Euthanasie voor gehandicapte baby’s?

Nog een vrucht van het evolutionaire denken

?Professor Jerry Coyne is een evolutiebioloog aan de Universiteit van Chicago, prominent criticus van creationisten en auteur van Faith vs. Fact: Why Science and Religion are Incompatible.1 Op zijn blog (die draait onder de naam ?Why Evolution is True‘) argumenteerde hij onlangs v??r euthanasie op ernstig gehandicapte pasgeboren baby’s.2? ?

Evolutiebioloog professor Jerry Coyne
Evolutiebioloog professor Jerry Coyne

Coyne stelt de vraag, “Als je toestemming hebt om een foetus met een ernstig genetisch defect, microcefalie (een te kleine schedel), spina bifida (open ruggetje), enzovoort, te aborteren, waarom zou je dan niet bevoegd zijn dezelfde foetus net na de geboorte te euthanaseren?” Ik moet toegeven dat ik zijn logica perfect vind klinken. En dit toont dus duidelijk aan waarom ??abortus?? verkeerd is. Zodra we de vernietiging van de baby in de baarmoeder accepteren, wordt de heiligheid van ??al het menselijk leven ter discussie is gesteld. ?

Men kan zich afvragen hoe het nemen van welk menselijke leven dan ook gerechtvaardigd zou kunnen worden. In hetzelfde artikel biedt Coyne het antwoord: “We euthanaseren immers ook onze honden en katten als het langer laten leven een marteling zou zijn, dus waarom dat niet uitbreiden naar mensen?” In overeenstemming met zijn evolutionaire kijk, beschouwt hij mensen ??niet anders dan dieren??.

De jonge Charles Darwin zou hiermee hebben ingestemd. Hij schreef: “Mensen praten vaak over het prachtige moment dat de intellectuele mens zijn intrede deed?het verschijnen van insecten met andere zintuigen is veel mooier.”3 Opnieuw kan ik het niet oneens zijn met de logica van Coyne ; hieruit blijkt dus duidelijk het gevaar van evolutionaire overtuigingen. Als we eenmaal accepteren dat we niet meer zijn dan dieren, dan lijkt het nemen van menselijk leven inderdaad heel redelijk.

?Daarentegen maakt de Bijbel duidelijk dat wij veel meer zijn dan dieren. Gemaakt naar ??Gods beeld?? hebben we zowel een geestelijke als een fysieke natuur (??Genesis 2 vers 7??).4 Daarom begeeft Coyne zich opnieuw op glad ijs wanneer hij probeert te betogen dat pasgeborenen niet de geestelijke capaciteit hebben om iets van de dood te begrijpen en dat zij er daarom ook niet bang voor kunnen zijn. Baby?s hebben, zelfs al v??r de geboorte, geestelijk bewustzijn (??Lukas 1 vers 41??).5 Hoe kan iemand dan weten dat zij niet bang zijn wanneer de dood nadert? ?

Waar stopt het? ?

?Coyne verwerpt de bezorgdheid dat we ons met het euthanaseren van baby’s op een ‘hellend vlak’ begeven en dat, dat tot ??Nazi-achtige eugenetica zal leiden.6 Hij schreef: “Dit is ook niet gebeurd daar waar hulp bij zelfdoding of euthanasie voor volwassenen legaal is.” Maar zoals opgemerkt door de neurochirurg Dr. Michael Egnor: “Het doden van gehandicapte kinderen, omdat hun leven onwaardig zou zijn om te leven, zal niet ??leiden?? tot medische nazi-praktijken. Het ??zijn?? medische nazi-praktijken.”7 (cursief toegevoegd). ?

