Hoe ontstaan fossielen?

fig. 1tekeningen www.AnswersInGenesis.org

Hoe zijn de fossielen die we vandaag de dag in grote hoeveelheden zien in het verleden ontstaan?
Als voorbeeld zullen we fossielen van vissen nemen.

Er zijn miljoenen prachtig bewaard gebleven vissen gevonden in de fossielen. Dit kan niet worden verklaard aan de hand van normale omstandigheden en gebeurtenissen.

Als vissen sterven dan drijven ze gewoonlijk naar boven en zinken daarna pas naar de bodem. Tijdens dit proces stortten aaseters (zoals bijvoorbeeld vogels of andere vissen) zich graag op de dode vis. Het vormt voor hun een welkome maaltijd.

Ook zijn verschillende delen van het lichaam direct na de dood onderhevig aan bederf en rotting (bacteri?n nemen hun deel van de maaltijd). Tegen de tijd dat ze door sediment (bv zand) kunnen worden afgedekt is er vaak niet veel meer over of zijn ze grotendeels vergaan of vervormd etc. Dit kunnen we vandaag de dag nog steeds zien (fig. 1).
fig. 2
Dit is niet wat de meeste mensen in het onderwijs hierover hebben geleerd of leren. Daar wordt geleerd dat de vis naar de bodem zinkt en dan langzaam over periodes van miljoenen jaren wordt bedekt met sediment en dan uiteindelijk verandert in een fossiel (fig. 2). Maar hoe kan het dan dat we zoveel perfect bewaarde exemplaren vinden?

Voor een goede conservering is een catastrofale gebeurtenis nodig, die de vis in zijn geheel beschermt tegen aaseters en ontbinding.
Sediment moet het dier (in dit geval een vis) snel hebben ingesloten (fig. 3). Als resultaat zien we dan prachtig bewaarde exemplaren in fossiele vorm (fig. 4).

 

fig. 3 fig. 4

In het bijbelboek Genesis lezen we van de zondvloed. Een catastrofale gebeurtenis die perfect past in de benodigde snelle conservering voor de vorming van fossielen. Dit in tegenstelling tot de door de evolutieleer vereiste miljoenen jaren.


 

Lycoptera fossiel

Een fossiel van een vis met de wetenschappelijke naam Lycoptera spec. in schalie gesteente
Herkomst: Liao Xi, China. Fossiel afmetingen: 9 x 2 cm.