Hoe bouw je een baken van Licht?

Een navigatiesysteem voor kinderen van christelijke ouders in evolutionair onderwijs

Hoe bouw je een baken van licht? Vuurtoren
Bouw een vuurtoren om je kinderen door het leven te navigeren. Van: venture vancouver

?Sommige mensen zeggen dat evolutie slechts een theorie is.1 Maar in de wetenschap is een theorie een gevestigd principe dat door tientallen jaren van onderzoek is bevestigd. Er is geen schrijntje bewijs tegen evolutie.?

De professor keek het laboratorium rond om er zeker van te zijn dat al zijn studenten de boodschap hadden gehoord. Ik had al vernomen dat de universiteit zo zou zijn. Het gerucht ging dat de hogere studeerrichtingen als een woeste zee waren, waar ?evolutionaire indoctrinatie?-golven over de diepte van goddeloze filosofie?n raasden met schuimende koppen van postmoderne moraliteit.

En daar zat ik dan, stuurloos, terwijl ik mij door de van darwinisme doorspekte colleges navigeerde, van fysieke antropologie tot moleculaire evolutie. Hoe heb ik zo?n omgeving als creationistisch student overleefd?

Ten eerste had ik de ?vuurtoren? die mijn ouders hadden gebouwd. Het zorgde voor een herkenningspunt waar ik mijn koers mee kon vaststellen. Ook was het een schuilplaats waar ik vaste grond onder mijn voeten kon voelen, en een thuisbasis om op terug te vallen als de golven me te hoog werden. Zulke vuurtorens kosten een hoop tijd, geld en energie om te bouwen, maar het redden van levens is die moeite helemaal waard. Om christelijke ouders te bemoedigen geef ik hier een aantal manieren waarop zij zulke vuurtorens kunnen gaan bouwen, wat een familieomgeving cre?ert die voorbereiding en ondersteuning biedt aan studenten die zich stuurloos voelen in de evolutionaire wateren:

 1. Wees op de hoogte

Om op een strategisch punt de vuurtoren te bouwen, moet je wel wat weten van de stroming, de kustlijn en andere kenmerken van de vaarroute. Hetzelfde geldt voor evolutionistische vaarwateren: het kan moeilijk zijn om precies te weten in wat voor onderwijscultuur kinderen terecht gaan komen, wanneer er waarschijnlijk veel is veranderd sinds je voor het laatst in de schoolbanken hebt gezeten. Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de volgende punten, die inzicht geven in het evolutionaire wereldbeeld in het onderwijs:

 • De leerstof is wereldwijd doordrenkt van het evolutionistische wereldbeeld en is ook het enige type onderwijs dat wordt gegeven, zonder enige verwijzing naar een Ontwerper.2
 • Het verzadigt niet alleen de biowetenschappen maar ook talloze andere onderwerpen, van communicatie tot psychologie.3
 • Het is diep geworteld in alle onderwijsniveaus.4
 • Het is verbonden aan humanistische en mystieke onderwijsagenda?s.5
 • Diens effecten rijken ver buiten het seculiere onderwijs, zelfs tot in scholen met een geloofsbasis.6

Het doel van op de hoogte zijn is niet om in paniek te raken, maar om voor te bereiden en te bidden.

 1. Wees trouw aan het geloof

Een duik in evolutionaire wateren lijkt de beste manier om christelijke tieners in wereldse jongvolwassenen om te toveren. Maar volgens het Nationaal Onderzoek naar Jeugd en Religie (NOJR) zijn er minstens vier belangrijke kenmerken die voorspellen of ?religieuze? tieners ?sterk religieuze? jongvolwassenen worden. Deze enqu?te die door meer dan 2.400 Amerikaanse jongeren is ingevuld (waaronder dus waarschijnlijk veel jongeren met een christelijke achtergrond) laat zien dat tieners tussen de 13 en 17 jaar die bidden, regelmatig de Bijbel lezen, het belang van hun geloof in het dagelijks leven benadrukken en ouders hebben die zich sterk toewijden aan het geloof de meeste kans hadden om hun geloof te behouden in de leeftijd van 18 tot 23 jaar. De tieners die het hoogst in deze vier categorie?n scoorden hadden zelfs een kans van 85% om de meest geestelijk toegewijde jongvolwassenen te worden.7 Ook al garandeert dit niet dat een geloofsgetrouwe opvoeding gelovige kinderen voortbrengt, laat deze studie wel de waarde zien van gezinnen die Jezus Christus als hoogste prioriteit stellen.

