In het gebied waren er ook andere sauropoda, evenals theropoda, vissen, schildpadden en krokodilachtige reptielen, allen versteend. Zij waren de slachtoffers van de gigantische watercatastrofe die zowel land en zee?n be?nvloedde en de volledige aardbol overstroomde.


Meer informatie over sporen van dinosauri?rs en hun connectie met de zondvloed in de artikelen:

 


Referenties en aantekeningen

[1] Ezquerra, R., Doublet, S., Costeur, L., Galton, P.M. and Perez-Lorente, F., Were non-avian theropod dinosaurs able to swim? Supportive evidence from an Early Cretaceous trackway, Cameros Basin (La Rioja, Spain), Geology 35:507-510,2007.
[2] Royo-Torres, R., Cobos, A. and Alcala, L., A giant European dinosaur and a new sauropod clade, Science 314:1925?1927, 22 December 2006.
[3] Wetenschap rubriek op www.nu.nl met Ook in Europa kwamen reuzendino’s voor, 21 December 2006.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/creation/v25/i2/footsteps.asp