Hofmeyr mens: opnieuw ontbrekende schakel uit Afrika?

Hofmeyr mens: opnieuw ontbrekende schakel uit Afrika?
door Carl Wieland, 19 januari 2007.
vertaling HT, Werkgroep In Genesis

Weer een menselijke schedel in het nieuws

foto www.sciencemag.org

De Hofmeyr schedel. foto www.sciencemag.org

De Hofmeyr schedel, die wordt beschouwd als volledig modern, is niet iets dat evolutionisten een ?missing link? zouden noemen, zoals door de kranten werd gepresenteerd. Het verschil in uiterlijk tussen de 2 kolommen met foto?s (1968 en 1998) is het gevolg van beschadigingen tijdens onderzoek en reconstructie na 1968. Als het al zo moeilijk is om een goede foto te tonen van deze schedel waarvan ook foto?s beschikbaar zijn van voor de beschadigingen, bedenk dan eens goed hoe moeilijk het moet zijn om tot een accuraat beeld te komen bij fossiele fragmenten waarvan verder geen afbeeldingen zijn. De opinie van de reconstructeur kan op dat moment een heel belangrijke rol gaan spelen.

Sommige journalisten noemen het een ?ontbrekende schakel?, maar met in het achterhoofd de gedachte het menselijke afstammen van de aap weer te geven, is het niet echt een object waar de gemiddelde evolutionist enthousiast van kan worden.

Dit komt omdat de ontdekkers zelf zeggen dat wat er gevonden is, menselijk is. Feitelijk, dat het in essentie van een moderne mens is. Dr. Alan Morris van de universiteit van Kaapstad maakt deel uit van het internationale team (geleid door Frederikck Grine van Stone Brook University, New York) dat fossielen bestudeert. Hij zegt,

?De schedel is waarschijnlijk van een man en volledig modern. Als hij naast je zou zitten in de bus, zou je er geen acht op slaan, hooguit waar hij vandaan komt. Hij zou er niet hebben uitgezien als de moderne Afrikanen of moderne Europeanen, of moderne Khoisan mens, maar het is overduidelijk een moderne mens.? [1]

Het is zinvol om dit fossiel te bespreken, niet enkel omdat het geen ?onbrekende schakel? is in de normale betekenis van deze term, maar omdat het de mogelijkheid biedt om een verwant onderwerp aan te snijden.

De schedel met de naam Hofmeyr schedel, is genoemd naar de plaats in Karoo, Zuid Afrika, waar het in de vijftiger jaren gevonden is. Het is pas nu dat onderzoekers zo enthousiast zijn vanwege datering met een nieuwe techniek.

“Als hij naast je zou zitten in de bus, zou je er geen acht op slaan, hooguit afvragen waar hij vandaan komt.”

De schedel kon niet op basis van geologie worden gedateerd omdat het gevonden is in een door erosie ontstane geul. De nieuwe dateringtechniek, die werd gebruikt is een ?combinatie van OSL-methode en Uranium datering methodes [red.1], die zijn gekoppeld door een stralingsveld model? [2], en resulteerde in een ouderdom van 36.000 jaar.

Daarmee wordt het fossiel geplaatst in het zogenaamde Pleistoceen (van het evolutionaire tijdsysteem). De auteurs die het artikel in Science schreven over deze schedel, beweren dat ?er niet voldoende collageen [red.2] aanwezig was om tot een accurate bepaling van de ouderdom te komen?, bij gebruik van de normaliter zeer gevoelige AMS [red.3] koolstof dateringprocedure. [2] Helaas werden hieromtrent geen details verstrekt in de bijgevoegde data. Hun bewoording suggereert immers dat er enig collageen aanwezig was en AMS vereist slecht een minieme hoeveelheid materiaal dat koolstof bevat. Het zou heel interessant zijn om te weten of er ook een koolstof (14C) datering is uitgevoerd, waarvan wellicht de resultaten zijn genegeerd als ?onnauwkeurig? omdat het de voor hen ongewenste ouderdom opleverde [3]

Waarom al die opwinding?

Deze schedel heeft zoveel interesse gewekt omdat het afwijkend is van de lokale Khoisan bevolking en enige affiniteit heeft met Europese schedels. Daardoor komt het overeen met of de gedachtes van die evolutionisten die vast houden aan de ?Out of Africa hypothese? [4] of met die van de opponent de ?Multiregionaal hypothese? [5] welke al lange tijd strijd voeren om het gelijk.

