Nieuw fossiel blijkt kruising Neanderthaler – moderne mens?

Nieuw fossiel blijkt kruising Neanderthaler – moderne mens?
door Ryan Jaroncyk,
14 november 2006.
vertaling HT, Werkgroep In Genesis

 

Een team van antropologen beweerd de overblijfselen te hebben gevonden van, een zo nemen ze aan ?30.00 jaar? oud fossiel van een Neanderthaler-moderne mens hybride. De fossielen fragmenten van de schedel, de boven en onder kaak, een schouderblad lijken een mix te laten zien van eigenschappen van de Neanderthaler en de moderne mens. [red.1] De auteur van het rapport Erik Trinkaus van de Universiteit van Washington zei, ?In ieder geval vermengde de bevolking zich in Europa.? [1] Dit is goed nieuws voor jonge-aarde creationisten!
Deze ontdekking versterkt enkel maar de argumenten dat Neanderthalers volledig mens waren.

Wat is er gevonden?

Het overblijfselen van het skelet zijn oorspronkelijk gevonden in een grot in Roemeni? in de jaren vijftig. Omdat ze op het eerste gezicht zo sterk leken op de moderne mens werden ze in het archief opgeslagen. Tot Trinkaus en zijn collega?s besloten de zaak te heropenen en nader gingen bestuderen. In hun onderzoek vergeleken ze de bot fragmenten met die van moderne mensen in Afrika en Europa. Tot verbazing van velen (dat wil zeggen tot die van diegenen die Neanderthaler proberen te presenteren als minder menselijk) toonde de Roemeense botfragmenten een moza?ek van eigenschappen van Neanderthaler en de moderne mens. Zo had de schedel bijvoorbeeld een bult aan het achterhoofd (occipitale bult) en littekens van spieraanhechtingen aan de achterkant van de kaak. Deze eigenschappen zijn typisch die van een Neanderthaler. Daarnaast leken de bovenkaak, onderkaak en schouderblad een mix van eigenschappen ten toon te spreiden. Dit bewijsmateriaal van vermenging laat zien dat de twee groepen ?elkaar zagen als sociaal geschikte partners?, aldus Trinkaus.

Dit zou niet het eerste skelet zijn met eigenschappen van zowel Neanderthaler als moderne mens. In 1998 hebben Trinkaus en zijn team het Lagar Velho I kind skelet in Portugal opgegraven. Ook dit skelet toonde een moza?ek aan eigenschappen. [2]

Menselijke skeletten.

?Vaak hebben we geen oog voor de enorme spreiding in de variatie van het skelet van de moderne mens.?

Neanderthalers passen met gemak in de grote spreiding van variaties in het menselijk skelet. De bekende anthropoloog Marvin Lubenow noemt dit ?vari?teit van de mens van na de zondvloed?. De Britse chirurg Vij Sodera beschouwt Neanderthalers als volledig mens, waarbij de karakteristieke eigenschappen van hun skelet het gevolg zijn van een ijstijd, artritis, rachitis [red.2] en genetische isolatie.

Vaak hebben we geen oog voor de enorme spreiding in de variatie van het skelet van de moderne mens. Zo bestudeerde de bekende evolutionistische paleoanthropoloog, Owen Loevjoy, 100 jaar oude beenderen van Noord-Amerikaanse Indianen en kwam hij tot de volgende conclusie:

?De Amerikaans-Indiaanse collectie vertegenwoordigd zonder twijfel een populatie die hoort bij de species Homo sapiens. Toch zitten er veel beenderen bij die waarschijnlijk zouden zijn toegewezen aan een andere species of een andere genus wanneer ze als solitaire fossielen waren ontdekt.? [4]

Menselijke kultuur

Een scala aan archeologisch bewijsmateriaal bevestigt nadrukkelijk dat de Neanderthaler net als ons beschikte over intellect en spiritualiteit. Dit bewijsmateriaal bestaat onder andere uit:
verfijnde speren en stenen werktuigen, het gecontroleerde gebruik van vuur, het bouwen van hutten met huiden, fluiten gemaakt van het been van beren en het ceremonieel begraven van hun doden.