De geschiedenis heeft aangetoond dat de voorstanders van euthanasie nooit tevreden zijn. Belgi? legaliseerde in 2002 “onder strikte voorwaarden” hulp bij zelfdoding en alleen in die gevallen waarbij er sprake was van “voortdurende en ondraaglijke fysieke of psychische pijn”.8 Toch zijn er ook mensen ge?uthanaseerd als gevolg van anorexia, autisme, borderline, persoonlijkheidsstoornis, chronisch-vermoeidheidssyndroom, gedeeltelijke verlamming, blindheid gekoppeld aan doofheid en manische depressie.9 Een op de vijftig Belgen sterft nu door euthanasie en dit ‘recht’ is zelfs uitgebreid tot kinderen. In Nederland hebben de ministers van volksgezondheid en justitie voorgesteld dat hulp bij zelfdoding mag worden geboden aan diegenen die gewoon “het gevoel hebben dat hun leven voltooid is” en nu willen sterven.10

Conclusie?

Coyne betoogt, “Wanneer religie verdwijnt (…) zal ook veel van de oppositie tegen euthanasie op zowel volwassenen als op pasgeborenen verdwijnen.” Opnieuw? moet ik het met hem eens zijn??; het is toch veelzeggend dat deze oproep voor het doden van baby’s moet worden weergegeven op een website die gewijd is aan het ‘bewijzen’ van evolutie. Coyne, die de God die hem gemaakt heeft verworpen heeft, is alle gevoel voor realiteit verloren. Hij begrijpt de menselijke natuur niet en kan het niet begrijpen en is niet langer in staat om over deze kwesties evenwichtig na te denken. ?

In plaats van het aanbod van een “waardig sterven” (een favoriete slogan van de pro-euthanasie lobby), worden mensen gedevalueerd door het doden te legaliseren en worden ze beroofd van hun status als Gods beelddragers. Alleen door vast te houden aan het Bijbelse verslag van de schepping kunnen wij ons beroepen op de ware natuur van de mens en verhinderen dat de samenleving verder en verder wegzakt in deze verwarring en verkeerde keuzes. Alleen door naar de mensen te kijken zoals God dat doet, kunnen we goede wetten maken en zorgdragen voor anderen zoals het zou moeten. ?

 

Referenties en noten

  1. Woodmorappe, J., Atheist fantasies vs fact, Review of ?Faith vs Fact: Why Science and Religion Are Incompatible? by Jerry Coyne, J. Creation 30(2):40?45, 2016.
  2. Coyne, J.A., Should one be allowed to euthanize severely deformed or doomed newborns?, 13 July 2017; whyevolutionistrue.wordpress.com.
  3. Darwin, C.,?Notebook B, p. 207, 1837?1838; darwin-online.org.uk.
  4. (?) toen vormde de HEERE God de mens uit het stof van de aardbodem en blies de levensadem in zijn neusgaten; zo werd de mens tot een levend wezen.
  5. En toen Elizabeth de groet van Maria hoorde, gebeurde het dat het kindje opsprong in haar schoot.
  6. Eugenetica, ook wel ?rasverbetering? genoemd, houdt zich bezig met het selecteren en ?broeden? van het perfecte ras, waarbij meestal uit wordt gegaan van het mensenras. Een heel sterk voorbeeld van eugenetica kan men vinden in Adolf Hitler, die ?zijn? Duitse ras wilden beschermen en zuiveren van het ?slechte? ras van de Joden. Merk op dat ?verschillende menselijke rassen? niet kan worden afgeleid uit de Bijbel, aangezien we allemaal in het beeld van God geschapen zijn, en allemaal afstammen van Adam en Eva.
  7. Egnor, M., Darwinistisch bioloog onderschrijft het doden van gehandicapte baby’s die “lijden”, 17 July 2017; evolutionnews.org.
  8. Belgium legalises euthanasia,?BBC News, 16 May 2002; news.bbc.co.uk.
  9. Aviv, R., The death treatment,?The New Yorker, 22 June 2015; newyorker.com.
  10. Philippe, J., Dutch government proposes assisted suicide for those who feel ?life is completed?,?Evangelical Focus, 11 November 2016; evangelicalfocus.com.