DNA mens en chimpansee zeer verschillend

DNA mens en chimpansee zeer verschillend
door David A. DeWitt, Ph.D., directeur, Center for Creation Studies, Liberty University, Lynchburg, VA, V.S.
5 september 2005
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

 

Al vele jaren hebben evolutionistische wetenschappers, wetenschappelijke musea en ook dierentuinen de chimpansee aangeprezen als ?onze meest nauwe verwant? en hebben ze gewezen op de overeenkomsten in de DNA keten als bewijsmateriaal daarvoor. In het merendeel van eerdere onderzoeken werd melding gemaakt van 98-99% identiek DNA. [1] Dit betrof echter gedeelten van de codering van de genen (zoals de keten van het cytochrome-c eiwit), die enkel een zeer klein gedeelte vormt van de ruwweg 3 miljard DNA basenparen welke onze genetische blauwdruk vormen. Hoewel de volledige menselijke genoom keten sinds 2001 beschikbaar is, was dat niet het geval voor het complete chimpansee genoom. Dus al de eerdere rapporten waren slechts gebaseerd op een deel van het totale DNA.

In een speciale editie van Nature gewijd aan chimpansees, berichtten onderzoekers afgelopen week over de eerste totale sequence [red1] van het chimpansee genoom. [2] De ontcijfering van de totale genetische opmaak van de chimpansee in slechts enkele jaren tijd is zonder twijfel een verbazingwekkende prestatie voor de wetenschap. Onderzoekers noemden het ?de meest indrukwekkende bevestiging tot nu toe? van Darwin?s theorie dat de mens een gemeenschappelijke voorouder deelt met de apen. Een van de koptitels luidde: ?Charles Darwin had gelijk en de in kaart gebrachte chimpansee genen vormen het bewijs.? [3]

Wat is dan dit overweldigende ?bewijs? voor een gemeenschappelijke chimpansee-mens voorouder? Onderzoekers beweren dat er maar weinig onderling genetisch verschil is (slechts 4%). Dit is een merkwaardig soort van bewijs want het is feitelijk een verdubbeling van het verschil-percentage t.o.v. wat jarenlang beweerd werd! [4] De realiteit is dat ongeacht of het verschil-percentage nu 2%, 4%, of 10% is, ze toch wel beweren dat Darwin gelijk had.

Het gebruik van percentages verhult daarnaast de omvang van de verschillen. 1.23% van de verschillen zijn bijvoorbeeld substituties van enkelvoudige basenpaar. Dat lijkt niet veel totdat men zich realiseert dat zij ~35 miljoen mutaties vertegenwoordigen! Maar dat is nog maar het begin, want er zijn bij mensen ~40?45 miljoen basen aanwezig die ontbreken bij de chimpansees en ongeveer een soortgelijk aantal aanwezig bij chimpansees welke ontbreken bij mensen. Deze extra DNA nucleotiden worden ?insertions? of ?deletions? genoemd omdat men denkt dat ze toegevoegd zijn of verdwenen zijn uit de keten. (Toevoeging en verwijderingen worden vergeleken in Figuur 1.) Dit plaatst de totaalaantallen DNA verschillen op ongeveer 125 miljoen. Omdat tussenvoegingen (insertions) echter meer dan een nucleotide lang kunnen zijn, zijn er ongeveer 40 miljoen afzonderlijke mutatie gebeurtenissen die de twee soorten van elkaar onderscheiden.

Figuur 1.

A

G

T

C

G

T

A

C

C

|

|

|

|

|

|

|

|

A

G

T

C

A

T

A

C

C

A

G

T

C

G

T

A

C

C

|

|

|

|

|

|

|

|

A

G

T

C

T

A

C

C

Substitution (vervanging)

Insertion/deletion (Toevoeging/verwijdering)

Vergelijking tussen een base substitution en een Insertion/deletion. Twee DNA sequenties (ketens) kunnen worden vergeleken. Als er een verschil is in de nucleotiden (een A in plaats van een G) is dit een substitution. Daar staat tegenover dat wanneer er een nucleotide base ontbreekt dit als een Insertion/deletion wordt gezien. Er wordt verondersteld dat er een nucleotide toegevoegd is in een van de sequenties of dat de een is verwijderd van de ander. Het is vaak te moeilijk om te bepalen of het verschil het resultaat is van een insertion of een deletion en wordt daarom aangeduid als een ?indel.? Indels kunnen nagenoeg iedere lengte hebben.

