Origin van Dan Brown vs. Genesis van God

Internationale blootstelling van creation.com in bestsellerroman

Het is voor onderzoekende geesten?zoals die van de jonge Dan Brown?dat?creation.com?bestaat.

Helaas bestond de site nog niet in 1978 toen Brown (de latere auteur van de (antichristelijke) kaskraker?The Da Vinci Code) als tiener aan zijn Episcopale voorganger vroeg hoe de oerknal te rijmen valt met het Genesisverslag van Gods schepping en als antwoord kreeg: “Goede jongens stellen die vraag niet.”1?Misschien zou Brown nu, als zijn voorganger hem toen op creation.com had kunnen wijzen, geen romans publiceren die Bijbelgelovige christenen belachelijk maken?met name degenen die geloven wat God zegt in de eerste hoofdstukken van Genesis en geloven dat het bewijsmateriaal dat ondersteunt.

Zal God de wetenschap overleven?

“Het is jammer dat Brown niet evenveel onderzoek naar de bijbelse scheppingsleer heeft gedaan om zo de overtuigingen van creationisten net zo nauwkeurig weer te kunnen geven zoals met de Spaanse architectuur.”

Dit is de vraag die gesteld wordt door Dan Browns nieuwste roman,?Origin,2?met Harvard-hoogleraar Robert Langdon als hoofdpersoon, die aanwezig was bij een groots aangekondigde publicatie van Edmond Kirsch, een voormalig leerling.?Kirsch beweert dat hij het definitieve antwoord heeft gevonden op de twee fundamentele vragen van het menselijk bestaan:?Waar komen we?vandaan??en?Waar gaan we naartoe??Langdon constateert, “… tijdens ons leven zouden de mythen van de religie vrijwel volledig worden geslecht door wetenschappelijke doorbraken” (p.53).

Het verhaal speelt zich af in het Spaans koninklijk paleis, het ultramoderne Guggenheim Museum en in enkele eeuwenoude Spaanse kerken.?De pittoreske beschrijvingen van Brown van de Spaanse architectuur en artefacten zijn zo intrigerend dat je de neiging krijgt de roman even opzij te leggen om met Google beelden van het Iberisch schiereiland te gaan bekijken.?Het is jammer dat Brown niet evenveel onderzoek naar de bijbelse scheppingsleer heeft gedaan om zo de overtuigingen van creationisten net zo nauwkeurig weer te kunnen geven zoals met de Spaanse architectuur.

Creationisten gelijkgesteld met platte-aarde-aanhangers en moslim-imams

Brown verspilt geen tijd?hij bewandelt eerst een zijspoor in de proloog.?Kirsch is ervan overtuigd dat zijn verbazingwekkende doorbraak de grondslagen van de wereldreligies zal vernietigen.?Kirsch deelt het hoogtepunt van zijn ‘wetenschappelijk’ onderzoek met drie religieuze leiders?een rooms-katholieke bisschop, een joodse rabbijn en een moslim imam?om hun reactie te pijlen, voorafgaand aan een wereldwijde multimediapresentatie.?Aangezien de auteur van plan is om de wetenschappelijke ontdekking van de hoofdpersoon te gebruiken om het boek Genesis af te troeven, zou het dan niet logisch geweest zijn om hier ook een evangelische creationist bij op te nemen?

Brown beschrijft alle ‘religieuze’ mensen, inclusief bijbelse creationisten, als onwetend, vasthoudend aan oude mythen, legendes en sprookjes en doodsbang dat de wetenschap God zal weerleggen.?Een van zijn personages zegt: “Creationisten zijn de hedendaagse?platte-aarde-aanhangers?en ik zou geschokt zijn als iemand over honderd jaar nog steeds in het creationisme gelooft.” (Blz. 418) Kirsch gelooft dat zijn ontdekking mensen over de hele wereld zal laten zien dat de leringen van alle religies volkomen fout zijn.?In het kielzog van Kirsch? opmars naar wat later een wereldwijde multimediapresentatie zou worden, komt de rabbijn inderdaad de oude Joodse literatuur als een “verzameling van verouderde tegenstellingen” te beschouwen (p.32).

Bewuste fouten of fictie?

Dan Brown
Dan Brown

Hoewel?Origin?een fictief werk is, wordt de evolutie van molecuul tot mens gepresenteerd als een onweerlegbaar wetenschappelijk feit.?Kirsch wordt afgeschilderd als een zeer gerespecteerde geleerde en vele niet-onderscheidende lezers zullen geloven dat zijn uitspraken de ‘blijde boodschap van de waarheid’ zijn, zoals:

  • “Het leven ontstond spontaan door de wetten van de fysica” (p.402).
  • [evolutie is bewezen door] “een duidelijke tijdlijn gebaseerd op het fossielenbestand” (p. 385).
  • “De dageraad van?Homo sapiens… vindt plaats op 200.000?v.?Chr.?” (P.406).
  • [Darwin] bewees dat het leven voortdurend evolueerde (p.38)
  • Wij [mensen] zijn niet speciaal.?We bestaan ??met of zonder God (p.404).

