Flores mens: Nieuw nieuws is goed nieuws.

Flores mens: Nieuw nieuws is goed nieuws.
door Carl Wieland,
25 augustus 2006.
vertaling HT, Werkgroep In Genesis

 

?De overblijfselen van de beenderen zijn niet van een nieuwe soort, maar van een voorouder van de moderne menselijke pygmee?n, die ook nu nog op het eiland wonen.?

De vondst van een klein menselijke fossiel op het Indonesische eiland Flores zetten in 2004 de gehele wereld van evolutionistische paleoantropologie op zijn kop. Veel evolutionisten beweerden dat deze 1 meter lange individu met hersenen zo groot als een grapefruit een nieuwe soort mens vertegenwoordigde.
Sommigen beweerden bij hoog en laag dat het eerder toebehoorde aan de australopithecines [red.1], een zaak die door enkele creationisten werd opgepakt (en weerlegt) [1]. De soort die de naam Homo florensiensis kreeg, is wereldwijd bekender geworden onder de bijnaam ?De Hobbit?.

Voor dat we aandacht besteden aan het nieuwe rapport, dat wereldwijd in de kranten aandacht heeft gekregen, volgt hier eerst een kleine recapitulatie.

CMI heeft verschillende artikelen gepubliceerd over deze vondst, die onder ander volgende punten naar voren brachten:

Soggy dwarf bones (zie Flores mens nieuwe soort of nakomeling van Adam? 28 oktober 2004)

 

 • Hobbit beenderen vochtig, zacht en ongefossiliseerd, slechts ?gedateerd? op ca. 18.000 jaar.
 • Gereedschap in de nabijheid ?gedateerd? op 800.000 jaar.
 • Kennis van zeevaart was nodig om op het eiland te komen.
 • Hobbits mogelijk een voorbeeld van dwergvormen op eiland zoals we die ook wel bij ander schepsels zien.
 • Waarschijnlijk betreft het een dwergvorm van Homo erectus, waarvan we allang zeggen dat het deel is van de menselijk variatie (en waarvan sommige evolutionisten ook zeggen dat die vernoemt zou moeten worden tot Homo sapiens)

Hobbling the Hobbit (zie Nog een horde te nemen voor de hobbit?, 8 november 2004)

 • Indonesische wetenschappers beweren dat het een moderne mens is die minder dan 2000 jaar geleden leefde.
 • Ze refereerden aan moderne pygmee?n die tegenover de Indonesische archipel woonden. Net zoiets als de kleine welbekende ?Negritos? [red.2] van Australi?.
 • De Anatoom Proffesor Maciej Henneberg geloofd dat het hier gaat om een moderne mens met microcefalie (dat is een ziekte), een complicatie is dat de persoon in kwestie kleiner van stuk kan zijn.

Hobbit Bone Wars (De strijd om de Hobbit beenderen, 28 februari 2005)

 • Controverse op en top. Maar of het nu gaat om dwergvormen van Homo erectus of om een moderne mens met microcefalie, het past allemaal binnen de variatie van de menselijke soort.

It?s getting ?hobbit?-forming?the ongoing attempts to deny humanity?s special creation (Ook bij de hobbit zie we het. De voortdurende pogingen om de mens als bijzondere schepping te ontkennen. 5 mei 2005):

 • Evolutionisten spreken het liefst van een nieuwe soort om trouw te blijven aan hun paradigma.
 • Er is een groep pygmee?n gevonden die in de nabijheid leeft.
 • Het lijkt er nog steeds op dat het individu een pygmee is (al dan niet een pathologisch exemplaar van de moderne mens of een dwergvorm van h. erectus), maar beiden zijn niet strijdig met de historische verslag uit Genesis.

Het idee van microcefalie is onder hevig vuur genomen door verschillende evolutionisten.

Afbeelding van Peter Brown in Nature

De Hobbit schedel in vergelijking met een normale moderne mens.

Op 22 juni 2006, publiceerden we een gedetailleerd en meer technische analyse van ?mensaap? deskundige en hersenchirurg Dr. Peter Line. Dr. Line publiceert regelmatig in het tijdschrift Journal of Creation.