Om dit aantal in perspectief te plaatsen: een doorsnee tekstpagina kan ongeveer 4000 letters en spaties bevatten. Er zouden ongeveer 10.000 volle tekstpagina?s nodig zijn om overeen te komen met 40 miljoen letters! Dus de verschillen tussen mensen en chimpansees behelzen onder meer ~35 miljoen verschillende DNA basen, ~45 miljoen aanwezig in mensen welke ontbreken bij de chimpansees en ~45 miljoen aanwezig bij chimpansees welke ontbreken bij mensen.

Creationisten geloven dat God Adam direct van het stof van de aarde maakte zoals de Bijbel vertelt. Daarom hebben de mensen en apen nooit een gemeenschappelijke voorouder gehad. Echter wanneer we dit omwille van de discussie toch zouden veronderstellen, dan hadden er 40 miljoen afzonderlijke mutatie gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Die zouden zich dan in de populatie hebben moeten inbouwen in slechts ~300.000 generaties. Dit probleem staat bekend als het ?Haldane?s dilemma.? Dit probleem wordt nog eens versterkt omdat de schrijvers toegeven dat het merendeel van evolutionaire veranderingen veroorzaakt wordt door neutrale of willekeurige genetische drift. Dat verwijst naar verandering waarin natuurlijke selectie niet werkzaam is. Zonder een selectievoordeel is het moeilijk te verklaren hoe dit enorme aantal mutaties zich in de populatie vastgelegd kan hebben. In plaats daarvan zouden veel van de intrinsieke verschillen in de DNA keten er vanaf het begin van de schepping kunnen zijn geweest.

Enkele wetenschappers zijn verrast door de verschillen in anatomie, fysica en het gedrag tussen mensen en chimpansees bij het zien van zoveel schijnbaar genetische overeenkomst. Met een filosofie die God de Schepper uitsluit zijn ze gedwongen deze overeenkomsten als bewijs voor een gemeenschappelijke voorouder te zien. De overeenkomsten kunnen echter ook het resultaat zijn van een gemeenschappelijke Ontwerper.

Het zijn de verschillen die het verschil uitmaken. Het meest belangrijke verschil is dat de mens is geschapen naar het evenbeeld van God.

 

Dr. DeWitt is directeur van het Center for Creation Studies en of biology aan de Liberty University in Lynchburg, Virginia, VS. Hij verkreeg zijn doctoraat in neurowetenschappen aan de Case Western Reserve University en zijn onderzoek richt zich speciaal op celbiologie binnen de ziekte van Alzheimer.


Referenties en aantekeningen

[2] The Chimpanzee Sequencing and Analysis Consortium 2005. ?Initial sequence of the chimpanzee genome and comparison with the human genome,? Nature 437:69?87.
[3] www.news-medical.net/?id=12840, 31 augustus 2005.
[4] Onderzoek naar de overeenkomsten tussen mens en chimpansee kenmerken zich doordat insertions en deletions genegeerd worden terwijl dit de meeste verschillen voor zijn rekening neemt. Een onderzoek van Roy Britten houd wel rekening met deze insertions en deletions en verkreeg een soortgelijke 4% die hier wordt gerapporteerd. Britten, R.J., ?Divergence between samples of chimpanzee and human DNA sequences is 5% counting indels,? Proceedings National Academy Science 99:13633?13635, 2002.
[red1] Sequencen is het bepalen van de lettervolgorde van het hele, of een deel van het DNA.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/docs2005/0905chimp.asp