Zijn creationisten alleen maar bezig met het bekritiseren van de evolutietheorie?

Lees hieroveer op www.evolutie.eu.

?Zeker niet. Hoewel het belangrijk is om aan te tonen dat het evolutieraamwerk niet in overeenstemming is met de feiten, is het minstens zo belangrijk om te laten zien dat het scheppingsmodel dat wel is! Daarom besteden creationisten veel tijd aan onderzoek naar hoe dingen in het verleden precies zijn gelopen. De Bijbel geeft een algemeen beeld van hoe de wereldgeschiedenis is verlopen, maar daarbinnen kunnen nog een heleboel details worden ingevuld.?

Lees meer…