 1. Investeer in middelen

Het is belangrijk dat je huishouden toegang heeft tot degelijke wetenschappelijke en Bijbelse middelen, of het nu gaat om de voorbereiding van studenten om het evolutionaire getij het hoofd te bieden of om hen te ondersteunen die al aan het zinken zijn. Mogelijkheden zijn: naar conferenties of seminars te gaan; de boekenkast aanvullen met creationistische literatuur; een wekelijks geloofsopbouwende familiefilmavond houden; een mentor voor je kinderen zoeken die Bijbels gegrond en wetenschappelijk onderlegd is. Natuurlijk zijn apologetische instrumenten slechts een deel van de vergelijking. Dingen die een christelijke levensstijl en een diepere wandel met God aanmoedigen zijn ook van belang. Zo worden de stelselmatige, geestelijke disciplines?waarvan de NOJR liet zien dat ze zo cruciaal zijn?versterkt.

Door je kinderen hulpmiddelen aan te reiken waarmee ze door een wereld kunnen navigeren die hun Schepper afwijst, en door ervoor te zorgen dat ze die dingen ook kunnen gebruiken, cre?er je een huiselijke omgeving die als hoogste prioriteit Gods waarheid verdedigt en toepast op het dagelijks leven.

 1. Investeer in tijd

Het gebruiken van geloofsopbouwende middelen is net zo belangrijk als de aankoop daarvan. Wanneer je gezamenlijk met je kinderen over wereldbeelden leert, laat je hen zien dat ze niet alleen zijn. Daarnaast schep je een nederige, maar zelfverzekerde, waarheidszoekende levensstijl door je kinderen aan te sporen om vragen te stellen en beschikbaar te zijn om samen antwoorden te zoeken. De nederigheid zit hem in het niet weten van alle antwoorden; de zekerheid uit zich in het weten dat er antwoorden zijn, met de zekerheid van Gods Woord als basis. Onthoud dat de problemen niet beginnen als de vragen komen, maar wanneer de christelijke jeugd stopt met het zoeken naar antwoorden.

 1. Moedig kritisch denken aan

Voordat Jezus Zijn discipelen uitzond om hun cultuur aan te spreken, vermaande Hij hen om wijs te zijn als slangen. Evenzo moeten je kinderen goed uitgerust zijn om wijs om te gaan met informatie, voordat je ze in de hedendaagse cultuur vrijlaat. Hen moet geleerd worden om logica en feiten te onderscheiden van propaganda en emotie, om impliciete aannames te herkennen, en om argumenten te evalueren. Een bruikbare methode is om jongeren aan te leren hoe je vragen stelt die de logische basis en moraliteit van een willekeurige claim aanspreken, bijvoorbeeld: ?Is dit idee waar of niet waar, en waarom? Is dit moreel gezien goed of fout, en om welke reden? Omdat veel mensen dat denken? Omdat een slim persoon dat beweerde??

Het is essentieel voor de jeugd om zulk soort ?kritisch denken?-vaardigheden aan te leren, willen ze deze wereld vol overredende onwaarheden het hoofd bieden.

 1. Moedig vriendelijkheid aan

?Slangachtige? wijsheid is niet de enige kwaliteit die Jezus als een vereiste zag bij het uitsturen in de heidense wereld. Hij beval ook om oprecht, vriendelijk, ongevaarlijk en onschuldig te zijn als duiven. Bij het ontwikkelen van zo?n zachtmoedig karakter moet respect voor anderen centraal staan, wat voortkomt uit mededogen en nederigheid zoals die van Christus, waardoor het bij je kinderen blijft als ze de thuishaven uitvaren. De apostel Petrus benadrukte dat deze kwaliteiten gebouwd moeten worden op een fundering van verbintenis met Jezus toen hij de befaamde woorden uitsprak en vermaande:

?Maar heilig God, de Heere, in uw hart;?en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.? ? 1 Petrus 3:15

 1. Bid onophoudelijk

Ik spreek uit ervaring als ik zeg dat ik de waarde van biddende ouders niet kan overschatten als hun kinderen zich in evolutionair onderwijs bevinden. Bid voor bescherming, voor wijsheid, voor onderscheidingsvermogen, voor vertrouwen op Jezus Christus. Bid voor een sterke, christelijke gemeenschap, voor een diepere wandel met God, en dat Hij de juiste mentoren op hun pad zal brengen.

