Nieuw fossiel, probleem voor evolutie van dino-tot-vogel.

Nieuw fossiel, probleem voor evolutie van dino-tot-vogel.
door Shaun Doyle, CMI, 7 juli 2007
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

Afbeelding door Li Rongshan/IVPP, Nature 447:844–847

Gigantoraptor vergeleken met een mens. De witte delen van het skelet zijn door Xu e.a. gevonden (de grijze niet).

Geschatte grootte van Gigantoraptor vergeleken met een mens. De witte delen van het skelet zijn door Xu e.a.[3] gevonden.
Klik hier voor een grotere afbeelding

Het gonsde in de media onlangs van de berichten over een nieuwe ontbrekende schakel van dino-tot-vogel. Het betreft een zogenaamde ?vogelachtige dinosaurus? uit China die met zijn 1400 kg gedoopt is tot Gigantoraptor erlianensis (Wat ?reusachtige dief van Erlian’ betekent [Erlian is een stad in Binnen Mongoli? in China]). [1], [2] Wanneer we echter het verslag in Nature lezen [3] komen we er achter dat Gigantoraptor de evolutionisten meer verwarring brengt dan dat het de evolutie van dinosaurus tot vogel bevestigt.

Ten eerste vormen de afmetingen van Gigantoraptor een probleem voor het traditionele dino-tot-vogel verhaal, iets wat de onderzoekers zelf toegeven: [3]

?Interessant is dat de beduidend minder “vogelachtige” soorten van de meeste coelurosaurian subgroepen… in het algemeen groter zijn dan de meer “vogelachtige” soorten van elke clade [red.1], in tegenstelling tot deze situatie… waar de enorme Gigantoraptor zelfstandig tal van “vogelachtige” eigenschappen ontwikkelde die afwezig zijn in zijn kleinere verwanten.? [4]

In de meeste dinosaurus afstammingslijnen waarvan wordt verondersteld dat ze nauw verwant zijn aan vogels, zijn het de kleinere dinosauri?rs die meer vogelachtig zijn. [5] Gigantoraptor laat echter het tegengestelde zien. Het vertoont meer vogelachtige kenmerken dan elk van zijn vermeende nauwe verwanten, ondanks dat het 300 keer groter is dan een ieder van hen. [6] Dit wordt verklaard door het begrip homoplasie [red.2] aan te halen, [7] wat niets anders is dan de laatste strohalm om dit fossiel onder de evolutionaire paraplu te kunnen houden, terwijl het gewoon niet past. [8]

Gigantoraptor is zowel door de onderzoekers [3] als de media [1],[2] afgebeeld als een dinosaurus met veren. Xing Xu en zijn collega’s gaan zelfs zo ver door te stellen dat hun veren mogelijk gebruikt werden voor het beschermen van de eieren tijdens het broeden. [3],[7] Maar hun aanname dat Gigantoraptor veren had is pure speculatie omdat er geen veren bij het fossiel werden gevonden. Ja u leest het goed, er zijn geen veren gevonden!

“Let wel, er zijn geen veren gevonden! [op deze ?gevleugelde? dino]! ”

Zij veronderstellen dat Gigantoraptor veren had omdat zijn overduidelijke nauwste verwanten (naar hun mening), Caudipteryx en Protarchaeopteryx, veren lijken te hebben. [5] Echter de status van deze twee fossielen als dinosauri?rs wordt sterk betwijfeld. Sommigen zijn van mening dat het niet-vliegende vogels waren, wat ze baseren op zowel de veren als andere anatomische aanwijzingen. [9] Aangezien Gigantoraptor [3] zelfs meer vogelachtige eigenschappen lijkt te hebben dan Caudipteryx en Protarchaeopteryx, zou het feitelijk een vogel kunnen zijn. In dat geval zou men verwachten dat het veren heeft zonder nu meteen te veronderstellen dat het gevederde dinosauri?rs zijn. Door te veronderstellen dat het gevleugelde dinosauri?rs zijn om vandaar uit te bewijzen dat zij vleugels hadden roept niet alleen vragen op maar negeert ook de andere mogelijke wegen die tot dezelfde conclusie leiden. Speculatief redeneren kan echter nooit bewijzen dat Gigantoraptor veren had.