Beide partijen zijn het er over eens dat de mens (het menselijke type) meer dan een miljoen jaar geleden in Afrika is ontstaan. Maar de aanhangers van de ?Out of Africa hypothese? beweren dat enkele tienduizenden tot honderdduizenden jaren geleden, een populatie van moderne mensen emigreerden van Afrika naar de rest van de wereld. Deze populatie zou de rest van de andere menselijke types zoals Homo erectus, Neanderthaler etc, die Afrika al eerder verlieten hebben vervangen. De aanhangers van de ?Multiregionaal hypothese?, beweren dat er zich op verschillende plaatsen op de aarde parallel menselijke soorten ontwikkelden. Dit zou betekent dat de Europeanen een relatie hebben met Neanderthalers, aboriginals van Australi? met de Java erectus vondsten etc. En ze geloofden ook dat er overdacht van genen was tussen de verschillende populaties als ze elkaar van tijd tot tijd eens tegenkwamen, wat resulteert in de vele continu?teiten tussen de geografisch verschillende populaties.

Beide kampen schuiven genetisch en fossiel bewijsmateriaal naar voren dat hun specifieke inzicht ondersteunt. Maar binnen het raamwerk van het evolutionistische model kunnen ze niet beiden gelijk hebben als het gaat om wat er werkelijk gebeurt is. Vandaar de twist en rivaliteit. Als we echter kijken naar het bijbelse model, dan kan het bewijsmateriaal van beide kampen eenvoudig worden ingepast. Mensen zoals de erectus, Neanderthaler, ?archaic sapiens? [red.4] en ?moderne mensen? (zoals Cro-Magnon) zijn allen deel van de spreiding van de menselijke vari?teit in het nageslacht van Adam, van na de zondvloed.

Het is niet verbazingwekkend dat men een genetische link ontdekt tussen de populaties. Immers allen zijn mens. Ook is het niet verbazingwekkend om fossiel bewijs te vinden van bijvoorbeeld kruisingen tussen Neanderthalers en de moderne mens.

Gerelateerd aan ?Hofmeyr man? tot slot het volgende. Het is geen verrassing dat er verschillende vertegenwoordigers worden gevonden van de uiteenlopende vroege ?na-zondvloedse mensheid?, die dezelfde delen van de wereld bevolkten. De mens is nooit ?primitief? of ?halfintelligent? geweest, maar zal soortgelijk gedrag van ?willen ontdekken? en rondtrekken hebben gehad als de mens van vandaag.

Zie ook onder andere Nieuw fossiel blijkt kruising Neanderthaler – moderne mens?Referenties en aantekeningen

[1] Melanie Gosling, SA Heralds Discovery of ?Missing Link? 12 January 2007.
[2] F. E. Grine, R. M. Bailey, K. Harvati, R. P. Nathan, A. G. Morris, G. M. Henderson, I. Ribot, A. W. G. Pike, Late Pleistocene Human Skull from Hofmeyr, South Africa, and Modern Human Origins, Science 315(5809):226?229, 12 January 2007.
[3] For an example of the flexibility of the dating game in anthropology, see Lubenow, M., The pigs took it all , Creation 17 (3):36?38, 1995.
[4] Also variously known as the ?Replacement?, ?Noah?s Ark?, ?African Eve? or ?Mitochondrial Eve? hypothesis/concept.
[5] Ook wel bekend als het ?andelabra? model. Genoemd naar de vorm van het diagram van een opwaarts pad dat divergeert in meerdere paden. Welbeschouwd is het Multiregionaal model een modificatie van het oorspronkelijke candelabra concept, door de toevoeging van een genetische informatie wisseling tussen verschillende populaties.
[red.1] OSL staat voor Opticall Stimulated Luminescence, en is een dateringsmethode om mineralen te dateren. Het is een methode die gebruikt maakt van het meten van ioniserende straling (vaak ook wel radioactieve straling genoemd). Uranium datering is een methode die gebaseerd is op de halfwaardetijd en het verval van het element Uranium (238U en 235U).
[red.2] Collageen is een eiwitbestanddeel uit bindweefselvezels en (kraak)been.
[red.3] AMS staat voor Accelerated Mass Spectrometry. Het betreft een vrij nieuwe koolstof-dateringsmethode waarbij zeer weinig materiaal nodig is.
[red.4] De zogenaamde Archaic Sapiens, zijn duidelijk mens, maar hebben in de ogen van evolutionisten eigenschappen die zij zien als ?primitief?. Zoals bijvoorbeeld een duidelijke rand boven de ogen of een hellend voorhoofd.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/4864/