Natuurlijke selectie kun je toch moeilijk ontkennen?

Lees hierover op www.evolutie.eu.

?Dat klopt, en er is ook geen enkele Bijbelse reden om dat te weerspreken. Ook binnen het scheppingsmodel speelt natuurlijke selectie een belangrijke rol bij de aanpassing van organismen aan de omstandigheden, en het gezond houden van populaties door eliminatie van zwakke individuen.?

Lees meer…