Home Overige Evolutie?het ultieme tegengif voor een geestelijk leven

Evolutie?het ultieme tegengif voor een geestelijk leven

0
187
Evolutie—het ultieme tegengif voor een geestelijk leven
door David Catchpoole, Creation Magazine vol.30 Nr.3
vertaling A. Boonstra

Welke wereldfilosofie ontkent het bestaan van een spiritueel (opper)wezen? Niet het hindoe?sme of het boeddhisme. Niet de islam. Het Christendom en de Joden natuurlijk al helemaal niet. Ook animistische culturen zoals Australische Aboriginals, ontkennen het bestaan van een spiritueel wezen niet. Zelfs agnosten laten in ieder geval de deur open voor de mogelijkheid dat er een spiritueel wezen bestaat.

compositie: Oog, Georgios M.W., stock.xchng; zonsondergang, Bev Lloyd-Roberts, stock.xchng; kruis & mensen, stockxpert.

Beelden van kruis, mensen etc.

Het antwoord op de vraag welke wereldfilosofie het bestaan van een spiritueel wezen ontkent is: athe?sme. De vraag komt dan boven op welke manier athe?sten verklaren waar mensen en hun idee?n vandaan komen. Door ‘evolutie’ natuurlijk. Terwijl de mens evolueerde ontwikkelde het spirituele besef met de mens mee. Maar er is helemaal geen spiritueel wezen, zo zeggen de athe?sten. Het zijn enkel chemische reacties in het hoofd van gelovige mensen die doen denken dat er een spiritueel wezen bestaat. [1]

“[Evolutie] zegt dat er geen geestelijke werkelijkheid is, het zou een truc zijn van onze eigen gedachten; dus geen boze geesten, geen Heilige Geest en geen ?God is Geest?.

De vraag is, indien een spiritueel wezen niet bestaat, hoe deze idee?n zijn ontwikkeld? Volgens evolutionisten is dat simpel uit te leggen. Het feit dat mensen spiritueel zijn gaan denken moet betekenen dat dit nodig is geweest om te kunnen overleven als soort. Zo geven religies bijvoorbeeld kaders betreffende ‘wetten’ en wat als ‘taboe’ wordt ervaren; en wat niet, zeker als het gaat om zaken zoals: moord; ontucht; incest; etc. Op deze wijze heeft religie bijgedragen aan het overleven van individuele personen en groepen binnen de samenleving.

Wetende dat evolutionisten op deze wijze denken, kan men enkel de volgende conclusie trekken: evolutie is het ultieme tegengif voor een gezond geestelijk leven. Verrassend is dan zeker dat ik (de auteur) vele christenen ontmoet die zeggen: “Ik geloof in God en evolutie, ik zie geen tegenstrijdigheid”. Echter, de Bijbel zegt dat “God geest is” (Johannes 4:24), terwijl evolutie (zoals ik heb begrepen van de meest vooraanstaande evolutionisten) zegt dat er geen geestelijke werkelijkheid is, het zou een truc zijn van onze eigen gedachten; dus geen boze geesten, geen Heilige Geest en geen ?God is Geest?.

Mensen die beweren dat er geen tegenstrijdigheden tussen geloven in God en evolutie bestaan, weten of niet wat de Bijbel zegt of weten niet wat de evolutionistische wetenschap leert (of men weet in beide gevallen niet wat er geleerd wordt). Ik zeg altijd tegen mensen die in God en evolutie geloven: ga eens te praten met een ‘echte’ evolutionistische wetenschapper. Will Provine is zo’n wetenschapper (een docent evolutie op het hoogste niveau), professor in biologische studies aan de Cornell University. Will Provine zegt hierover:

“…geloof in moderne evolutie maakt athe?sten van mensen”.[2]

Neem ook de woorden in overweging van het voormalig hoofd van UNESCO en vooraanstaand evolutionist en bioloog James Huxley (kleinzoon van ‘Darwins bulldog’ Thomas Huxley), Huxley maakt duidelijk dat mensen God hebben uitgevonden, en niet andersom:

“In het evolutionistische denken is geen noodzaak en ruimte voor een bovennatuurlijk wezen. The wereld is niet geschapen, maar ontstaan door evolutie. Dit betreft alle dieren en planten, inclusief de mensheid met hun gedachten, ziel en hun hersenen en lichaam. Zo ook religie”.[3]

Met andere woorden, evolutie laat geen ruimte voor een spiritueel wezen, alleen in onze gedachten.

Realiteit, een goed tegengif tegen evolutie

Als evolutie waar zou zijn, moet alles in de wereld om ons heen te verklaren zijn binnen denkpatronen van evolutie. Dat is echter niet het geval. Zo nu en dan vinden gebeurtenissen plaats die materialistische verklaringen tarten. Deze gebeurtenissen wijzen zo sterk naar een bovennatuurlijk wezen dat zelfs de meest volhardende athe?st zich heeft overgegeven aan geloof in God.
Een voormalig athe?st schrijft hierover het volgende:

“Ik kan doorgaan over dergelijke gebeurtenissen, die steeds meer sinister werden, …geen enkel rationeel persoon die zich in mijn situatie bevond kon in materialistische verklaringen blijven geloven …Ik was getuige van een geestelijke strijd tussen God en satan …nu ik zag dat de slechteriken ook echt bestonden was het voor mij duidelijk dat ik mij zo snel mogelijk moest voegen bij het kamp van de ‘goeden’.“ [4]

“evolutie laat geen ruimte voor een spiritueel wezen, alleen in onze gedachten.

Inderdaad. Verschillende gebeurtenissen vandaag de dag tarten evolutionistische denkbeelden. Er is geen evolutionaire logica die kan verklaren waarom mensen met een hoog opleidingsniveau een passagiersvliegtuig kapen en in twee gebouwen vliegen. Of waarom mensen bommen om hun lichaam binden om henzelf te vermoorden samen met honderden mensen op een druk marktplein. Er is geen evolutionaire logica in dergelijke verwoestingen. Hoe kunnen deze acties ons helpen genen door te geven en te overleven? Dergelijke acties dragen niets bij aan de evolutionaire ontwikkeling.

Lezen we de Bijbel dan kunnen wij dergelijke acties wel verklaren. Er is een spirituele/geestelijke macht die boven allen staat, en een duivelse gevallen engel (die oorspronkelijk ‘heel goed’ was geschapen), genaamd: de vernietiger. Alle acties van mensen die niet de enige ware schepper God volgen staan in dienst van de vernietiger, of men zich dit realiseert of niet.

Jezus zegt: “Wie niet met mij is, is tegen mij, en wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen” (Lucas 11:23). De vraag is: bent u voor HEM of tegen HEM?Referenties en aantekeningen

[1] Athe?sten moeten erkennen dat ook hun denkbeelden over athe?sme en evolutie producten zijn van chemische reacties in hun hoofd. Jammer genoeg staan athe?sten en evolutionisten hier meestal niet bij stil.
[2] Provine, W.B. ?No free will? in Catching up the Vision ? Essay on the Occasion of the 75th Anniversary of the Founding of the History of Science Society. Margaret W. Rossiter, Chicago university Press, ILL USA, pagina S123, 1999.
[3] Huxley, J. Essays of a Humanist, Chatto& Windus, Londen, VK, pagina 78, 1964.
[4] (4)Getuigenis van dr. Carl Wieland, nu directeur van Creation Ministries International ? Australi?. Wieland & Ham. Walking through Shadows. Master Books, Arkansas USA, 2002 (citaat pagina 35-36).

Originele Engelse tekst op: http://creationontheweb.com/content/view/5968