Geen zwarte materie in ons Melkwegstelsel

Misschien wel het grootste debat dat tussen ?big bang?-kosmologen gaande is, gaat over de vraag of het heelal voor altijd zal uitbreiden (?open?) of ooit zal instorten (?gesloten?). Dit is afhankelijk van de massadichtheid van het heelal, voorgesteld door het symbool ?.

Als ? < 1, dan is het heelal open; als ? > 1, dan is het gesloten. Het lot van het heelal is direct afhankelijk van de vraag of het heelal geometrisch hyperbolisch is (open) of elliptisch (gesloten), d.w.z. het multi-dimensionale equivalent van een hyperbolo?de (?zadel?) of een ellipso?de of bolvorm. De tegenwoordig populaire ?opblaas?-modellen, voorspellen de dichtheid van het heelal net onder de drempel van instorten, d.w.z. ? = 1?een geometrisch ?plat? heelal.1

Bijbelgetrouwe creationisten moeten de ?big bang?-theorie (de Oerknaltheorie) verwerpen, want de theorie vereist een ouderdom van 10 tot 15 miljard jaar wat ingaat tegen de bijbelse chronologie en suggereert dat er dood voorkwam v??r de zondeval. Ook een aantal athe?sten zijn tegen de big bang! Dat komt omdat dat betekent dat er een begin is, en zij houden niet van het logische gevolg dat alles wat een begin heeft ook een oorzaak moet hebben.2,3 Andere athe?sten willen zowel de ?big bang? behouden als hun athe?stische geloof door te zeggen dat het heelal eeuwig oscilleert (‘schommelt’).

Een probleem is dat ‘uit verschillende metingen gebleken is dat de dichtheid slechts een fractie is van ? ? 0.3 van de kritische dichtheid?1 en dat er veel onoverkomelijke problemen zijn zelfs als wij aannemen dat ? > 1.2,3Vele astronomen geloven vanwege hun vooronderstellingen dat 90% van de massa van het heelal uit onzichtbare materie bestaat, die zij zwarte materie noemen. Zij geloven dat deze materie voorkomt in verschillende vormen: 20% hete zwarte materie en 70% van het totaal als koude materie.4 Deze zwarte materie kan bestaan uit neutrino?s,5 uitgebrande sterren, kleinere brokken van gewone materie, of wolken van mysterieuze, exotische deeltjes.6

Sommige astronomen hadden hun hoop er op gevestigd dat ?bruine dwergen? (?mislukte sterren??lichamen met ontoereikende massa om thermonucleaire fusie te beginnen) deze ontbrekende massa zouden kunnen leveren?. Een artikel in Nature stelt ?dat bruine dwergen niet in belangrijke mate bijdragen aan de zwarte materie in ons Melkwegstelsel.?7

Zwarte materie is ook nodig om de melkwegstelsels bijeen te houden gedurende al de veronderstelde tijd dat zij bestaan hebben:

?Astronomen hebben lange tijd aangenomen dat zwarte materie iets van de ?zwaartekrachtslijm? levert die nodig is om de melkwegstelsels bijeen te houden: De meeste melkwegstelsels draaien zo snel dat zij uiteen zouden vallen als hun zichtbare sterren de enige bron van zwaartekracht waren?.8,9

Het is daarom niet verwonderlijk dat evolutionistische astronomen experimenten hebben gedaan om de zwaartekrachtswerking van zwarte materie waar te nemen.

Een recent rapport betreft een experiment door Cr?z? et al. in Astronomy and Astrophysics waar men tot de conclusie kwam dat er geen zwarte materie voorkomt in de schijf van ons melkwegstelsel.10 Dit rapport analyseerde de correcte beweging van sterren loodrecht op de schijf van de Melkweg in een bol met een straal van 125 boogseconden rond de zon. Door de verdeling van de beweging van honderd sterren te analyseren, waren de onderzoekers in staat om de zwaartekrachtaantrekking die hen terugtrok naar de Melkwegschijf te analyseren. Op deze manier konden de onderzoekers de zwaartekrachtsmassa afleiden die ?praktisch hypothesevrij en modelvrij is.?11 Het experiment is beschreven als de berekening van de massa van de Aarde door te kijken naar voorbeelden van zogenaamde hoogspringers en de hoogte te meten die zij bereiken.8

Gebaseerd op hun metingen concluderen zij dat de lokale dynamische dichtheid ?duidelijk beneden alle voorgaande bepalingen ligt, waardoor er geen mogelijkheid bestaat voor enige schijfvormige component van zwarte materie.?11 Dit rapport geeft ook sterk de indruk dat vele voorgaande ?resultaten? zijn bevooroordeeld en be?nvloed door een model of hypothese, zodat de vraag zich aandient wat we daar nu werkelijk van kunnen geloven.

