Duurde de schepping echt Zes letterlijke dagen?

door Dan Lietha and Stacia Byers
vertaling Josine de Jong, Werkgroep In Genesis

Exodus 20:11 zegt: ‘Want in zes dagen heeft de HEER de hemel en de aarde gemaakt, en de zee met alles wat er leeft, en op de zevende dag rustte hij. Daarom heeft de HEER de sabbat gezegend en heilig verklaard.’ Uit dit vers blijkt klip en klaar dat God alle dingen in gewoon zes normale dagen schiep, vind je ook niet? En toch zijn er veel mensen die zeggen dat God er miljoenen jaren over deed, of dat Hij het evolutieproces gebruikte om het heelal te scheppen zoals we dat vandaag de dag kennen.

Dus, waarom geloven we dat volgens Genesis 1 God de wereld in zes normale dagen schiep? Om het antwoord hierop te begrijpen, moeten we een beetje Hebreeuws kennen ? de taal die Mozes gebruikte om het boek dat we Genesis noemen samen te stellen onder de leiding van de Heilige Geest. Het is belangrijk dat we begrijpen wat Mozes oorspronkelijk schreef, want dat zijn de ge?nspireerde woorden van God.

Het Hebreeuwse word voor dag is <wy (dat wordt uitgesproken als ‘yom’). Dit woord kan veel betekenissen hebben ? een periode van daglicht, tijd, een specifiek moment in de tijd, een jaar, of een periode van 24 uur (eigenlijk zoals ons woord dag). Yom is het woord dat werd gebruikt in Genesis 1 toen God beschreef wat Hij op elke dag schiep.

Dus, hoe weten we nou welke definitie van yom Mozes bedoelde in Genesis 1? De betekenis hangt af van de context ? de woorden die er om heen staan. Als de zin: ‘avond en morgen’ of een getal wordt gebruikt bij yom, wijst dat door het hele Oude Testament op een periode van 24 uur? een normale dag, niet tijd in het algemeen of een jaar of miljoenen jaren.

Er worden zowel de woorden ‘avond en morgen’ gebruikt en ook nog een getal bij het woordje yom in Genesis 1 (kijk maar eens naar de verzen 5, 8, 13, 19, 23, 31), dus dan weten we dat het gaat over een dag van normale lengte. Het is alsof God elke twijfel voor ons weg wil nemen, want Hij definieerde het woord yom alle zes de keren dat Hij het gebruikte.

Door dit woordgebruik kunnen we er zeker van zijn, dat God er geen miljoenen jaren over deed of de evolutie gebruikte, maar Hij schiep het universum in zes echte dagen en Hij rustte op de zevende dag.

Dus hoe oud is de aarde?

Door zorgvuldige studie van de geslachten (de afstammelingen) die in de Bijbel worden vermeld (zie Genesis 5 en 11, bijvoorbeeld) en enkele andere zorgvuldig beschreven data zijn we erachter gekomen dat het universum ongeveer 6.000 jaar geleden ontstond, en niet ‘miljarden jaren geleden’!


Wat kwam er het eerst?

God zegt ons in zijn woord, dat Hij schiep en wat Hij schiep in zes normale dagen in het begin.

Sommige mensen geloven dat de scheppingsvolgorde in Genesis hetzelfde is als de ‘ontstaansvolgorde’ die aangehouden wordt door hen die aannemen dat de aarde miljarden jaren oud is.

Maar is dit echt zo? Bekijk onderstaande plaatjes eens goed. Kun jij vertellen welke afbeelding eerst kwam volgens de Bijbel en welk plaatje eerst kwam volgens hen die geloven in de evolutie over miljoenen jaren?

A.

Of
Om je op weg te helpen check Genesis 1:14-19 en Genesis 1:11-13
B.

Of
Om je op weg te helpen check Genesis 1:24-25 en Genesis 1:20-23
C.

Of
Om je op weg te helpen check Genesis 1:20-23 en Genesis 1:24-25
D.

Of
Om je op weg te helpen check Genesis 1:1 en Genesis 1:9-10
E.

Of
Om je op weg te helpen check Genesis 1:14-19 en Genesis 1:2

Zoals je ziet is het eenvoudigweg niet mogelijk om het geloof in miljoenen jaren te combineren met het bijbelse verslag, het ware verslag van het gebeuren.

Antwoorden:

De Bijbel zegt, dat deze eerst kwamen:
A. Planten B. Vogels C. Walvissen D. Oceanen E. Aarde

Mensen die geloven in een lange periode zeggen dat deze eerst kwamen:
A. Zon B. Landdieren C. Landdieren D. Droog land E. Sterren


6 DAGEN? WERKELIJK!

6 dagen illustratie
Klik hierboven op het plaatje om een grotere illustratie over de zesdaagse schepping te krijgen.

Denk ook eens na over de oorsprong van de dag, maand, jaar en week:

Originele Engelse tekst op: http://www.creationontheweb.com/content/view/459/