Help mee

Mediagroep In Genesis is een organisatie die bestaat uit vrijwilligers die het Evangelie belangrijk vinden en veelal zelf hebben ondervonden dat goede informatie over onderwerp schepping en evolutie van doorslaggevend belang kan zijn in iemands leven.

Wilt u meewerken? Wij horen graag van u en kunnen mensen gebruiken met verschillende achtergronden. De hoofdmoot van het werk betreft het bijhouden van de website en het vertalen, corrigeren en plaatsen van artikelen. We werken met WordPress en horen graag als u interesse hebt om mee te helpen.

Daarnaast is assistentie welkom?op andere praktische gebieden (boekwinkel, financien, boekhouding etc) en het organiseren van spreekbeurten.

We horen graag van u via ons contactformulier.

Mocht u het werk van Mediagroep In Genesis financieel ondersteunen dan kunt u een gift (aftrekbaar van de belasting) overmaken naar bankrekeningnummer NL02 BUNQ 2291 4039 66 t.n.v. CFT inz. Mediagroep In Genesis, Middelstum.