Het bovengenoemde rapport zou terecht bekritiseerd kunnen worden omdat het een te klein monster is in een te klein volume. In het proefschrift van Honc-Anh Pham van het Parijse Observatorium, waar zij de beweging van 10.000 sterren in de Melkweg analyseerden, concludeerde zij, dat de zwaartekracht invloed heeft op de sterren. Zij komt echter met een vergelijkbaar resultaat als Cr?z? et al:

?Deze studies bevestigen dat de zwarte materie [waarvan men veronderstelde dat] die aanwezig was in de Melkwegschijf, in feite niet bestaat.?8

Een belangrijke gevolgtrekking van dit onderzoek is dat het melkwegstelsel veel jonger is dan astronomen geloven en dat ons melkwegstelsel representatief is voor andere melkwegstelsels. Dat betekent ook een veel jonger heelal. Hebben de wetenschappers nu de theorie van de zwarte materie verlaten en ook een veel jonger heelal aanvaard? Nee, vasthoudend aan vroegere modellen en hypothesen, beweren zij nu, dat de zwarte materie dan in de halo van de Melkweg moet zijn!

Deze halo (of krans) is een zeer groot, bolvormig gebied rondom de Melkweg die stof, gas, en bolvormige groepen sterren bevat. Andere onderzoekers beweren dat eerdere waarnemingen van zwarte materie in de halo, (wat een belangrijke doorbraak was in 1996 in het onderzoek naar zwarte materie), waarschijnlijk schemerige sterren zijn in de Magellaense wolken.12 Dus:

?Een van de grootste mysteries in de astronomie is nog niet opgelost… Dat is slecht nieuws voor astronomen die dachten dat zij eindelijk het antwoord hadden gevonden op de vraag ?wat de melkwegstelsels bijeenhoud?.6

Als de zwarte materie niet in het melkwegstelsel is, en dus ook niet in andere sterrenstelsels, dan kan het alleen nog in de interstellaire ruimte aanwezig zijn.

Misschien zouden de waarnemingen op de meest voor de hand liggende wijze ge?nterpreteerd moeten worden. In dat geval is het heelal bij lange na niet zo oud als de astronomen geloven. De big bang-theorie zou ook verlaten moeten worden of grotendeels moeten worden herschreven.

Referenties en aantekeningen

 1. Kamionkowski, M., 1998. The case of the curve universe: open, closed or flat. Science 280:1397?98.
 2. Craig, W.L., 1984. Apologetics: an Introduction, Moody Press, Chicago, Ch. 3. Craig wrote: ?When I was at the 16th World Congress on Philosophy in D?sseldorf in 1978, I found that the only scientists who opposed the big-bang theory were Marxists from communist nations,? p. 91.
 3. Sarfati, J.D., 1998. Wie heeft God gemaakt? CEN Tech. J. 12(1):20?22.
 4. Primack, J.R., 1998. A little hot dark matter matters. Science 280:1398?1400.
 5. Gawiser, E. and Silk, J., 1998. Extracting primordial density fluctuations. Science 280:1405?1411.
 6. Glanz, J., 1998. A dark matter candidate loses its luster. Science 281:332?333.
 7. Tinney, C.G., 1999. Brown dwarfs: the stars that failed. Nature 397(6714):37?40.
 8. Hellemans, A., 1997. Galactic disk contains no dark matter. Science 278:1230.
 9. Humphreys en anderen hebben erop gewezen dat de waargenomen rotatiesnelheid van de Melkweg, ongeacht de oorzaak, zo snel is, dat: ?wanneer onze Melkweg meer dan een paar honderd miljoen jaar oud was, het nu een vormeloze veeg van sterren zou zijn in plaats van zijn huidige spiraalvorm.? Humphreys, D.R., 1991. Evidence for a young world. Creation Ex Nihilo 13(3):28?31. Emphasis in original.
 10. Cr?z?, M., Chereul, E., Bienaym?, O., and Pichon, C., 1998. The distribution of nearby stars in phase space mapped by Hipparcos. Astronomy and Astrophysics 329:920?936.
 11. Cr?z? et al, Ref. 4, p. 920.
 12. Glanz, Ref. 2, p. 332.