Hengelen naar de ontbrekende schakel?

Hengelen naar de ontbrekende schakel?
door anatomist Dr. David Menton en Mark Looy
April 6, 2006
vertaling HT, Werkgroep In Genesis

Een voorlopige reactie op Tiktaalik, een nieuwe missing link.

Begin april was er in de kranten veel te lezen over de melding in het tijdschrift Nature [1] dat er in het poolgebied van Canada een fossiel is gevonden dat zou bewijzen dat landdieren zijn ge?volueerd uit vissen. De ontdekking van het fossiel ?Tiktaalik? is een van de door de pers meest opgemerkte pro-evolutie verhalen sinds de onterechte claim van 1996, dat er leven was gevonden in een meteoriet van Mars (zie het artikel What about ?Life from Mars? claims?). Sommige paleontologen beweren zelfs dat Tiktaalik de potentie heeft uit te groeien tot een nieuwe ?Archaeopteryx?, want elke evolutionist wil graag een goed voorbeeld van een overgangsvorm kunnen citeren [2].

Het rapport vermeldt dat het skelet (3 meter lang en waarvan wordt aangenomen dat het 375 miljoen jaar oud is) eigenschappen heeft van een vis, zoals vinnen en kieuwen, maar ook eigenschappen die volgens de Times, ?anticiperen op het ontstaan van landdieren ? en daarom dus een voorganger is van amfibie?n, reptielen en dinosauri?rs?? [3]

Het woord anticiperen is een van de terughoudende woorden die wordt gebruikt aangaande dit schepsel. En als je de andere voorzichtige terughoudende bewoordingen leest (bv. het gebruik van ?mogelijk? in de kop ?Fossiel is mogelijk een link tussen vis en dier? [4] ) dan is de vondst blijkbaar niet zo zeker als evolutionisten u proberen te laten geloven.

Dit zijn de anti-schepping citaten van het voorpagina-artikel van de NY Times over het nieuwe fossiel. (Zoals het verscheen op hun website [3] op de avond van 5 april. Daarna zijn er nog een paar veranderingen aan het artikel doorgevoerd, een daarvan is hier ook opgenomen). De krant gaat duidelijk over de schreef door te opperen dat creationisten door de ontdekking van dit fossiel wel angst zullen hebben:

  1. ??de fossielen worden wereldwijd door wetenschappers gezien als een krachtig wapen tegen religieuze creationisten, die vasthouden aan een letterlijke weergave in de Bijbel van de oorsprong en ontwikkeling van het leven?
  2. ?Terwijl het team van Dr. Shubin het belang van het fossiel in het voortdurende debat over de darwinistische theorie, welke wordt weerlegd door voornamelijk enkele conservatieve christenen in de Verenigde Staten, minimaliseerde, waren andere wetenschappers minder terughoudend. Zij zeiden dat dit het argument van de creationisten dat er helemaal geen overgangsvormen worden gevonden tussen de fossielen ?zou moeten ondermijnen.?
  3. ?Een creationistische website verklaarde dat ?er geen enkele overgangsvormen zijn?, daaraan toevoegend ?Er is geen enkel voorbeeld gevonden van een fossiel met deels vinnen en deels voeten. Dit geldt voor elke belangrijke planten- of dierensoort.??
  4. [Citaat van een evolutionist] ?Wat meer hebben we nog nodig aan fossielen om het ongelijk van de creationisten te laten zien??

Overigens van een krant met zogenaamde ?faam? had mogen worden verwacht dat ze een vooraanstaande creationist of ID-er zouden raadplegen als ze een artikel publiceren wat zulke specifieke argumenten aanvoert tegen de idee?n van creationisten en ID-ers. Het feit dat deze krant dat niet heeft gedaan maakt het artikel in de Times erg onevenwichtig.

Zover ons bekend is, is er tot op heden nog geen gedetailleerde analyse van het fossiel gemaakt door een creationist of bv. een studie door een van de onderzoekers van AIG. Daarom kunnen we hier niet een concluderende uitspraak geven.

Voorlopige gedachten

Voor nu een paar van onze gedachten. The Coelacanth vis is gevonden in hetzelfde geologische systeem (Devoon) als de Tiktaalik vondst, die ook kwastvinnen heeft. Van deze kwastvinnen werd ooit gedacht dat de Coelacanth daarmee op de zeebodem zou kunnen lopen (feitelijk werd het net als ?Tiktaalik? door evolutionisten beschouwd als een overgangsvorm). Later, werd vastgesteld dat de vinnen van de Coelacanth werden gebruikt om beter te kunnen manoeuvreren in het water, niet om mee te lopen. Het nieuwe schepsel ontdekt in de het Canadese poolgebied, kon wel eens iets soortgelijk zijn.

