Is de hof van Eden ooit teruggevonden?

Hof van Eden

Dit artikel van ?www.christiananswers.net?gaat kort in op de vraag of de hof van Eden ooit is teruggevonden.

De Bijbel zegt over de plaats van Eden: “En er ontsprong in Eden, een rivier om de hof te bevochtigen en daar splitste zij zich in vier stromen.” -Genesis 2:10 Twee van deze rivieren worden genoemd Pison en Gichon. (See: Genesis 2:10-14) Daarom nemen veel Christenen aan, dat de oorspronkelijke tuin ergens in Mesopotami? moet zijn geweest, (daar waar tegenwoordig Irak ligt) waar de huidige Tigris en de Eufraat stromen. De Bijbel, echter beschrijft een uitgestrekte wereldwijde vloed, veel eeuwen nadat Adam en Eva uit de hof van Eden waren verdreven. Het bezinksel lag soms kilometers dik als stille getuige van dit rampscenario, dat voor altijd de wereld van voor de zondvloed begraven heeft.

Na de vloed verhuisden de overlevenden (Noachs gezin) naar de vlakte van Sinear (Sumeria/Babyloni?) dat is de plaats, waar we die rivieren kunnen vinden, die we nu de Tigris en Eufraat noemen. Het is duidelijk, dat dit niet dezelfde rivieren kunnen zijn. Zij lopen boven de door de zondvloed afgezette lagen sediment en ze bevatten miljarden dode dieren. (gedood door de zondvloed). Deze rivieren waren waarschijnlijk genoemd naar de oorspronkelijke rivieren van voor de vloed, net zoals de pioniers vanuit Engeland in Amerika en Australi? bekende namen gebruikten voor vestigingen in de nieuwe wereld.

Lees meer…