Encyclop?dia Britannica ondersteunt jonge aarde!

Encyclop?dia Britannica ondersteunt jonge aarde!
door Russell Grigg in Creation 28(2).
maart 2006
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

 

Onder christenen die het denkbeeld promoten van een miljarden jaren oude aarde [red.1], zijn er sommigen die beweren dat het concept van een recente schepping en een jonge aarde een modern verschijnsel is. [1] Is dit een juiste bewering?

Dr. Jonathan Sarfati heeft in ziin boek Refuting Compromise, overtuigend aangetoond, dat de meeste vroege kerkvaders geloofden dat de dagen zoals vermeld in Genesis 1 normale dagen van 24 uur waren, en dat de aarde jong is. [2] Maar wat geloofden de wetenschappers v??r de promotie van het uniformitarianisme (of actualisme, d.w.z. een oude aarde) in de ?natuurwetenschap? door Lyell, Darwin, Huxley, en anderen in de 19e eeuw?

Dit is afbeelding XXXV in de 1771 editie Encyclop?dia Britannica.

Dit is afbeelding XXXV in de 1771 editie Encyclop?dia Britannica. Het bijschrift luidt: ‘De Ark van Noach, drijvend op de wateren van de zondvloed’.

Voor de introductie van het uniformitarianisme, lijkt het erop dat de wetenschappers geloofden dat de aarde slechts duizenden jaren oud was. In die tijd hadden de meeste mensen in Europa en Noord-Amerika een christelijk of Bijbels wereldbeeld.

Hoe kunnen we dit weten? E?n manier is te refereren aan de eerste uitgave van de Encyclop?dia Britannica, de oudste algemene Engelstalige encyclopedie (bestaande uit 3 delen), die voor het eerst in 1771, in Schotland werd gepubliceerd. [3]

Een jonge aarde

Onder de rubriek ?Astronomie ‘ op pagina 493, geeft de Encyclop?dia Britannica van 1771 een lijst van wereldgebeurtenissen, welke begint met de schepping van de wereld in het jaar 0, ofwel aan het begin van de schepping die zij als volgt dateerden op 4007 jaar voor Christus:

tabel

 

Een wereldwijde vloed

Onder de rubriek ?Zondvloed? op pagina 414 zegt de Encyclop?dia Britannica van 1771:

?het meest gedenkwaardige is wel de zondvloed, oftewel de wereldwijde vloed ten tijde van Noach, die de gehele aarde overstroomde en vernietigde, en waaraan slechts Noach, en diegenen die met hem in de ark waren ontsnapten.? ?Encyclopaedia Britannica, 1771.

?het meest gedenkwaardige is wel de zondvloed, oftewel de wereldwijde vloed ten tijde van Noach, die de gehele aarde overstroomde en vernietigde, en waaraan slechts Noach, en diegenen die met hem in de ark waren ontsnapten ? ?Encyclopaedia Britannica, 1771

Merk op dat de wetenschappelijke wereld in 1771 niet alleen van mening was dat de zondvloed in de dagen van Noach werkelijk had plaatsgevonden, maar ook dat zij wereldwijd was.

Conclusie

Het concept van miljarden jaren als leeftijd voor de aarde was v??r de opkomst van het uniformitarianisme (of actualisme) in de 19de eeuw onbekend binnen de wetenschap (of binnen de kerk [4]). Dit is een sterke aanwijzing dat de moderne oude aarde denkbeelden over de schepping niet uit Genesis voortkomen maar misleidende pogingen zijn van sommige christelijke leiders die proberen om dat wat God heeft gezegd in overeenstemming te brengen met de athe?stische verklaringen van de evolutionaire ?wetenschap?.

 


Referenties en aantekeningen

[1] Hugh Ross zegt bijvoorbeeld, ?de meerderheid van hen die schreven over het onderwerp, verwierpen de welomlijnde interpretatie van de scheppingsdagen in Genesis als zes opeenvolgende periodes van vierentwintig uur.? Creation and Time, Navpress, Colorado Springs, USA, p. 24, 1994.
[2] Sarfati, J., Refuting Compromise, ?HS 3, ?The History of Interpretation of Genesis 1?11?, Master Books, Arkansas, USA, 2004.
[3] De reeks bevatte 2.459 pagina’s en 160 koper(plaat)gravures. Encyclop?dia Britannica heeft onlangs een reproductie uitgave vrijgegeven, waar dit artikel op gebaseerd is.
[4] Zoals overvloedig gedocumenteerd is in ref. 2, ?geloofden de overgrote meerderheid van de exegeten, van zowel vroege kerkvaders tot aan de Hervormers tot in de vroege 19de eeuw, dat de scheppingsdagen 24 uur lang waren. Zelfs diegene die geen letterlijke dagen konden accepteren vergisten zich in de tegenovergestelde richting van de denkbeelden van Ross, door de zes dagen te allegoriseren tot een enkel moment.?
[red.1] Het betreft hier zgn. aanhangers van ?the?stische evolutie?. Zie ook het artikel:Zijn schepping en evolutie te verenigen?

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/4954