Hoewel van Gigantoraptor gezegd wordt dat het nauw verwant is aan Caudipteryx en Protarchaeopteryx, is het zo?n 300 keer groter, en bezit het vele unieke eigenschappen waarmee het zich van beiden onderscheidt. Als er werkelijk een Gigantoraptor fossiel gevonden wordt met bijbehorende veren kunnen wij vanzelfsprekend zeker zijn van veren, maar tot die tijd zijn alle beweringen over haar veren slechts speculaties. Verder past Gigantoraptor niet in de evolutionaire tijdslijn van de dino-tot-vogel evolutie.

Dat betekent dat Gigantoraptor, zelfs op grond van hun eigen definities, niet meer is dan een doodlopende tak van de evolutionaire boom. Gigantoraptor werd gevonden in lagen gedateerd als laat Krijt (85-65 miljoen jaar geleden), [3] maar Archaeopteryx, wat een herkenbare vogel is, gedateerd op ongeveer 150 miljoen jaar; en Confuciusornis, een gesnavelde vogel, bestond zo wordt verondersteld al 135 miljoen jaar geleden. Daarom kan Gigantoraptor niet als overgangsvorm tussen dinosauri?rs en vogels worden geclassificeerd omdat de dateringen niet kloppen. Dit is een algemeen in de dino-tot-vogel theorie. Zelfs in het eigen schema van evolutionisten zijn de dinosauri?rs met de meeste vogelachtige kenmerken jonger dan de eerste vogels. [5]

E?n van de zaken waar we het met de evolutionisten over eens kunnen zijn is dat zij een uniek schepsel hebben gevonden dat moeilijk is in te passen in het traditionele evolutionaire plaatje. Gigantoraptor schijnt een nieuw schepsel te zijn, wat voor creationisten geen problemen oplevert maar tot hoofdbrekens leidt bij de evolutionisten die het met veel giswerk proberen in te passen in hun idee?n over hoe dinosauri?rs tot vogels evolueerden. Hoewel Gigantoraptor door de media is aangeprezen als weer een andere veer in de hoed van de dino-tot-vogel evolutie blijkt uit eigen uitlatingen van evolutionisten dat de veren ontbreken en Gigantoraptor de hoed verslindt.Referenties en aantekeningen

[1] Owen, J., Massive birdlike dinosaur unearthed in China, National Geographic News, 13 June 2007.
[2] MacLeod, C., Giant bird-like dinosaur stirs debate, USA Today, 13 June 2007.
[3] Xu, X., Tan, Q., Wang, J., Zhao, X. and Tan, L., A gigantic bird-like dinosaur from the Late Cretaceous of China, Nature 447:844?847, 14 June 2007.
[4] Xu en andere, ref. 3, Aanvullende informatie, p. 3.
[5] Woodmorappe, J., Bird evolution: discontinuities and reversals, J. Creation 17(1):88?94, 2003.
[6] Xu en andere, ref. 3, p. 846.
[7] Homoplasy is het idee dat niet-verwante schepselen met gelijkaardige trekken onafhankelijk evolueerden; convergentie komt hier ruwweg mee overeen. Zie Xu en andere bij ref.4.
[8] Voor verdere bespreking zie Jaroncyk, R. and Doyle, S., Gogonasus?a fish with human limbs? J. Creation 21(1):48-52, 2007 (zie een eerdere versie hier: www.creationontheweb.com/gogo); Doyle, S., No-brainer for whales, 24 January 2007.
[9] Maryanska, T., Osmolska, H. and Wolsan, M., Avialan status for Oviraptorosauria, Acta Paleontologica Polonica 47(1):97?116, 2002; Gibbons, A., Dinosaur fossils, in fine feather, show link to birds, Science 280:2051, 1998; Camp, A.L., On the alleged dinosaurian ancestry of birds, 1998?2000.
[red.1] Clade, is een monophylethische groep organismen (dieren, planten bacterieen etc), dwz afstammend van een gemeenschappelijke voorouder. Cladestiek is het zoeken naar organismen die afstammen van een gezamenlijke voorouder. Het indelen gebeurt op basis van fysieke kenmerken (en tegenwoordig ook genetische kenmerken). De vooronderstelling speelt hierbij een belangrijke rol.
[red.2] Homoplasie, is het idee van parallelle evolutie. Homoplastische schepsels, hebben soortgelijke eigenschappen maar hebben geen gemeenschappelijke voorouder. De eigenschappen zouden door parallelle evolutie tot stand zijn gekomen.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/5170