Duurde de schepping werkelijk Zes dagen?

tekening www.AnswersInGenesis.org

Christenen kunnen uren besteden aan het discussi?ren of het Hebreeuwse woord ‘dag’ (yom) in Genesis echt een dag betekent. Houden ze dezelfde discussie over Joshua en het volk Isra?l of die nu werkelijk 7 dagen of miljoenen jaren om de stad Jericho heen liep? Nee, als het om dat schriftgedeelte (en vele andere) gaat dan houden ze die discussie niet. Maar waarom dan wel vaak die discussie als het gaat om de gebeurtenissen in Genesis 1 (en 2)?
Op de vraag wanneer het woord dag in de bijbel dan echt een dag van 24 uur betekent, blijft het vaak angstvallig stil. De meeste mensen hebben daar geen antwoord op.
Veel christenen zeggen al te gemakkelijk dat een dag in Genesis niet bedoeld kan zijn als een dag, maar ze hebben ook geen antwoord in welke context je het woord dag dan wel als dag mag lezen.

Het Hebreeuws heeft net als andere talen bepaalde grammatica regels die precies aangeven wat elk woord betekent. Dat geld voor elk woord, dus ook voor het woord dag. Hebreeuwse taalkundigen [1], zelfs evolutionisten zeggen dat er geen twijfel mogelijk is.
Dag in Genesis betekent dag.

 


[1] Professor James Barr, professor Hebreeuwse taal aan de Oxford Universiteit zegt dat de woorden die in Genesis 1 verwijzen naar ?een serie van 6 dagen welke gelijk zijn aan dagen van 24 uur zoals we die nu vandaag de dag ervaren? en tevens zegt hij dat hij geen enkele professor Hebreeuws van een gerespecteerd instituut iets anders zal beweren (bron: brief van Prof. James Barr aan David C.C. Watson, op 23 April 1984. N.B. Deze Prof. Barr zegt dus niet dat hij zelf gelooft wat er in Genesis staat, maar geeft enkel de unanieme mening van ’s werelds meest toonaangevende Hebreeuwse taalkundigen, inclusief die van hemzelf).