Wie krijgt de nier, en leeft?

Wie krijgt de nier, en leeft?
Door Harrie Tjoelker, 4 juni 2007
Werkgroep In Genesis

Zelfs een leugen kent waardevolle lessen.

foto BNN Donorshow.

Show presentator

Presentator van de Show.

De gigantische controverse van de bizarre live TV show, ?De grote donorshow? van BNN, zorgde voor wereldwijde belangstelling. De show bleek later een vooropgezet spel.

Om meer aandacht te vragen voor het doneren van organen en weefsel na het sterven, had BNN besloten een live TV show te houden waarin een terminaal zieke vrouw een van haar nieren zou schenken aan een van de drie (van tevoren geselecteerde) deelnemers aan de show. Het publiek kon hierbij per SMS een stem uitbrengen om zodoende haar voorkeur uit te spreken als een advies aan de donor.

In reactie op de aankondiging van het programma, regende het commentaren in de kranten en gonsden de internet forums met opmerkingen en vragen, zoals

?Is het aan ons om het leven de schenken??
?Betekent het dat als ze [de donor] of het publiek de huidskleur van een van de deelnemers niet aan staat, ze de nier liever aan een van de anderen geeft??

De zaak leidde ook tot vragen in de 2e kamer en zelfs tot in de raad van de Europese Unie. Tweede Kamerlid Joop Atsma van het CDA zei ?aangeslagen? door de show.?Gaan we meemaken dat iemand een donororgaan gaat verkopen, wellicht voor een goed doel? [1]

“Het deel laten nemen van mensen aan een wedstrijd, waarbij hun leven op het spel staat, is iets waarvan ik dacht dat we mee opgehouden waren sinds we geen christenen meer voor de leeuwen gooien.”

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, een overtuigd evolutionist, zei dat hij de show ?ongepast en onethisch? vond. Verder zei hij: ?Het deel laten nemen van mensen aan een wedstrijd, waarbij hun leven op het spel staat, is iets waarvan ik dacht dat we mee opgehouden waren sinds we geen christenen meer voor de leeuwen gooien. [2]

De minister zei dat hij de grondwet het hem verbiedt om in te grijpen en dat hij vindt dat de publieke omroepen zelf verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun programma?s. Hoewel hij de pogingen van BNN om het onderwerp onder te aandacht brengen kan waarderen, wijst hij de methode die gekozen is af. Ook alle Nederlandse transplantatie centra keuren de methode af. Later bleek dat de show nep was en dat de terminaal zieke vrouw een actrice was. Het doel was om vooral veel aandacht te trekken voor het tekort aan donoren.

Al het nieuws en de berichten op de forums lezend, werd het duidelijk dat de minister en ook vele Nederlanders [3] er van overtuigd zijn dat deze manier van God spelen (zoals de show vooraf bedoelt was) niet gepast was. Maar als we daar verder over nadenken, moet je je afvragen of dat niet een beetje een gekke reactie is? Veel van dezelfde mensen die een probleem hadden met de show hebben geen probleem met abortus of euthanasie. Iets waar Nederland altijd in voorop heeft gelopen.

foto BNN Donorshow.

De oprichter van BNN

De oprichter van BNN, die 5 jaar geleden op 35 jarige leeftijd stierf aan een ernstige nierziekte.

Dus aan de ene kant zeggen ze, we moeten niet God spelen door het publiek en de zieke vrouw een winnaar te laten kiezen (iets waar de meeste christenen het vast mee eens zijn). Maar aan de andere kant zeggen diezelfde mensen dat het geen probleem is om een ongeboren mens (tot 24 weken) in de moederschoot te aborteren.

Moeten we verbaasd zijn om dergelijke verwarrende denkwijzen te zien? Niet echt. In Nederland dat eens een grootse christelijk natie was, is evolutie in brede kring geaccepteerd. Als we het resultaat zijn van een proces van evolutie, het resultaat van miljoenen jaren van dood, ziekte en willekeur, wie bepaalt dat wat goed en kwaad is?

Zijn ook niet zijn gedachten en hersenen het resultaat van evolutie. Zijn goed en kwaad niet slechts iemand zijn persoonlijk idee?n over iets? Waarom zouden de idee?n van de ene persoon slechter of beter zijn dan die van de ander? En wat is er mis met het overleven van de sterkste? Het vindt al miljoenen jaren op die manier plaats, dus waarom zouden we dat nu moeten veranderen.

Een dergelijk manier van redeneren lijkt wat stompzinnig, maar is volkomen logisch als de logica van evolutie wordt gevolgd. Het is in het verleden zelfs deze manier van denken geweest waarmee men zichzelf overtuigde dat men niets fout had gedaan. Denk maar eens aan het doden van de Joden tijdens de Shoah (Holocaust) (zie The Darwinian Roots of the Nazi Tree en The Holocaust and Evolution). Zelfs veel van de wreedheden tegen de aboriginals in Tasmani? in de 19e eeuw waren gebaseerd op deze pre-darwinistische idee?n over afstamming van dieren. (zie Culture Clash).

Als we de Bijbel lezen komen we tot een totaal andere conclusie over het ontstaat van leven en ook over de ethische kwesties. God heeft ons geschapen en Hij, de Schepper van alles gaf ons regels om naar te leven. Veel mensen kiezen ervoor om te leven zonder God, ze bepalen liever zelf hoe ze moeten leven en wat ze doen. Geloven in evolutie ondersteunt duidelijk deze gedachtegang. Als we slechts het resultaat zijn van evolutie over miljarden jaren, dan hebben we geen verantwoordelijkheid naar elkaar en kunnen we zelf leven zoals wij dat willen.

De vorige generatie Nederlanders zou niet enkel geschokt zijn geweest door een ?Nier verloting op TV? maar ook door de manier hoe nu met abortus en euthanasie wordt omgesprongen. De huidige generatie is wel geschokt door het concept van de TV show (een schok die door BNN is gebruikt om aandacht te vragen voor de problematiek van nierziektes en orgaandonatie), maar accepteert abortus en euthanasie. Uiteindelijk als de generaties meer en meer ?geevolutioneerd? raken, kunnen we verwachten dat ze enkel maar harder zullen worden. We zien deze ontwikkeling in het eens christelijke Westen, met zaken die in toenemende mate doen denken aan de tijd van Noach toen ??de HERE zag, dat de boosheid des mensen groot was op de aarde en al wat de overleggingen van zijn hart voortbrachten te allen tijde slechts boos was?, Genesis 6:5.