Hoe ontstaan fossielen?

fig. 1door: Harrie Tjoelker (Werkgroep In Genesis),
tekeningen www.AnswersInGenesis.org

Hoe zijn de fossielen die we vandaag de dag in grote hoeveelheden zien in het verleden ontstaan?
Als voorbeeld zullen we fossielen van vissen nemen.

Er zijn miljoenen perfect bewaard gebleven vissen gevonden in de fossielen. Dit kan niet worden verklaard aan de hand van normale omstandigheden en gebeurtenissen.

Als vissen sterven dan drijven ze normaliter naar boven en zinken daarna pas naar de bodem. Tijdens dit proces ontfermen aaseters (bv vogels of andere vissen) zich graag over de dode vis. Het vormt voor hun een welkome maaltijd.

Ook zijn verschillende delen van het lichaam direct na de dood onderhevig aan bederf en rotting (bacteri?n nemen hun deel van de maaltijd). Tegen de tijd dat ze door sediment (bv zand) kunnen worden afgedekt is er vaak niet veel meer over of zijn ze grotendeels vergaan of vervormd etc. Dit kunnen we vandaag de dag nog steeds zien (fig. 1).
fig. 2
Dit is niet wat de meeste mensen in het onderwijs hierover hebben geleerd of leren. Daar wordt geleerd dat de vis naar de bodem zinkt en dan langzaam over periodes van miljoenen jaren wordt bedekt met sediment en dan uiteindelijk verandert in een fossiel (fig. 2). Maar hoe kan het dan dat we zoveel perfect bewaarde exemplaren vinden?

Voor een goede conservering is een catastrofale gebeurtenis nodig, die de vis in zijn geheel beschermt tegen aaseters en ontbinding.
Sediment moet het dier (in dit geval een vis) snel hebben ingesloten (fig. 3), resulterend in perfect bewaarde exemplaren in fossiele vorm (fig. 4).

 

fig. 3 fig. 4

In het bijbelboek Genesis lezen we van de zondvloed. Een catastrofale gebeurtenis die perfect past in de benodigde snelle conservering voor de vorming van fossielen. Dit in tegenstelling tot de door de evolutieleer vereiste miljoenen jaren.

 

Lycoptera fossiel

Lycoptera spec. in schalie gesteente
Herkomst: Liao Xi, China. Fossiel afmetingen: 9 x 2 cm.

 

Aanbevolen bronnen:

DVD: De wereld die verloren ging
Is het mogelijk om te geloven in miljoenen jaren ?n de zondvloed of sluit dit elkaar uit? Zijn er vandaag de dag voorbeelden van canyons en aardlagen die in een paar uur tijd gevormd zijn? Dr Terry Mortenson laat vanuit de Bijbel zien dat de zondvloed een wereldwijde catastrofe was die een jaar lang duurde. U zult zien hoe de geologische bewijzen vaak ten onterechte verkeerd ge?nterpreteerd worden op een manier die het geloof in de Bijbel ondermijnt. Deze DVD is essentieel voor iedereen die zijn kennis over dit controversi?le onderwerp wil verdiepen!