Levende bacteri?n uit het Perm?

Levende bacteri?n uit het Perm?
Uit Creation Archive (AiG): Creation 23(4).
vertaling FZ, Werkgroep in Genesis

Een internationale rel over levende bacteri?n uit ?zout van miljoenen jaren oud? kan ons veel leren.

Het opwindende nieuws: In oktober 2000, beweerden een groep onderzoekers onder leiding van Professor Russell Vreeland van de Pennsylvania?s West Chester University overlevende bacteri?n gevonden te hebben die in sluimerende toestand gevangen waren binnen de zoutkorrels vanaf de tijd dat deze waren gevormd. [1]

Je zou kunnen zeggen “Nou en”, echter, de zoutkristallen waren afkomstig uit een mijn in New Mexico, 600 meter onder de grond vandaan, uit een laag die geologisch is ?gedateerd? op ongeveer 250 miljoen jaar oud (het late Perm).

De kwestie

Als de bacteri?n werkelijk afkomstig zijn van binnenuit de kristallen, en niet van verontreiniging met moderne bacteri?n, dan betekent dit dat hun gehele complexe, fragiele systeem overleefde vanaf het moment dat de geologische laag werd gevormd. Als dat een paar duizend jaar geleden was geweest, dan lijkt dat nog enigszins haalbaar, hoewel ook dat verbazingwekkend zou zijn.

Biologische moleculen zijn immens complex, en als zodanig erg kwetsbaar. Neem bijvoorbeeld DNA. Zelfs beschermt tegen vocht, hitte en andere vormen van energie zoals straling zal het uiteindelijk ?uiteenvallen?. [2] Laboratoriumproeven geven feitelijk aan dat er na hooguit 100.000 jaren, geen DNA meer zou zijn. Laat staan het geheel bewaarde systeem waaruit iets levends voortkomt. [3]

Gevat in het zoutkristal, kan iets levends geen energie ontrekken aan zijn omgeving. Dus de enige manier om te kunnen overleven is in sluimertoestand te geraken, ofwel het systeem ?uitschakelen?. Echter, dat verhindert het zichzelf te repareren. De neiging om dan uiteen te vallen zou ongehinderd blijven.

De voor de hand liggende conclusie: de geologische laag is helemaal geen miljoenen jaren oud. Veel wetenschappers zijn er sceptisch geworden als het gaat om dit soort claims, zelfs van ?oud? DNA, laat staan oud leven. Misschien komt dit wel doordat ze zich de diepzinnige consequenties realiseren.

Het conflict

Professor Dan Graur en Dr Tal Pupko, van Israel?s Tel Aviv University, beweren nu te hebben aangetoond dat de overlevende bacteri?n in het zout feitelijk moderne verontreinigingen zijn. [4] De basis voor hun claim is de vergelijking van het genetische (DNA) fragment van de ?overlevende? strang/keten met die van een modern type. De vergelijking toont aan dat ze zeer op elkaar lijken. Als het verschil tussen hen 250 miljoen jaren was, zeiden de onderzoekers, dan zouden er veel meer opeengestapelde genetische veranderingen moeten zijn.

De oorspronkelijke onderzoeker heeft hier fel op gereageerd. Prof. Vreeland zegt dat hoewel hem gevraagd was om Graur en Pupko?s oorspronkelijke rapport over de fragmenten te recenseren, zij niet bereid waren zijn respons te publiceren. Hij hield vol dat de voorzorgsmaatregelen die hij en zijn team genomen hadden, verontreinigingen zo goed als volledig uitsloten. Hij zei dat de kans op een verontreiniging minder was dan ??n op een miljoen. Het team is hier zo zeker van dat ??n van zijn medewerkers suggereerde dat de reden voor de overeenkomst mogelijk veroorzaakt wordt doordat deze oude bacteri?n al eerder ontsnapt zijn naar de omgeving, toen zout van uit de afzetting (zoutlaag) oplostte in een rivier.

Terwijl het conflict voortduurt, zien we een andere duidelijke mogelijkheid: beide kampen kunnen gelijk hebben!

Overweeg het volgende scenario: Dr Vreeland en zijn collega?s hebben het bij het juiste eind dat de bacteri?n die overleefden inderdaad gevangen waren binnen het zoutkristal. De critici hebben het bij het juiste eind wanneer ze erop staan dat wetten van de fysica betekenen dat het leven hooguit een paar duizend jaar in sluimer toestand kan overleven.

Bijgevolg: De geologische formatie is inderdaad maar enkele duizenden jaren oud, geen 250 miljoen. Dit verklaart precies waarom de overlevende bacteri?n zo overeenkomen met hun moderne tegenhangers. Er was niet voldoende tijd om al te veel fouten opeen te stapelen, en de reproductie vind hoe dan ook plaats naar haar aard (type). Vanuit de Bijbel weten we dat de hele wereld slechts ongeveer 6000 jaren oud is. De afzetting die de zoutkristallen bevat, is welhaast zeker gevormd tijdens de zondvloed ten tijde van Noach, ongeveer 4300 jaren geleden.

Samenvatting

Als het West Chester team werkelijk heeft gedaan wat het beweerd met betrekking tot het uitsluiten van verontreinigingen door moderne bacteri?n, dan zijn de overlevende bacteri?n uit deze zoutkristallen krachtige getuigen dat het gehele geologische dateringsysteem ver van de waarheid staat. De overeenkomst tussen overlevende en moderne bacteri?n, hoewel gebruikt om de bewering van Vreeland tegen te spreken, blijkt dan verder te bevestigen dat het ?250 miljoen jaren? geloof een verzinsel is.

Zie ook het technische artikel ?Bacterieel leven in oude zoutlagen? voor meer over bacteri?n in zoutkristallen.Referenties en aantekeningen

[1] Vreeland, R.H., Rosenzweig, W.D., Powers, D.W., Isolation of a 250 million-year-old halotolerant bacterium from a primary salt crystal, Nature 407(6806):897?900, 2000. Wij deden verslag over hun bevindingen in Creation 23(2):6, 2001.
[2] Dit komt door de willekeurige effecten van moleculaire beweging, in overeenstemming met de tweede wet van de thermodynamica. Het is ook onmogelijk om het te beschermen tegen de natuurlijke radioactieve achtergrondstraling.
[3] Zie bijvoorbeeld, Sykes, B., The past comes alive, Nature 352(6334):381?382, 1991. Als evolutionist, gelooft Sykes dat ongeschonden DNA in ?oude? sedimenten ervan getuigt dat de laboratorium data (feitelijk refereert hij aan maximaal 10.000 jaar voor DNA in dit artikel,), niet de leeftijd, fout moet zijn. (Zie ook Creation 15 (2):9, 1993; 14(3):43, 1992).
[4] BBC News, Row over ancient bacteria, <http://news.bbc.co.uk/hi/english/sci/tech/newsid_1375000/1375505.stm >19 June 2001; verslag over Graur en Pupko?s rapport in het Journal of Molecular Biology and Evolution.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/creation/v23/i4/saltysaga.asp