“Hij maakte ook de sterren…” (Genesis 1 vers 16)

“Hij maakte ook de sterren…” (Genesis 1 vers 16)
door Carl Wieland en Jonathan D.Sarfati in Creation 19(4)
vertaling AH, Werkgroep In Genesis

 

Interview met creationistisch astronoom Danny Faulkner [V1]

Carl Wieland / Jonathan Sarfati [CW / JS]: Dr Faulkner, hoe bent U geïnteresseerd geraakt in Astronomie?

Dr Faulkner [DF]: Er is geen enkele periode in mijn leven geweest dat ik niet in astronomie geïnteresseerd ben geweest. Ik herinner me dat ik 3 of 4 jaar oud was, naar de hemel keek, en verbaasd was over wat ik daar zag.

CW/S: Veel mensen hebben het idee dat een astronoom, iedere nacht door een telescoop zit te kijken.

DF: In werkelijkheid zijn er niet veel astronomen, die al hun tijd besteden met het kijken door een telescoop. De weinige astronomen, die veel tijd achter de telescoop besteden – moeten de gegevens, die zij bestuderen analyseren, beschrijven en toekomstige observaties inplannen. Zelfs de ‘fulltime’ waarnemers besteden hooguit twee maanden per jaar aan werkelijke observatie. 

De meeste astronomen, zoals ikzelf, hebben een academische baan als docent of aanverwante werkzaamheden en wij doen onderzoek als dat kan. Gewoonlijk kan ik maar 7 tot 15 nachten per jaar observeren in een lokale sterrenwacht, en daarnaast nog enkele wanneer ik op reis ben.

Hoe bent U christen geworden?

Toen ik 6 was kwam ik tot bekering. Mijn vader was predikant van een kleine gemeente, en net zoals ik mij niet een tijd kan herinneren dat ik niet in astronomie geïnteresseerd zou zijn, kan ik mij niet herinneren dat ik niet naar de kerk geweest ben.

Er zijn mensen die onderwijzen dat de ‘big bang’ theorie (de theorie van de Grote Knal/Oerknal) een zo vanzelfsprekend feit is, dat we het moeten aanvaarden alsof het geschreven was als het 67ste boek van de Bijbel.

Dat is absolute nonsens. Ik maak mij echt zorgen om mensen die zoveel geloof hechten aan de ‘big bang’. Het is een overweldigend model, en zij die daarin geloven hebben inderdaad enkele indrukwekkende voorspellingen gemaakt, zoals de achtergrondstraling. 

Maar er zijn veel problemen aan verbonden – daarom wordt het model voortdurend aangepast aan de gegevens die we hebben. Mijn grootste zorg als christen is dat het in het geheel niet past in het verhaal van Genesis hoe de wereld tot stand kwam, en mijn zorg is, dat als je dat model van de ‘big bang’ het Goddelijke model maakt, wat doe je dan met het christelijk geloof, als je dat model verwerpt? zie ook verwijzing: [V2]

Genesis vertelt ons dat eerst de aarde werd geschapen, en drie dagen daarna de zon, maan en sterren. Is er enige waarneming op uw terrein van de astronomie, die dit ontzenuwt of het moeilijk maakt om dat te geloven?

Nee. De meeste astronomen en geologen beweren dat het heelal 20 miljard jaar oud is en de Aarde ‘slechts’ 4,5 miljard jaar. In werkelijkheid is dat veelal gebaseerd op indirect bewijs en argumentaties – bewijsmateriaal dat gemakkelijk op een andere manier verklaard kan worden. Er zijn ook andere astronomische aanwijzingen die er op duiden, dat het zonnestelsel, de Aarde en de rest van het heelal niet echt zo oud zijn.

Kunt U ons een paar voorbeelden geven?

Ten eerste vallen kometen te snel uiteen om voor miljarden jaren in hun huidige banen geweest te zijn. Evolutionisten theoretiseren over een bolvormige schil van kometen, de zogenaamde ‘Oortwolk’ die te ver weg is om te kunnen waarnemen, en die tot taak heeft om het zonnestelsel zo nu en dan te voorzien van kometen.Maar er is geen wetenschappelijke reden om te geloven dat er een echte ‘wolk van Oort’ bestaat. Toen is de Kuipergordel, dichterbij voorgesteld als de theoretische bron van kort-periodieke kometen. Ook al zijn er kometen in dat gebied, dan nog lost het de problemen van de evolutionisten niet op, want de ‘Oortwolk’ zou toch nog nodig zijn om de Kuipergordel van kometen te voorzien. Voor meer informatie zie Dr Faulkner’s gedetailleerde technische artikel: [V3]

