Meer dan 98% overeenkomst in DNA Chimpansee/mens? Nu niet meer

Meer dan 98% overeenkomst in DNA Chimpansee/mens?
Nu niet meer.
door David DeWitt in TJ Archive 17(1)
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

 

Een gebruikelijk evolutionistisch argument wordt opnieuw door evolutionisten zelf ge?valueerd.

Een artikel in de Proceedings of the National Academy of Sciences wekt de suggestie dat de gebruikelijke waarde van meer dan 98% overeenkomst in het DNA tussen chimpansees en mensen onjuist is. [2] Roy Britten, onderzoeker en schrijver van het artikel, komt tot ongeveer 95% wanneer toevoegingen en verwijderingen (de zogenaamde insertions en deletions) worden meegerekend. Deze onderzoeken omvatten belangrijk veel meer dan mensen zich realiseren.

De aanduiding meer dan 98,5% overeenkomst was nogal misleidend omdat het afhankelijk is van wat er vergeleken wordt. Er zijn een aantal belangrijke verschillen die moeilijk in aantallen uit te drukken zijn. Een beschouwing door Gagneux en Varki [4] beschrijft een lijst van genetische verschillen tussen mensen en de grote apen. De verschillen omvatten ?cytogenetische verschillen [red1], verschillen in het type en aantal herhalende DNA van het genoom en overdraagbare elementen, overvloed en distributie van endogene [red2] retrovirussen [red3], de aanwezigheid en omvang van polymorfisme in de allelen, specifieke gen gereguleerde deactivering gebeurtenissen, gen sequentie verschillen, gen duplicaties, enkelvoudig nucleotide polymorfismen, gen expressie verschillen, en variaties van het splijten van het messenger RNA.?[4]

Specifieke voorbeelden van deze verschillen zijn o.a. :

  1. Mensen hebben 23 paar chromosomen terwijl chimpansees er 24 hebben. Evolutionistische wetenschappers geloven dat een van de menselijke chromosomen werd gevormd door de fusie van twee kleine chimpansee chromosomen in plaats van een intrinsiek verschil als gevolg van afzonderlijke schepping.
  2. Aan het einde van ieder chromosoom bevindt zich een streng van herhalende DNA sequenties die worden aangeduid als telomeer [red4]. Chimpansees en andere apen hebben ongeveer 23 herhalende kilobasen (een kilobase is 1.000 DNA basenparen). Mensen zijn uniek onder de primaten met veel kortere telomeren met een lengte van slechts 10 kilobasen. [7]
  3. Terwijl 18 paar chromosomen ?nagenoeg identiek? zijn, vertonen de chromosomen 4, 9 en 12 sporen van ?modificatie.? [5] Met andere woorden, de genen en markeringen op deze chromosomen staan niet in dezelfde volgorde bij de mens en chimpansee. In plaats van ?gemodificeerd te zijn? zoals de evolutionisten suggereren, kunnen die logisch verklaard worden als intrinsieke verschillen ten gevolge van een afzonderlijke schepping.
  4. Het Y-chromosoom in het bijzonder is van een andere omvang en heeft vele markeringen die bij de mens en chimpansee niet overeenkomen. [1]
  5. Wetenschappers hebben een vergelijkende mens-chimpansee kloonkaart gemaakt, in het bijzonder voor chromosoom 21. Er werden ?grote, niet-willekeurige verschilgebieden waargenomen tussen de twee genomen.? Ze vonden een aantal gebieden die ?mogelijk overeenkomen met toevoegingen (insertions) die specifiek zijn voor de menselijke afkomst.? [3]
  6. De omvang van het chimpansee genoom is 10% groter dan het genoom van de mens. [9]

Deze typenverschillen worden gewoonlijk niet meegenomen in de berekeningen van de overeenkomende DNA percentages.

Bij een van de meest uitgebreide onderzoeken naar de overeenkomsten tussen het DNA van de mens en chimpansee, [3] vergeleken de onderzoekers meer dan 19,8 miljoen basen. Hoewel dit klinkt als een enorme hoeveelheid komt het slechts overeen met net iets minder dan 1% van het genoom. Zij berekenden een gemiddelde overeenkomst van 98,77% ofwel 1,23% verschil. Echter, evenals andere onderzoeken wordt er alleen rekening gehouden met vervangingen (substitutions) maar worden insertions of deletions niet meegerekend wat wel werd gedaan in een nieuw onderzoek door Britten. Een nucleotide vervanging is een mutatie waar een base (A, G, C, of T) vervangen is door een ander. Een insertion of deletion (indel) wordt aangetroffen daar waar nucleotiden ontbreken wanneer twee sequenties worden vergeleken.

Figuur 1.

A

G

T

C

G

T

A

C

C

|

|

|

|

|

|

|

|

A

G

T

C

A

T

A

C

C

A

G

T

C

G

T

A

C

C

|

|

|

|

|

|

|

|

A

G

T

C

T

A

C

C

Substitution (vervanging)

Insertion/deletion (Toevoeging/verwijdering)

DELEN
Vorig artikelSteenkoollagen en de zondvloed
Volgend artikelOpalen maken
David DeWitt is een auteur die enkele artikelen voor Answers in Genesis heeft geschreven.