Het belangrijkste anker voor mij tijdens mijn ervaringen als student in het seculiere onderwijs was de wetenschap dat ik biddende ouders had die ik op elk moment overal voor kon opbellen. Tijdens de colleges die bijvoorbeeld het meest evolutie-intensief waren, of wanneer de darwinistische golven het meest overtuigend leken, vond ik het altijd fijn om mijn vader met een sms?je te vragen of hij voor me wilde bidden. Krachtig en effectief gebed (Jakobus 5:16) is voor christelijke ouders waarschijnlijk het belangrijkste beginpunt voor het maken van een lichtbaken.

Conclusie

Hoe belangrijk deze zeven startpunten ook zijn, het bouwen van een vuurtoren is slechts het begin. De verantwoordelijkheid om de vuurtoren te gebruiken en een persoonlijke wandel met God te onderhouden tot volle wasdom blijft volledig bij je kinderen. En ze moeten natuurlijk bekeerd zijn. Ook al is het verleidelijk om simpelweg aan te nemen dat een kind een persoonlijke relatie heeft met Jezus Christus omdat het in een christelijk gezin is opgegroeid, hoeft dit nog niet zo te zijn. Als dat namelijk niet het geval is, wordt zo?n persoon een makkelijk doelwit voor evolutionistische indoctrinatie en kan hij of zij makkelijk afdwalen. Kinderen moeten Jezus volgen als hun persoonlijke Heer en Verlosser, niet gewoon maar met de dingen meehobbelen onder de invloed van hun familie.

Je kan geen christen zijn voor je kinderen. Maar je kan ze bemoedigen en ondersteunen om hun eigen, zekere wandel met God te laten onderhouden door hun evolutionaire educatie heen. Dit kan door op de hoogte te zijn van de situatie, door geloofsgetrouw te blijven, door te investeren in creationistische middelen, door je kostbare tijd te besteden aan het lezen ervan, door kritisch denken te stimuleren, door vriendelijkheid en oprechtheid aan te moedigen en door constant te blijven bidden voor je kinderen. De uiteindelijke vuurtoren die je bouwt zal een ondersteunende thuisbasis zijn, die je kinderen de kracht geeft om niet alleen in evolutionistisch vaarwater te blijven drijven, maar om uiteindelijk ook sterker hun doel te bereiken.

Referenties en noten

 1. CMI is hier al heel lang voorzichtig over om zichzelf geen gemakkelijk doelwit te maken. Zie creation.com/qa#just_theory
 2. Een lijst van de 68 nationale wetenschapsinstituten die loyaliteit hebben beloofd aan de evolutieleer (moleculen naar mensen) door de Verklaring van het Onderwijzen van Evolutie (2006) te ondertekenen van de Internationale Instituten van de Wetenschap is te vinden op de site van de Interacademy Partnership: interacademies.net. Daarnaast is de ?Parliamentary Assembly of the Council of Europe?s Resolution 1580? uit 2007 te verkrijgen via de website assembly.coe.int. Hierin worden de 47 staatsleden van de Parlementaire Vergadering erop aangedrongen om zich sterk te verzetten tegen het onderwijzen van creationisme of ?Intelligent Ontwerp? in niet-religieuze lessen.
 3. Dit is goed te zien als je ?evolutie? in een zoekmachine van een universiteit in de buurt typt. Merk op dat, terwijl je door de resultaten scrolt, er veel vakken worden aangeboden die uitdrukkelijk op evolutionaire principes zijn gebaseerd.
 4. Zelfs vroegschools onderwijs is onderworpen aan een evolutionair wereldbeeld, bewezen door studies als: Emmons, N., Smith, H., and Kelemen, D., Changing Minds With the Story of Adaptation: Strategies for Teaching Young Children About Natural Selection,Early Education and Development?27(8):1205?1221, 2016. Weet wel dat creationisten aanpassing (adaption) en natuurlijke selectie (natural selection) volledig accepteren, zie bijvoorbeeld: creation.com/muddy.
 5. Voor een overzicht van de connecties tussen evolutie, humanisme en mysticisme in het onderwijs, zie: Morris, H. M.,The Long War Against God, Master Books, Green Forest, AR, 2000.
 6. Wieland, C., Crisis in the colleges: A call for reformation, 23 november 2004; creation.com/college-crisis.
 7. Smith, C., and Snell, P., Religious trajectories from the teenage years. In Souls in transition: The religious and spiritual lives of emerging adults (Illustrated ed.), Oxford University Press, New York, NY, pp. 211?256, 2009.