Dan is er de maan – die tengevolge van de wrijving ontstaan door de getijden zich langzaam van de Aarde verwijdert langs een spiraalvormige baan. Als je over een periode van 1.5 miljard jaar terugrekent zou de maan in contact staan met de Aarde. Dat is dus een sterke aanwijzing dat de maan niet eens éénderde van de beweerde 4,5 miljard jaar oud kan zijn, en het is waarschijnlijk zeer veel jonger..
Zie ook: [V4]

Ook beweert de theorie dat er veel, zeg maar, miljoenen jaren oude supernova-restanten zouden moeten zijn, maar zij zijn niet te vinden – alhoewel er wel duizenden jaren oude zijn. En dat is een verbazingwekkend resultaat als je werkelijk in een heelal gelooft dat miljoenen jaren oud is.
Zie verder: [V5]

Hoe oud denkt U dat het heelal is?

Waarschijnlijk 6 tot 8 duizend jaar.

Hebt U ooit getwijfeld aan wat de Bijbel verteld over een recente 6 daagse schepping?

Niet werkelijk. Het is mogelijk dat ik op de middelbare school een tijdje twijfelde, omdat ik mensen ontmoette die in theïstische evolutie geloofden, maar toen kreeg ik een kopie van Henry Morris’s vroege boeken. Toen leerde ik steeds meer over andere wetenschappers die in een recente schepping geloofden.

Waarom is het van belangrijk om hierin te geloven?

Wij lezen heel duidelijk in de Bijbel, dat de schepping werkelijk in 6 normale dagen plaatsvond. En als je denkt dat het niet zo is, dan moet je jezelf de vraag stellen, ‘Hoe kun je weten dat het niet zo gebeurde?’ Goede bijbelse uitleg staat gewoonweg geen langere dagen toe, en als je éénmaal besluit dat je door de evolutie laat dicteren hoe je de Schrift moet interpreteren, dan is het einde zoek. 

Ik las onlangs, dat Jimmy Carter, vroegere president van de V.S. geciteerd is, dat hij wel gelooft in de maagdelijke geboorte van Jezus, maar niet dat de wereld in 6 dagen geschapen is. Ik denk dat als je hem vraagt waarom niet, hij zal komen met het antwoord: vanwege het overweldigende wetenschappelijk bewijs. En ik zou antwoorden dat er overweldigend wetenschappelijk bewijs is tegen de maagdelijke geboorte van Jezus. 

Dus moet je consistent zijn op dit punt: als het één een wonder is dan is het ander dat ook. Dus als je niet gelooft in een recente 6 daagse schepping, dan moet je ook niet geloven in de maagdelijke geboorte en de opstanding en andere wonderen, die allemaal wetenschappelijke ‘onmogelijkheden’ zijn.

En dan het argument, dat het heelal oud moet zijn, omdat het licht van verafgelegen sterren er miljoenen jaren over moet doen om hier te komen?

Dat was lange tijd de grootste uitdaging voor creationisten. Er zijn verschillende antwoorden voorgesteld – één vanuit Australië 13 jaar geleden door [Barry] Setterfield: een mogelijke afname van de lichtsnelheid. Toen ik dat voor het eerst hoorde dacht ik dat het een goed idee was, maar er zijn veel consequenties aan verbonden en ik denk nu niet meer dat ‘dat’ het antwoord is. 

Misschien is het meest geaccepteerde idee, dat God het licht onderweg schiep. Maar daar heb ik echt een groot probleem mee. Bijvoorbeeld, als een verafgelegen supernova explodeert, is er veel informatie in het licht – de snelheid van uitdijing, informatie over welke isotopen er aanwezig zijn, soms zelfs een weerkaatste lichtflits van een nabije gaswolk. Zelfs als het licht was geschapen in het voorbijgaan, is al deze informatie maar schijn – niets van dit alles gebeurde in realiteit. 

Dit herinnerd mij eraan dat er ooit iemand was, Gosse genaamd, die meer dan 100 jaar geleden zei dat God kant en klare fossielen maakte binnen in de Aarde. Ik denk dat dit ‘scheppen van het licht onderweg’ idee, net zoiets is als het idee van Gosse.

Welk idee accepteert u dan?