Hoeveel van ons zouden zonder de hulp van moderne technologie of een internet bibliotheek in staan zijn tot dezelfde prestaties? Ze hadden tevens een tongbeen (hyoideum in het strottenhoofd (larynx)) dat vergelijkbaar is in vorm, afmeting en positie zoals bij de moderne mens. Dit betekent dat ze net als ons in staat waren te spreken.

Menselijk DNA?

Er is ten minste ??n mitochondriaal DNA monster (mtDNA) dat een substanti?le afwijking vertoonde ten opzichte van het mtDNA van de moderne mens. [5] Sommige wetenschappers beschouwden dit als overduidelijk bewijs dat Neanderthalers een andere species (soort) moeten zijn geweest. Maar, zelfs onder evolutionisten is nog steeds een vurig debat over de relatie tussen de moderne mens en Neanderthaler gebaseerd op de mtDNA vergelijkingen. Zaken zoals besmetting na het sterven, de kleine monster hoeveelheden, de enorme diversiteit in het mtDNA en niet menselijk primaten, ?genetische flessenhals? [red.3] effecten en onnauwkeurigheden van de moleculaire klok zorgen ervoor dat het vinden van een oplossing op dit moment onmogelijk is.

Nog dit jaar (2006) maakten Amerikaanse en Duitse wetenschappers plannen bekend om een opbouw van het Neanderthaler genome te reconstrueren in de komende 2 jaar. [6] Creationisten zullen heel voorzichtig moeten zijn met het resultaat hiervan. De interpretatie van de reconstructie van het genome zal afhankelijk zijn van welke gebieden accuraat zullen worden weergegeven en in het bijzonder van het ontstaansmodel dat zal worden gebruikt om de data te filteren. [7]

Neanderthalers in het jonge-aarde scheppingsmodel.

De meeste bijbelse creationisten beschouwen Neanderthalers als nakomelingen van Noach uit de periode na de val van Babel. Hoewel de genetische data niet gebruikt kan worden om een conclusie te trekken op dit moment, is het wel zo dat het skelet en het archeologische bewijsmateriaal sterke argumenten zijn ter onderbouwing van de stelling dat Neanderthalers volledig mens waren. Gemaakt naar het beeld van God en nakomelingen van Adam en Eva. [8]

 

Zie ook onder andere Hofmeyr mens: opnieuw een ontbrekende schakel uit Afrika?


Referenties en aantekeningen

[1] Thompson, Andrea, Humans and Neanderthals Might Have Interbred, Livescience.com, 30 October 2006.
Soficaru, A., Dobo, A and Trinkaus, E., Early modern humans from the Petera Muierii, Baia de Fier, Romania, Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 10.1073/pnas.0608443103, published online before print 3 November 2006.
[2] Lubenow, Martin, Lagar Velho 1 child skeleton: a Neandertal/modern human hybrid, Journal of Creation 14(2):6?8, 2000.
[4] Reader, John, Missing Links, p. 232, Collins, 1981.
[5] Recovery of Neandertal mtDNA: an evaluation, Journal of Creation 12(1):87?97, 1998.
[6] Moulson, Geir, Neanderthal genome project launches, AP, 20 July 2006.
[7] E-mail discussion with a creationist Ph.D. (genetics) who has asked not to be ?outed? at this time.
[8] Neanderthal remains to date are all found in post-Flood contexts (e.g. buried in caves) and as such would have been descendants of Noah as well.
[red.1] Met moderne mens wordt bedoeld de mens zo als we die vandaag de dag op de aarde tegenkomen. Ook wel aangeduid met als Homo Sapiens.
[red.2] Rachitis ook wel Engelse ziekte genoemd, ontstaat door een door een tekort aan vitamine D, fosfor en calcium. De ziekte komt speciaal voor bij kinderen in de prille jeugd, maar kan ook op latere leeftijd nog voorkomen. ‘Zonnen’ kan rachitis helpen voorkomen door aanmaak van vitamine D in de huid.
[red.3] Genetische flessenhals vergroot de genetische drift en verhoogt de inteelt tengevolge van het reduceren van de hoeveelheid mogelijke partners.

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/4750/