Waar komen alle slechte dingen vandaan?

Lees hierover op www.christiananswers.net.

?De wereld voor de zondeval kende geen dood, ziekte of lijden, aangezien God zijn schepping, die af was, verklaarde voor: ?erg goed? (Genesis 1:31). Hier is mee in overeenstemming, dat God de dieren planten als voedsel gaf (Genesis 1:29-30).?

Lees meer…