Er zijn ook nog andere schepsels (bv. de Panerichthys) waarvan gedacht wordt dat het vissen zijn maar toch een soortgelijke lel en vin structuur hebben als de Tiktaalik. Daarbij komt dat de beenderen van Panderichtys, Tiktaalik en de Coelacant zijn ingebed in spierweefsel en niet met de rest van het skelet zijn verbonden, zoals je dat wel vindt bij reptielen of amfibie?n (en wat nodig zou zijn om de aanhangsels gewicht te kunnen laten dragen).

Zoals al eerder gezegd op deze website; we moeten beseffen dat zowel de evolutionist als de creationist dezelfde feiten hebben (bv. fossielen), maar dat ze de feiten van vandaag de dag met betrekking tot het verleden anders interpreteren. Een evolutionist wil graag een overgangsvorm ontdekken. Als ze een zeer oud visachtig schepsel vinden met beenderen die lijken op ledenmaten in de vinnen, dan willen ze dit interpreteren als een argument dat het een soort overgangsvorm is. Echter, het lijkt erop dat ook andere vissen dergelijk structuren hebben en die beenderen zijn niet gebouwd als zou mogen worden verwacht van gewicht dragende beenderen. Misschien is het wel een voorbeeld van een prachtig ontwerp van God de Schepper.

Het enige wat ze eigenlijk gevonden hebben is een vis die weer een voorbeeld is van de kwastvinnigen (een soort waar vandaag ook nog vissen van leven, de Coelacanth). Een vissoort met beenderen soortgelijk aan beenderen die we zien in armen en polsen van op het land lopende schepsels, met dit verschil dat deze structuren de vinnen ondersteunen met graten erin, niet met kootjes zoals vingers en tenen (en zoals al eerder gezegd: ze zijn NIET verbonden aan het axiale skelet).

We moeten echter woorden gebruiken als mogelijk en schijnbaar, totdat een van onze onderzoekers toegang krijgt tot de vondst en de mogelijkheid heeft om vergelijkbare fossielen als Tiktaalik te bestuderen. Het is van vitaal belang dat we zoveel mogelijk data verzamelen. Op een gegeven moment, ontdekken we wellicht dat er een betere verklaring of interpretatie is van deze fossiele vondst (net zoals we door nadere bestudering hebben ontdekt dat er geen bewijs was gevonden voor leven op de Mars meteoriet).

Op dit moment kunnen we zonder problemen stellen dat evolutionisten geen enkel voorbeeld hebben van mutaties of evolutionaire processen die leiden tot een toename in genetische informatie in een schepsel, met als resultaat bijvoorbeeld de ontwikkeling van een de appendage van een landdier uit de vin van een vis (zoals dit nodig zou zijn voor de evolutie van molecuul tot mens). Evolutie moet daar een pas op de plaats maken.

Al meerder malen hebben verschillende wetenschappers aangetoond dat de fossiele schepsels in essentie dezelfde zijn of zijn gedegenereerd (verlies van informatie, het tegengestelde wat nodig zou zijn voor evolutie). Dit wordt al voorzegd in het scheppingsmodel (dieren ?brengen voort naar hun aard? Gen. 1:24-25). Ook hebben creationisten aangetoond dat het bewijsmateriaal in de vorm van o.a.fossielen volkomen overeenstemt met een grote catastrofe (bv. een wereldwijde overstroming, zoals de zondvloed ten tijde van Noach).

Ik wil u adviseren om met regelmaat terug te komen om de laatste artikelen te vinden met betrekking tot de claims van evolutionisten.

Zie ook het later verschenen artikel Tiktaalik: ontbrekende schakel van vis naar reptiel?Referenties en aantekeningen

[1] De link naar het artikel uit Nature over deze vondst: <www.nature.com/nature/journal/v440/n7085/abs/nature04639.html>.
[2] Archaeopteryx is een fossiele vogel, maar omdat het enkele reptielachtige eigenschappen had, werd het veel gebruikt als voorbeeld van een overgangsvorm. Meer over de Archaeopteryx kunt u lezen in ons artikel daarover. Overigens is de Archaeopteryx geen vervalsing zoals de Archaeoraptor. Het is een echte vogel, maar geen ontbrekende schakel. Veren zijn extreme complexe structuren en dat geldt ook voor de schubben van reptielen. Ze verschillen enorm van elkaar. (Zie ook het artikel Vogel-evolutie vliegt het raam uit). Er is geen enkel fossiel schepsel gevonden dat iets toont wat tussen schub en veer in ligt, zoals de evolutie van molecuul naar mens dat vereist. Overigens beschouwen niet alle evolutionisten Archaeopteryx als een overgangsvorm.
[3] Het artikel uit de NY times kan worden gevonden op: Fossil Called Missing Link From Sea to Land Animals.
[4] In de Cincinnati Enquirer van 6 april 2006, pag A4.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/docs2006/0406fishin.asp