Is antibiotica resistentie niet een duidelijk voorbeeld van evolutie?

Lees hierover op www.evolutie.eu.

?Goede voorbeelden van evolutie zijn gevallen waarbij er nieuwe informatie gegenereerd wordt. Deze gevallen zijn echter zeer zeldzaam, en worden overstemd door de kakofonie van informatieverdelgende voordelige mutaties. Over de hele linie vindt er dus geen evolutie, maar devolutie plaats, en resistentieopwekkende mutaties dragen bij aan deze algemene trend.?

Lees meer…