Keniase bisschop spreekt zich uit over evolutie.

Keniase bisschop spreekt zich uit over evolutie.
door Robert Zins,
6 oktober 2006
Vertaling & bewerking HT, Werkgroep In Genesis

Het evolutie monument in Nairobi, Kenia.

Het evolutie monument in Nairobi, Kenia.

Voor de ingang van het Nationaal Museum van Kenia in Nairobi staat een bronzen monument. Het neemt een prominente plaats in bij de ingang. Het 5 meter hoge monument bestaat uit een metalen frame dat het silhouet vormt van Afrika. Op het frame staan aapachtige figuren en mensen, opgesteld in een volgorde die de veronderstelde evolutionaire oorsprong van de mens suggereert.

Als voorbereiding op de heropening van het museum in juni 2007, heeft de promotionele publiciteit van zijn exposities nogal wat kritiek opgeroepen. Tussen de exposities van het museum is een collectie ?homonide fossielen? getipt als ?een van werelds beste?.

Bisschop Bonifes Adoyo van de Evangelische Alliantie van Kenia heeft er bezwaar tegen dat het museum ?evolutie als wetenschappelijk ?feit? aan de mensen wil opdringen?. In een interview met een Zuid Afrikaans creationistische organisatie, spreekt hij zijn bezorgdheid uit dat de bezoekers van het museum misleid worden. Hij zei: ?Het museum exposeert de fossielen als wetenschappelijk ?bewijs? van evolutie van aap tot mens. In het museum wordt de evolutie theorie niet gepresenteerd als een theorie, maar als een ?feit?. Dit misleidt mensen, in het bijzonder kinderen.?

Bisschop Bonifes van de Evangelische Alliantie van Kenia

Bisschop Bonifes van de Evangelische Alliantie van Kenia, spreekt zich uit over evolutie.

Als reactie op bisschop Adoyo zijn uitspraak, zegt Richard Leakey, wiens familie bekend is van het meer dan een halve eeuw verzamelen en zoeken naar fossielen in Oost-Afrika: ?De kerkleiders gaan buiten hun boekje, ze moeten zich concentreren op hun geloof. Historisch werk en de verdediging daarvan moeten ze overlaten aan wetenschappers.?

Leakey maakt hier gebruik van oude argumenten dat zaken van geloof niets met wetenschap van doen hebben. Het zogenaamde feiten en waarden onderscheid. Het geloof dat wetenschap en religie volledig gescheiden zaken zijn (zie het artikel in non-overlapping domains).

“In vele delen van Afrika dringen ze het idee op dat mensen zijn ge?volueerd uit aapachtige. Zelfs aan jonge kinderen.”

Hoewel, we ons tijdens het gesprek realiseerden dat bisschop Adoyo in zekere zin niet te maken heeft gehad met de zaken die CMI (en ook WIG) uitlegt, begrijpt hij maar al te goed dat de kerk niet stil kan blijven aangaande evolutie, omdat het strijdig is met de Schrift. Hij zegt dat ?de Bijbel ons leert dat God mensen en dieren maakte als verschillende soorten?. Hij gaat verder door te zeggen, ?Ik ben gemaakt naar Gods beeld. Maar als ik evolueer dan evolueert God. Maar we weten dat God niet evolueert? (Hebree?n 13:8, met verwijzing naar God de Zoon (zie God the Son)).

Feitelijk blijven evolutionisten helemaal niet uit het ?gebied van geloof?. [Leakey is een vurig anti-theist, die het Humanist Manifesto 2000 heeft getekend. (zie ook het artikel over zijn vader Louis, dat laat zien hoe evolutionaire dogma?s een zendingkind hebben be?nvloed]. In vele delen van Afrika dringen ze het idee dat mensen zijn ge?volueerd uit aapachtige op. Zelfs aan jonge kinderen. Deze idee?n hebben een dramatische invloed op hen. Ook met betrekking tot kwesties als Waar kom ik vandaan? Wat is de zin van het leven? Kan ik de Bijbel vertrouwen? De afbeelding toont iets van het propaganda materiaal gericht op de jeugd van Afrika.

Omslag van een boekje uitgegeven door het Keniase museum (links). De omslag en de binnenkant(rechts) van een evolutionistisch boek over dinosauri?rs in Swahili (Tendaguru is een locatie in Tanzania waar dinosauri?rfossielen worden gevonden).

Omslag van een boekje uitgegeven door het Keniase museum (links). De omslag en de binnenkant(rechts) van een evolutionistisch boek over dinosauri?rs in Swahili (Tendaguru is een locatie in Tanzania waar dinosauri?rfossielen worden gevonden).

We hebben respect voor de Afrikaanse kerkleiders die een dergelijk standpunt durven in te nemen.

Ook in Nederland zien we dat de evolutietheorie vaak wordt gebracht als wetenschappelijk feit. Dezelfde argumentatie dat geloof en wetenschap niet met elkaar van doen hebben wordt vaak gehoord. Evolutie onderwijs op TV, scholen en musea zonder er op te wijzen dat het bij de evolutie theorie gaat om een geloof, en juist helemaal niet om aangetoonde wetenschap. Er zijn eerder vele wetenschappelijk onderbouwde argumenten te vinden tegen de evolutietheorie. Naast eerlijk en onbevooroordeeld onderwijs ligt hierin ook een taak voor jeugdleiders, voorgangers, dominees, pastors etc.

Kerkleiders van Nederland, durft u zich net als bisschop Adoyo uit te spreken voor Gods schepping en tegen de evolutietheorie?