De evoluerende vogelgriep

De evoluerende vogelgriep
Door Carl Wieland, AiG ? Australi?
20 oktober 2005
Vertaling HT, Werkgroep in Genesis

De wetenschappelijke pers heeft al een tijdje mopperend frustraties geuit over het feit dat waarschuwingen van wetenschappers aangaande het vogelgriep virus worden genegeerd door politici en de algehele pers. Reeds in februari 2004 publiceerden we (AiG) hierover een artikel: De vogelgriep en evolutie. Het artikel bespreekt verschillende mechanismen die hierbij betrokken zijn en maakt duidelijk, waarom een dergelijk veranderend griepvirus niets te maken heeft met van niets-naar-iets evolutie.

Recentelijk is er nogal veel veranderd. Momenteel wordt er veel gesproken over het risico van een pandemi (een grote wijdverspreide epidemie die wereldwijd heel veel levens kan kosten). Inderdaad is de Spaanse griep die uitbrak na de 1e wereldoorlog de recordhouder voor het aantal sterfgevallen in een epidemie. Het aantal slachtoffers van de Spaanse griep is zelfs groter dan die van de pest of ?zwarte dood? welke in de 14 e eeuw flink huishield in Europa, en het dodental van de 1e wereldoorlog. [1]

Dit alles komt op het moment van een media rel in de VS over een nieuwe serie rechtzaken om te proberen alle twijfel zaaiende aanvechters van de evolutietheorie te weren uit de openbare scholen. Het vogelgriep virus wordt momenteel in de VS onder meer aangegrepen om weer eens te wijzen op evolutie van het leven. Dit komt omdat het vogelgriep virus duidelijk is veranderd. Daarom vrezen ze, dat er een pandemie kan ontstaan als het nog verder verandert zodat het kan worden overgedragen van mens op mens (tot nu toe zijn alle mensen die er ziek van werden direct besmet door vogels).

Dus is de vogelgriep aan het evolueren? In wezen is dit een semantische valkuil. Als de definitie van evolutie, ?verandering? of ?genetische verandering binnen een populatie? is, dan is het antwoord ?ja?. Maar de meeste mensen denken bij het woord evolutie aan iets heel anders. Ze denken aan het hele verhaal, van molecuul tot mens etc. Maar het is simpelweg niet logisch dat als organismes veranderingen laten zien, ze ook in staat zijn om dat soort veranderingen te demonstreren die nodig zijn om microbes in microbioloog te veranderen.

Zoals bekend is niet alle verandering hetzelfde. Ik kan bijvoorbeeld van kleding veranderen, maar ik kan ook mijn nationaliteit veranderen. Maar daaruit kun je niet concluderen dat ik kan veranderen in een libel of een brulkikker. Een dergelijk voorstel zou een afzonderlijke demonstratie vereisen. Het gaat dus niet enkel om de mate van verandering maar ook om het type verandering (bijv. de richting waarin de verandering plaatsvindt). Zie ook het artikel over AIDS. (Has AIDS evolved? ). Het antwoord hangt dus in zekere zin af van wat er nu precies bedoeld wordt met ?evolueren?. De betekenis van de ?evolutie-woorden? worden door evolutionisten helaas vaak dubbelzinnig gebruikt.

De wateren worden nog meer vertroebeld door het feit dat virussen als zodanig, niet echt levende organismen zijn. Ze hebben de celmechanismen van andere levensvormen nodig om zich te reproduceren. Dat is ook een van de redenen waarom virussen wel heel erg verdacht afwezig zijn in evolutionistische overzichtsdiagrammen over ?de ontwikkeling van het leven?.
Het artikel over AIDS wat hierboven wordt aangehaald gaat in op al deze punten.
Zie ook: Did God make pathogenic viruses?.

De principes die in dat artikel staan beschreven zijn dezelfde. Dus als u om de oren wordt geslagen met het evoluerende vogelgriep virus als voorbeeld van evolutie, kunt u daarop teruggrijpen.
Voor andere ziekmakende microbes zie Pathogens and creation.Referenties en aantekeningen

[1] Het aantal doden als gevolg van de Spaanse griep wordt geschat op 20-40 miljoen.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/docs2005/1020bird_flu.asp