Ik werd werkelijk enthousiast over het kosmologiemodel welke Russ Humphreys drie jaar geleden in Pittsburg presenteerde. Het was voor het eerst dat ik een poging hoorde van creationisten die een jonge-Aarde model presenteerden als alternatief, in de eerste plaats voor het heelal zelf – kosmologie – en in de tweede plaats een zeer gedetailleerde verklaring voor het verre sterrenlicht. [1] Ik denk dat het zeer indrukwekkend was, en zelfs als mocht blijken dat Russell geen gelijk heeft, wijst hij ons zeker in de goede richting met zijn aanpak.

Worden sterren nu nog steeds gevormd?

Men veronderstelt dat sterren werden gevormd door condensatie uit enorme gaswolken, en gedurende lange tijd is erkend dat gaswolken niet spontaan implodeerden om sterren te vormen, er is een initiële kracht nodig om het proces te starten. Er zijn enkele voorstellen gedaan voor het begin van dit proces. Bijna alle voorstellen gaan uit van de eis dat er al sterren moeten zijn om te beginnen. Dit is het oude kip-en-ei probleem; het kan niet de oorzaak van het begin van de sterren zijn. Zie ook: [V6] 

Sterren zijn niet erg complex, en de zgn. ‘sterren evolutie’ (alhoewel ik niet noodzakelijkerwijs alles daarvan accepteer) is een andere schepping dan de biologische evolutie. Ik heb er geen moeite mee te aanvaarden, dat een gaswolk, oorspronkelijk geschapen door God in een speciale instabiele conditie, of samengedrukt door een schokgolf van een nabij exploderende ster, zou kunnen samenballen onder zijn eigen zwaartekracht en beginnen te verhitten om een nieuwe ster te vormen.
Zie ook: [V7]

 

Er is ook een probleem op te lossen voor het overmatige hoekmoment zodat de zich vormende ster niet uit elkaar spat door het excessieve draaien. Dit probleem is nog niet opgelost in het nummer van februari 1997 van het tijdschrift, Astrophysical Journal [ Zie [V8] ] Het behouden van het hoekmoment is een probleem voor de evolutionistische oorsprong van het zonnestelsel. – Zie ook: [V9]

De psalmist schrijft dat de hemel God’s glorie verklaart. Wat ziet U als het beste bewijs daarvoor?

Ik vind het heelal een machtig mooi iets – en zie God als de allerhoogste kunstenaar. Dan zien we ook pas de talloze ongelofelijke en unieke dingen die het leven op Aarde mogelijk maken. Bijvoorbeeld, zover wij weten, bestaat vloeibaar water alleen op Aarde. 

We zien waterdamp in de atmosferen van meerdere planeten, in sterren en de materie tussen hen in. We hebben ijs geïdentificeerd op Mars, asteroïden, kometen, en mogelijk ook op Mercurius. Maar de enige plek waar wij zeker [2] zijn van de aanwezigheid van vloeibaar water, één van de essentiële ingrediënten van het leven, is op Aarde. 

Zelfs als het elders zou worden aangetoond, zou vloeibaar water toch een wonderbaarlijk zeldzaam en kostbaar artikel zijn dat de Aarde juist in overvloed heeft.

 Referenties en aantekeningen

[1] Zie het populaire boek van Dr Humphrey: book Starlight and Time voor een eenvoudige technische uitleg van dit model.
[2] Er bestaat nu twijfel over de aanwezigheid van ijs in maankraters (New Scientist, 14 juni 1997, p.13). Dr Faulkner zei tegen ons na het interview, dat het beweerde bewijs voor ondergronds vloeibaar water op Europa, één van Jupiter’s manen, speculatiever en indirecter is dan velen denken.
[V1] Dr Danny R. Faulkner heeft een B.S. graad (Wiskunde), M.S. (Natuurkunde), M.A. & Ph.D. (Astronomy, Indiana University). Hij is lector aan de Universiteit van Zuid Carolina – Lancaster, waar hij doceert in natuurkunde en astronomie. Hij heeft een 24 tal publicaties op zijn naam staan in diverse astronomie en astrofysische tijdschriften.
[V3] Dr Faulkner’s gedetailleerde technische artikel Comets and the age of the solar system.
[V6] Zie ook Sterren kunnen niet zijn ontstaan door de ‘big bang’ binnen het artikel Hoe zit het met de “big bang”? door Werner Gitt in Creation 20(3).

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/creation/v19/i4/stars.asp