Kirsch haalt in zijn wereldwijde presentatie de krachtige reactie aan van moderne religieuze leiders toen vijftig jaar oude reageerbuisjes van het?Miller-Urey-experiment?werden gevonden in een kast van de universiteit van Californi?, waardoor de interesse in het idee van het cre?ren van leven in een laboratorium herleefde.?Terwijl meer dan tweehonderdmiljoen kijkers de livestream bekijken, wordt het scherm van Kirsch vernieuwd naar de startpagina van?creation.com, ‘die een voortdurend terugkerende doelgroep van de toorn en spot van Edmond is’ (p.38).?Hoewel dit een fictief verhaal is, zou CMI graag ons webadres op zien flitsen voor de ogen van tweehonderdmiljoen mensen tegelijk!

Daarentegen zullen de honderdduizenden lezers die?Origin?hebben gekocht in ieder geval?creation.com en de missie van CMI zien, vastgelegd op pagina 388. God kan zelfs een dwaze, vijandige roman gebruiken om mensen naar de waarheid te leiden.?Kirsch zegt verder dat?creation.com?”populair en invloedrijk is en dat het letterlijk tientallen blogs bevat over de gevaren van het heroverwegen van het werk van Miller-Urey” (p.38).

Had Dan Brown ook maar daadwerkelijk een aantal van deze zogenaamde ‘blogs’ bezocht. Dan zou hij hebben geconstateerd dat ze niet zomaar iemands creatieve mening zijn. Het zijn zelfs grondig onderzochte en gedocumenteerde artikelen van wetenschappers met een doctorsgraad.?En wanneer Kirsch stelt dat creation.com waarschuwt voor het ‘gevaar’ van het opnieuw onderzoeken van het Miller-Urey-experiment, fabriceert hij niet alleen iets dat nog nooit op de site heeft gestaan, maar geeft hij ten onrechte CMI en creationisten in het algemeen verkeerd weer door ze als bang te bestempelen voor openlijk onderzoek van het bewijs, voor het geval dat het God, de Bijbel of het Christendom zou weerleggen.?(Goed voorbeeld ??The Miller-Urey experiment revisited?(2015).)

De duizenden artikelen op?creation.com?laten in feite het tegenovergestelde zien ? een aanmoediging voor iedereen om niet blindelings evolutionaire interpretaties te slikken, maar om onbevooroordeeld alle bewijzen in overweging te nemen. Het bewijs tegen een spontaan ontstaan van leven uit levenloze moleculen is voor fans van Dan Brown misschien?ironisch genoeg uitzonderlijk?sterk?zie?Origin of life.

Fictie en sprookjes of waarheid?

Origin?is een goed geschreven, snel, vermakelijk sprookje.?Het ‘f-woord’ wordt maar twee keer gebruikt, waarschijnlijk een laagterecord voor de meeste moderne, bestseller fictie.?Het is goed onderzocht op het gebied van athe?sme en evolutie, maar slecht met betrekking tot het creationisme.?Hoewel Brown creation.com?wist?te bezoeken, is het duidelijk dat hij nauwelijks een handvol van de goed-doorwrochte artikelen die je daar kunt vinden heeft gelezen.?In plaats van creationisten voor te stellen met de intellectuele durf om tegen het humanistische paradigma van vandaag de dag op te staan, schildert hij ons af als angstige muizen, die altijd bang zijn voor de evolutionaire kat die ons binnenkort allemaal zal bespringen en vernietigen.

“De biografie van Dan Brown laat duidelijk zien waarom we bij CMI [en MiG] doen wat we doen.”

Wat Kirsch en zijn schepper Dan Brown buiten beschouwing laten, is dat bijbelse creationisten geen aanhangers zijn van een of andere stoffige religie, maar kinderen van God zelf, bekrachtigd met de inwonende Heilige Geest.?Geloof in de schepping zoals is vermeld in het boek Genesis is niet ??n van de vele ‘ismen’.?Het is gefundeerd op de rotsvaste waarheid van Genesis, de?bron van alle christelijke doctrines?en het fundament van het reddende evangelie. ?Het gras verdort, de bloem valt af, maar het Woord van onze God bestaat voor eeuwig?.?(Jesaja 40:8). Het ‘gevaar’ waar we ons zorgen over maken is niet dat er bewijs aan het licht zou komen. Het echte gevaar is voor iemands eeuwige ziel die Gods goede nieuws afwijst ten gunste van de onjuiste geschiedenis van het evolutionisme.

De biografie van Dan Brown laat duidelijk zien waarom we bij CMI [en MiG] doen wat we doen, zoals bijvoorbeeld het zenden van goed opgeleide sprekers naar honderden kerken per jaar.?De meeste voorgangers, zoals diegene aan wie Brown in zijn jeugd een vraag stelde, zijn misschien wijs in de theologie, maar zijn niet toegerust met de wetenschappelijke antwoorden die het scheppingsverslag in?Genesis ondersteunen.?Had de jonge Dan zijn vragen maar aan een van onze CMI-wetenschappers kunnen stellen of creation.com kunnen bezoeken, dan zou hij nu literatuur hebben kunnen produceren die eeuwige glorie aan de Schepper God brengt in plaats van tijdelijke glorie aan zichzelf.

 

Referenties en noten:

  1. Kaplan, J., Life after ?The Da Vinci Code?,?Parade, 13 September 2009; parade.com/106060/jameskaplan/13-dan-brown-life-after-da-vinci-code.
  2. Brown, D.,?Origin, Doubleday, New York, 2017.