In het artikel, getiteld The Hobbit: Precious fossil or poisoned chalice? (:Waardevol fossiel of giftige drinkbeker) legt Dr. Line onder andere uit waarom de suggestie dat het om een australopithecine zou gaan niet logisch is. Het stuk onderschrijft bovendien het idee dat het gaat om een aan microcefalie lijdende mens. De laatste zin in de samenvatting van het artikel luidt:

??de Hobbit lijkt steeds minder op een van de kleine karakters uit Tolkiens romans en steeds meer op een studie object uit de menselijke pathologie.?

De meest recente ontdekkingen

Het nieuws gaat rond dat de editie van 22 augustus 2006 van het vakblad Proceedings of the [US] National Academy of Sciences [red.3] een rapport heeft gepubliceerd dat tot de conclusie komt dat de oorspronkelijke evaluatie van de overblijfselen een vergissing was. Het rapport zegt:

?De overblijfselen van de beenderen zijn niet van een nieuwe soort, maar van een voorouder van de moderne menselijke pygmee?n, die ook nu nog op het eiland wonen.? [2]

Dit verwijst mogelijk naar de verslagen van een gemeenschap van ?pygmee Negrito?s? die op minder dan een mijl afstand van de vindplaats wonen. Zie onder andere deze weblink.

In het bijzonder, staat er in het rapport over de eigenschappen van de Hobbit:

?ze zijn niet primitief maar slechts regionaal en zijn niet uniek maar worden aangetroffen in huidige menselijke populaties.?

Het onderzoeksteam, waaronder Professor Robert Eckhardt [red.4], bekritiseerd de oorspronkelijke studie omdat het vergelijkingen trof met Europa, in plaats van de Hobbit te vergelijken met ?mensen van dezelfde regio?.

?De eigenschappen van de Hobbit: ze zijn niet primitief maar slechts regionaal en zijn niet uniek maar worden aangetroffen in huidige menselijke populaties.?

Het idee van ?een nieuwe soort? is veel bevredigender voor ware evolutie-gelovigen dan het idee van een ziek persoon. Van de bekende expert op het gebied van menselijke evolutie (en actief anti-creationist) Colin Groves, is gemeld dat hij in publiekelijk colleges, het idee dat de Hobbit een pathologisch individu betrof belachelijk maakte. In het bijzonder viel hij daarbij de artikelen van CMI aan. Samen met diegenen die het oorspronkelijke Hobbit-onderzoek hebben verricht, is Groves overduidelijk ongelukkig met het PNAS rapport. Hij heeft een artikel geschreven dat sterke kritiek uit op de pathologische inzichten [3] en het zal binnenkort verschijnen in het Journal of Human Evolution [4]

Samengevat: Het is waarschijnlijker dat het bij de Hobbit gaat om een zieke moderne mens, dan om een dwergvorm van erectus. Maar zoals ons artikel van 5 mei 2005 al aangaf, in beide gevallen is de overduidelijke eindconclusie dat de overblijfselen van ?Hobbit? van een mens zijn. Een nakomeling van Adam.Referenties en aantekeningen

[1] E.g. John Mackay, Evidence News (newsletter), 4 May 2005.
[3] Als verdediger van de vervangingshypothese van de moderne menselijke oorsprong, heeft Groves zijn ongenoegen over het PNAS artikel wellicht een hoogtepunt bereikt door het feit dat een van de auteurs Alan Thorne is. Thorne is met pensioen van dezelfde universiteit als Groves en al jaren voorstander van de alternatieve evolutionistische visie van de ?multiregionaal? hypothese.
[red.1] Ook wel eens australophitheken genoemd.
[red.2] Negrito is de aanduiding voor op negro?de en Pygmee?n lijkende volkeren die nog leven in ge?soleerde gebieden in Zuidoost-Azi?, zoals op de Indiaanse Andaman-eilanden, in de Golf van Bengalen en in de binnenlanden van de Filipijnen.
[red.3] Een van ?s werelds meest prestigieuze en gerespecteerde, evolutionaire wetenschappelijke organisaties.
[red.4] Eckhardt is professor genetische ontwikkeling en evolutionaire morfologie aan de Pennsylvania State University.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/4584