Zijn er contradicties in de Bijbel?

Lees hierover op www.evolutie.eu.

“De Bijbel is Gods Woord en God is in alles te vertrouwen. Mensen zullen altijd wel ergens mee komen om het geloof in de dood en opstanding van Christus te ondermijnen, dan weer met lijsten Bijbelse tegenstrijdigheden, dan weer met alternatieve theorie?n over het ontstaan van de wereld. Maar christenen moeten zich niet laten ?medeslepen door allerlei leringen? (Hebree?n 13:9) die strijdig zijn met het Evangelie.
Maar tegelijk beveelt de Bijbel ons alles te onderzoeken (1 Tessalonicenzen 5:21) en te weten hoe we iedereen het juiste antwoord kunnen geven (Kolossenzen 4:6).”

Lees meer…